Previous Page  8 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 116 Next Page
Page Background

6

temmuz

2016

>> Millet onu sevdi,

iradesini onunla ortaya

koymayı âdetâ benimse-

di, onun işaret ettiği yöne

bakmaktan yüksünmedi,

bedeli neyse ödemeye

dahi râzı oldu. Zira Erdo-

ğan da hepmilletten oldu,

milletin işaret ettiği yöne

baktı, bedel ödemekten

çekinmedi.

Türkiye, ilk AK Parti ik-

tidarını, başında Abdullah

Gül’ün olduğu bir kabîne

ile yaşadı. “Muhtar bile

olamaz” denen Erdoğan’ın

partinin başında olmasına

rağmen vekil olamayışı

milleti üzmüştü. Öyle ya,

başta belirttiğimiz gibi

millet, iradesini onun

şahsında göstermişse de

hukuksuzluğun hukuku

buna izin vermiyordu.

Köhnemiş Anayasa’nın

köhnemiş sistemi, köhne-

miş kanunlar ve köhne-

miş kurumlarla doluydu

zira. Daha sonra bu engel

aşılınca, millet bile iste-

ye reyini vererek başta

görmeyi arzuladığı lidere

kavuştu. Ve bu liderlik,

icrânın başının unvanı

“Cumhurbaşkanı” olma-

sına rağmen, 2014 yılına

kadar önce “Başbakan”

nâmıyla yürüdü.

2014’ün 10

Ağustos’unun ardından

AK Parti, liderinin, kurucu

Genel Başkanı’nın ardın-

dan yeni bir Genel Başkan

seçmeliydi. Ahmet Davu-

toğlu, olağanüstü olarak

tertiplenen ilk kongrede

tek aday gösterildi ve

AK Parti’nin ikinci Genel

Başkanı oldu.

Ve takvimler, 2016

yılının 22 Mayıs’ını gös-

teriyordu AK Parti 2.

Olağanüstü Kongresi’nin

düzenlendiği günde. Parti,

“Kutlu yürüyüşe devam!”

sloganıyla hazırlanan

konseptte yeni bir süre-

ce girdi. Davutoğlu’nun

Başbakanlık ve AK Parti

Genel Başkanlığı’nı bırak-

masının ardından genel

temâyülle sunulan isim

olan Binali Yıldırım, tek

aday olarak gösterildiği

kongreden Genel Başkan

sıfatıyla çıktı. Ve tabiî yeni

Başbakan…

Yıldırım, kongrede teş-

kilata yönelik hitâbında

şu önemli vurguları yaptı:

“Recep Tayyip Erdo-

ğan bir dâvâ adamıdır,

milletin adamıdır, büyük

Türkiye’nin yılmaz savu-

nucusudur. Her zaman

başımız dik, gururla, ‘Ben

Recep Tayyip Erdoğan’ın

yol arkadaşıyım, kader

arkadaşıyım, gönül arka-

daşıyım’ dedik, bundan

sonra da demeye aynen

devam edeceğiz. Sayın

Cumhurbaşkanım, söz ve-

riyoruz; sevdân sevdâmız,

dâvân dâvâmız, yolun

yolumuzdur!

Biz sürekli aydınlık

yarınlar dedikçe, birileri

karanlıktanmedet umu-

yor. Biz Türkiye’yi yeni

baştan inşâ ediyoruz, îmar

ediyoruz; birileri ise mille-

timizin birliğini, dirliğini,

kardeşliğini, ülkemizi

bölmeye çalışıyor. Şunu

herkes çok iyi bilmelidir

ki, yolları böleriz, ülkeyi

asla böldürtmeyiz! Ekme-

ğimizi böleriz, Türkiye’yi

böldürtmeyiz! Mesele,

memleket meselesidir!

Buradanmilletime

îlan ediyorum; bölgede

yaşayan vatandaşlarımı-

zın can ve mal güvenliği,

huzuru sağlanana kadar

bu operasyonlar aynen

devam edecek. Vatandaş-

larımıza, sivillere, güven-

lik güçlerine yönelik saldı-

rılar sona erinceye kadar

bu operasyonlar devam

edecek. Eli kanlı PKK terör

örgütü silahlı eylemlerini

sona erdirene kadar bu

operasyonlar aralıksız

devam edecek. Milleti-

miz rahat olsun, bu terör

belâsını Türkiye’nin gün-

deminden çıkaracağız!

Bu hâinlere tokadı mil-

letimiz 1 Kasım seçimle-

rinde vurdu. AK Parti’nin

ışığını tercih edenmillet,

karanlığa bir kez daha

‘Dur!’ dedi. Devlet içinde

paralel devlet olur mu?

Paralel yapılanmalara, bö-

lücülere, çetelere asla ve

asla primvermeyeceğiz!

Bu ülkede hâinlere asla

yer olmayacak!”

Salon ve çevresinde-

ki çadırlarda yer alan

bütün AK Partililerin

ayağa kalkarak derin

bağlılıkla dinledikleri

mektupsa Cumhurbaşka-

nı Erdoğan’dan gelmişti.

Okunanmektupta şu

satırlara yer verilmişti:

“Cumhurbaşkanı yemi-

ni ettiğim gün AK Parti’yle

hukukî bağım kesilmiş

olabilir, ama sizlerle gö-

nül bağımhiçbir zaman

kesilmedi, inşallah hiçbir

zaman da kesilmeyecek.

Önümüzdeki dönemde

yeni anayasa ve yeni

yönetim sistemi arayışları

çerçevesinde Cumhur-

başkanı ile siyâsî kadrosu

arasındaki iklimi olumsuz

etkileyen bu çarpık uygu-

lamanın giderileceğine

inanıyorum. Yakın siyâsî

tarihimizin en önemli

demokratik olgunlukla-

rından biri olarak değer-

lendirdiğimAK Parti 2.

Olağanüstü Kongresi’nin

başarıyla geçmesini

diliyorum. AK Parti kad-

rolarının teveccühüyle

seçilecek yeni Genel

Başkan ve parti yönetim

organlarında sorumluluk

üstlenecek arkadaşlarımı

şimdiden tebrik ediyo-

rum. Kurulduğu günden

beri kaderi ülkenin ve

milletin kaderiyle özleşen

AK Parti için bu kongreyi

hizmet yarışında bir devir

teslim ânı, güç ve motivas-

yon tazelenmesi olarak

görüyorum.”

Eski Genel Başkan

Ahmet Davutoğlu ise,

2. Olağanüstü Büyük

Kongresi’nde bir vedâ

konuşması yaptı. Davu-

toğlu, “Yeni bir kongrede

karşınıza çıkmak, milletin

vicdanında rahatsızlık

AYIN

OLAYI

Ayın

Olayı

“Kutlu yürüyüşe

T

ÜRKİYE’nin

son 14 yılı, AK Parti iktidarlarıyla şekillendi. Elbette bu

iktidarların biricik sahibi millî irade… Onun gösterdiği teveccüh, yalnız bir

aralık dışında hep artarak ilerledi. Bu noktada muhatap aldığı en öncelikli

kanalın adıysa “Recep Tayyip Erdoğan” oldu.