Haber Ajanda Dergisi | Sayı: 144 | Kasım 2018

21 kasım 2018 Uluğ Bayındır TRTWorld Citizen Ödülleri sahiplerini buldu K URULDUĞU günden bu yana dün- ya kamuoyunda yaptığı habercilik- le takdir toplayan TRT World, “TRT World Citizen Forum” başlığıyla ger- çekleştirdiği organizasyonun bu yıl üçüncü- sünü düzenledi. Forumun sonunda, TRT World Citizen Ödülleri ilk kez dağıtıldı.> >>“Pozitif değişime ilham olmak” sloga- nıyla yola çıkan bir sosyal sorumluluk gi- rişimi olan TRTWorld Citizen tarafından bu yıl ilki gerçekleştiri- len TRTWorld Citi- zen Ödül Töreni’nde “Eğitim“, “İletişim”, “Hayat Boyu Başarı” ve “Yılın Dünya Va- tandaşı Ödülü” olmak üzere toplam 4 kate- goride ödüller verildi. Törende, eğitime ulaşamayan nüfuslara en yüksek düzeyde yerel eğitimsağlayan eğitimci Dr. Sakena Yacoobi’ye, “2018 TRT World Citizen Eğitim Ödülü” takdimedilir- ken, “2018 TRTWorld Citizen İletişimÖdülü” ise, sosyal medyayı ye- rel ve küresel düzeyde insanlarla bağlantı kurmak için kullanan ve bu bağlantıyı baş- kalarının hayatlarını iyileştirme amacıyla yöneten dünya vatan- daşı Jerome Jarre’ye verildi. “2018 TRTWorld Citizen Yılın Vatan- daşı Ödülü”, çalışma ve çabaları örnek teşkil eden, büyük bir fedakârlık ile kendini insanlığa adayarak ölümcül hastalıkları nedeniyle terk edilmiş çocuk- ları evlât edinerek bakımlarını üstlenen, Amerika’da yaşayan Libya asıllı Muham- med Bzeek’e verildi. “2018 TRTWorld Ci- tizen Hayat Boyu Ba- şarı Ödülü” ise, hizmet ve liderlik aracılığıyla topluma ömür boyu katkı sağlamış ve yaşamının çoğunda insanlığın hizmetine yönelik işlerle uğra- şan ve ismini taşıyan vakfın kurucusu olan Dr. Havva Abdi lâyık görüldü. Törende ayrıca, mülteci çocukların yaşadıkları sorunların konu alındığı TRT World Citizen Kısa FilmYarışması’nda 110 ülkeden gelen 4 bini aşkın başvurusu arasından finale kalan üç finalist; “Dreams Under the Rubble” (Yıkıntının Altındaki Düşler) ile kazanan Iraklı Muhammed Halil “birincilik”, “The Doll” (Oyuncak Bebek) isimli kısa filmiyle Serdal Altun “ikincilik”, “Türkiye’de Suriyeli Çocuk Ol- mak” adlı kısa filmi ile Ömer Dişbudak “üçüncülük” ödülüne lâyık görüldü. 1995’te yine Ladin’le röportaj yaptı. 1999-2003 yılları arasında Suudilerin önde gelen İngiliz gazete- si Arab News yönetiminde bulundu. Buradan Al- Watan’ın yazı işleri müdür- lüğüne geçti. 52 gün çalı- şabildi. İddiaya göre, ‘dinî kurumları eleştirdiği’ için kovuldu. Londra’ya gitti. 1977-2001 yılları ara- sında Suudi Arabistan istihbarat kurumu Al- Mukhabarat Başkanlığını yapan Prens Türki Al- Faysal’ın danışmanı oldu! Ne tesadüf, 11 Eylül saldı- rılarına adı karışan Prens Türki ile Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan ay- rılma tarihleri aynı! Prens Türki, İrlanda ve ABD elçili- ği yaptıktan sonra 2007’de ülkesine döndü. Ve ‘adamı’ Cemal Kaşıkçı da 2008’de tekrar Al-Watan’ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi. Kaşıkçı