Previous Page  8 / 244 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 244 Next Page
Page Background

6

eylül

2016

108

106

102

96

92

52

“FETÖ ile Haşhaşîlerin bana göre en önemli benzer yönle-

rinden biri ‘takiyye’dir. Ehl-i Sünnet ile hiç bağdaşmayacak

şekilde bir yaşayış… Samimiyeti yok

olmuş, ihlastan uzak, dayanışmayı

çürütücü bir örgüt yapılanması…

Paylaşımı öldürdüğü gibi, toplumsal

bir paranoyanın da sebebi hâlini alıyor

takiyye.”

“15 Temmuz kalkışması, şimdiye dek olanların en

vicdansızı, en insafsızı, enmerhametsizidir!”

66

PROF. DR. REFİK TURAN/ SÖYLEŞİ

FİKRİ AKYÜZ

Abdülhamit Han-Recep

Tayyip Erdoğan bağlantısı

Önce şöyle bir geriye yaslana-

lım ve tüm duygularımızdan

arınalım. Gözlerimizi kapata-

rak şu 13 buçuk yıllık iktidar-

da neler yapıldı, ona bir baka-

lım…  1961’den beri IMF’den

borç alıp “memleket yönettiği-

ni zannedenler” vardı. 52 yıl-

dır IMF’ye borçluyduk. 2013’te

borç sıfırlandı.

LOKMAN AYVA

Sevdiğimiz şeyler

Sanırım şu dünya hayatı bir “ta-

kım oyunu”. Sahada üzerimi-

ze düşeni iyi yapalım. Hayat oyu-

nuna kilitlenelim. Topa vuralım,

oyuncuya değil. Sevdiğimiz şey-

ler ne olsun peki? Güzel fiiller…

İnsanların güzel fiillerini sevelim,

kötü fiillerini sevmeyelim. İnsanın

boyuyla posuyla, parasıyla puluy-

la, yaşıyla başıyla, diniyle imanıy-

la, eviyle barkıyla uğraşmayalım.

İşte o zaman, şu günlerde...

EKREMKAFTAN

Yüzyıllık bir geceden uyanış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan, siyaset sahnesine çık-

tığı günden beri hep halktan

biri gibi yaşamasının karşılığını,

15 Temmuz gecesi tarihî bir za-

ferle gördü. Bu millet, kendin-

den biri olarak gördüğü liderine

tarih boyunca daima sahip çık-

tığı gibi, o gece de anî bir ref-

leksle Reis’in çağrısına cevap ve-

rerek sahip çıktı.

İRFAN BARUT

Bu millet, büyük millet!

Almanya’nın Welt am Sonn-

tag gazetesine konuşan Rodrik,

“Terörden gündelik korku nor-

malleşebilir; Türkiye, ikinci bir

Afganistan’a dönüşebilir” de-

mektedir. Darbe girişimi sonrası

Türkiye’nin en iyi ihtimâlle Malez-

ya, en kötü ihtimâlle Afganistan

gibi olacağını söyleyen Rodrik, bu

girişimin ardından Türkiye’nin...

PROF. DR. CELALEDDİN ÇELİK

Temmuz gecesinde direnişe

uyanmak

Bu kadar kendine dalmışken, bir

arınma imkânı daha bulabilecek

misin, bilmiyorum… Ama ait ol-

duğun millet, tarihin akışını de-

ğiştirecek bir devrim yaptı. Eğer

bunu da anlayacak ferasetin, di-

renişin maneviyatını idrak ede-

cek basiretin, iş başa düştüğünde

sokakları arşınlayacak cesaretin

yoksa dostum, seni artık kendi

esaretinde bırakıyorum!

PROF. DR. YÜCELOĞURLU

Millete darbe girişimine, derin

millet darbesi

“Ahlâklı, güleryüzlü, iyiliksever” vit-

rin görüntüsünün altındaki devâsâ

kibir ve seçilmişlik psikolojisi, en

normal insanı bile bir süre sonra psi-

kolojik olarak deforme eder. Bu ya-

pının kendisi dışında dostu yoktur

ve sadece gerektiğinde kullanacağı

araçlar olarak gördüğü ve kullandık-

tan sonra atmaya hazır olduğu ge-

çici yapılar ve “köprüler” vardır.

52

96

106

92

102

108

Bizim inanmışlığımız (kandırılışımız) için, “Kendilerini nor-

mal addeden şizofrenlerin sağlıklı toplum üzerinde uygula-

dıkları plânlı, programlı ve çok başarılı

davranış motifleri ile toplumu şizof-

renleştirme gayretlerinden hâsıl olan

bir durumdur” diyebiliriz. Yani bizler de

“akletmek” mükellefiyetimiz cihetinden

bakılınca pek masum değiliz.

Hayat, film ve opera penceresinden

şizofrenik işgal ve FETÖ’den paralel ihanet

76

NESRİN ÇAYLI

100 AHMET FİDAN

Başarısız darbenin altındaki sahte yüzler

102 İRFAN BARUT

15 Temmuz’a çoklu bakış...

Bu millet, büyük millet!

106 PROF. DR CELALEDDİN ÇELİK

Temmuz gecesinde direnişe uyanmak

108 PROF. DR. YÜCEL OĞURLU

Millete darbe girişimine,

derin millet darbesi

112 MURAT İLKTER

Martin Luther Gülen

114 SABRİ ÖĞE

15 Temmuz: Madalyonunun arka yüzü

120 MEHMET ZİYA ÜSKÜDARLI

“Şubbihe Lehum” ve Malabadi

124 NADİRE ÇAMLI YILDIRIM

FETÖ’den DAEŞ’e yaşananlar ve BOP

126 DR. MURAT ARABACI

Hoşgörüden katliama

130 DOÇ. DR. FATMA AHSEN TURAN

Kâbus gecesinin üzerine

doğan güneş: 16 Temmuz

133 MİR KÂMİL KAŞGARLI

15 Temmuz darbe girişimi ve Uygurlar

134 DR. MEHMET GÜNEŞ

Şehitler ölmez!

142 MEHMET ŞEKER

Efsane ile gerçeğin buluşma noktası:

Mustafa Cambaz

146 MELEK GÜNDÜZ

Hâkimiyet Allah’ın, söz ise milletindir!

148 NURULLAH DEVECİ

Gizli ajan(da)

150 FATMA MARAŞ

Bu son hain değil, aman dikkat!

154 ABDÜLHAMİT GÜLER

28 Şubat’tan 15 Temmuz’a:

Feraset kazandı!

156 DR. ORHAN YENİARAS

Batı’nın bin yüzü

161 CANSU DEMİRCİ

Bir gece

162 HÜMEYRA YILDIZ DÜLEK

Kim olduğumuzu hatırladık Elhamdülillah!

164 CÜNEYT AKAR

Post-modern darbelerden prehistorik

darbe girişimine

İçindekiler

haber

ajanda