gazeteci mi, istihba- ratçı mı? Ancak İbrahim el- Almaee’nin 2010 yılında Selefiliği eleştirdiği yazısını yayınladığı için bir kez daha görevden alındı. Kendine göre ise istifa etti. Bahreyn’e gitti. Al-Arab News Channel’e yönetici ve poli- tik yorumcu oldu. Trump’u eleştirince atıldı. Cemal Kaşıkçı’nın Washington Post maka- leleri gösteriyor ki, Suudi Arabistan’ın Katar’a yönelik politikalarına karşı… Ka- tar politikası konusunda Türkiye’ye yakındı. Sık sık Türkiye’ye geldiği biliniyor. Ki en yakın arkadaşı, bir dönemAKP’nin Dışişlerin- den (şimdi insan hakların- dan) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay! Başına bir şey gelirse, ara- nacak ilk ismin o olduğunu söyledi Türk nişanlısına! Nişanlısı, Türk vatandaşı olan Hatice Cengiz idi. Peki, Hatice Cengiz kimdi? İs- tanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden 2013’te mezun oldu. İstanbul Sa- bahattin ZaimÜniversitesi Mezhepler Tarihi Ana Bilim Dalı’ndan ‘mezhepler’ konu- lu Umman saha çalışmasıy- la 2017’de master aldı. Özel- de Umman, genelde Körfez ülkeleri üzerine çalışmaları- na serbest araştırmacı ola- rak devam ediyor. Bu sebep- le, İnsanî YardımVakfı’nın (İHH) yan kuruluşu İnsanî ve Sosyal Araştırmalar Mer- kezi (INSAMER) bünyesinde 18 Ocak 2018’de ‘Mezhepsel Uzlaşmada Umman Örneği’ makalesini yazdı. Yazıda Suudi Arabistan’ın aşırı mezhepsel politikalarını eleştirdi. Keza 11 dilde yayın yapan Dünya Bülteni’nde 13 Temmuz 2018’de Katarlı gazeteci (Dar Al-Arap Med- ya Grubu’nun CEO’su) Cabir SalemEl-Harmi ile Katar- İran yakınlaşması ve geçen yıl Suudilerin başı çektiği Katar ablukası üzerine rö- portaj yaptı. Röportaj, İran’a zeytin dalı uzatırken Suudi- leri eleştirdi. Nişanlılar Suudi Arabis- tanmuhalifliydi! Peki, Hatice Cengiz ile Cemal Kaşıkçı nerede-ne zaman tanıştı? 8-11 Mayıs 2018’de düzenlenen ve 18 ülkeden 60 gazetecinin katıldığı ‘Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması’ olabilir mi? Ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organize et- tiği, Erdoğan’ın ‘Zeytin Dağı Barış Ödülleri’ni dağıttığı toplantıya katılan gazetele- rin ortak görüşü, Katar ablu­ kasına karşı olmalarıydı! Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için neden ABD değil, Türkiye’deki Suudi Konsolosluğuna başvur- du? (Ülkesindeki ilk eşi/ya da eşleri kimdi?) Cemal Kaşıkçı, muhteme- len Hatice Cengiz nedeniyle son dönemde İstanbul’da yaşıyordu. Kuşkusuz neden kaybedildiği ko- nusunda doyurucu pek bilgi alamayacağız. Servis cinayetleri böyledir! Suu- diler, Cemal Kaşıkçı’yı Al- Mukhabarat’tan ‘devşiril­ diği’ içinmi yok etti? Açık mesajları kime? Türkiye’ye mi? Katar’a mı? Bu konuyu çok tartı- şacağız. En önemlisi ise, Türkiye’de siyâsî cinayet- lerde hep -FETÖ sayesin- de- ‘İran parmağı’ aranırdı. Suudilerden bugüne kadar hiç şüphelenilmedi…”

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkwNDg0