Previous Page  6 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 116 Next Page
Page Background

4

temmuz

2016

İMTİYAZ SAHİBİ

YAYIN KURULU BAŞKANI

AJANDA GRUP

BAŞKANI

YAYINLAR GENEL

YÖNETMENİ

YAYINLAR GENEL

SANAT YÖNETMENİ

GENEL

KOORDİNATÖR

TANITIM VE İLETİŞİM

KOORDİNATÖRÜ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

SORUMLU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İNTERNET SAYFASI EDİTÖRÜ

REKLAM ABONE ve DAĞITIM

KOORDİNATÖRÜ

GÖRSEL YÖNETMEN

GRAFİK TASARIM

FOTOĞRAFLAR

BALKANLAR TEMSİLCİLİĞİ

MAKEDONYA TEMSİLCİLİĞİ

BASKI

BASKI TARİHİ

İDARİ ADRES

ISSN

Yavuz Selim

yavuzselim.ajanda@gmail.com

Müzeyyen Selim

muzeyyenselim.ajanda@gmail.com

Doç. Dr. Sinan Canan

sinancanan.ajanda@gmail.com

Nesrin Çaylı

nesrincayli.ajanda@gmail.com

Erkan Oğur

erkanogur.ajanda@gmail.com

Ömer Faruk Arlı

ofarukarli.ajanda@gmail.com

Mehmet Serhat Bıçak

msbicak.ajanda@gmail.com

A. Levent Şahsuvaroğlu

Ömer Bekir Sadık

obsadik.ajanda@gmail.com

Bige Canan

bigecanan.ajanda@gmail.com

Ahmet Oğuz

ahmetoguz.ajanda@gmail.com

Aykut Koçoğlu

aykutkocoglu.ajanda@gmail.com

Aktüelya

İlker Kırmızı / Anadolu Ajansı / 123RF

Serkan SelimDilek

/ Bravadziluk

8/71000 Sarajevo Bosnia and

Hercegovina

Ofis Tel : 00 387 33 225526

Cep : 00 387 62 225526

Salih Utaş / Gradište 97, Üsküp

Skopje - Macedonia

Ofis Tel : 00 389 23 220337

Cep : 00 389 70 451737

TŞOF TrafikMatbaacılık A.Ş.

SincanOrg.San.Böl.Prof.Dr.OrhanIşıkCd.

No:3Sincan-AnkaraTel:(0.312)2670897

Temmuz 2016

Bahçelievler Mah. Başkent Sitesi 164.

Cad. 28/33 Gölbaşı / Ankara

Tel: (0.312) 380 90 92

Fax: (0.312) 380 44 70

1306-5742

HaberAjanda ,AktüelyaBasınYayın

veReklamTic. Ltd.Şti. tarafındanT.C.

yasalarınauygun olarakyayınlanmaktadır.

İsimveyayınhaklarıAktüelyaBasınYayın

ve ReklamTic.Ltd.Şti.’neaittir

Dergide yayınlanan malzemelerin her

hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek

alıntı yapılabilir. Yazıların sorumluluğu

yazarlarına, ilanların sorumluluğu ilan

sahiplerine aittir.

Dergimiz haber ahlak ilkelerine uyar.

Abone

bildiriminiz için

abone.haberajanda@gmail.com

e-mail adresine veya

0 533 165 39 82

GSM numarasına mesaj

bırakabilirsiniz.

0 312 380 44 70

’e

faks çekebilirsiniz veya

0 312 380 90 92’

yi

direkt arayabilirsiniz.

Sayı: 116/ Temmuz 2016

ABONELİK

Yurtiçibiryıllık (12sayı)

abonelik240TL,

kurumvekuruluşlar için

abonelik480TL.Kıbrıs

için280TL.Avrupa 180€,

Amerika250$...

HESAP BİLGİLERİMİZ

AktüelyaBasınYayınve

Reklam

Tic.LtdiŞti. Vakıfbank

AnkaraMeşrutiyetŞubesi

Hesap (IBAN)No:

TR 120001500158007

287367226

PostaçekiHesapNo:

5315328

Okur Platformu

okur.haberajanda@gmail.com

haber

ajanda

>> Onu terk eden, mutlaka onun

aşkına ihânet etmiştir. Yani hâindir

aynı zamanda… Kimse terk edenin

neden böyle bir eylemde bulundu-

ğunu sormaz? Zaten terk edilenin

yanındakilerdir ona alçak ve hâin

muamelesi yapanlar. Zira biricik

ahbapları terk edilmiştir onun tara-

fından. Öyleyse terk eden, kötü bir

kimsedir…

Yıllar önce Şehit Muhsin Yazıcıoğ-

lu ile bir grup arkadaşı, dâvâlarından

değil, içinde bulundukları partiden

ayrılarak yeni bir siyâsî parti kurdu-

lar. Adı “Büyük Birlik Partisi” oldu.

Şehit Muhsin Başkan, o günlerden

şehâdetine dek kendisi için atılan

“Muhsin nerede, biz oradayız!” şek-

lindeki slogana karşılık hep şu ceva-

bı verdi: “Hayır! Hak neredeyse, siz

de orada olun!”

Şehit Lider ve yanındakiler, ayrıl-

dıkları siyâsî partininmensupları

tarafından yıllar boyunca “hâin,

alçak, satılmış” etiketiyle yaftalandı-

lar. Çünkü bulundukları yapıyı “terk

etmişlerdi”. BBP’li herkes, MÇP ve

MHPmensubu olan herkes tarafın-

dan bu etiketlerle karşılandı: “Hâin,

alçak, satılmış”…

Hâlbuki basit cebir mantığı, bu du-

rumun öyle de, böyle de doğru olma-

dığını gösterir. Zira BBP’li olan herkes,

eski MÇP ve MHP’li değildi, şu an da

değildir. Ancak BBP’liler bu yaftadan

hiçbir zaman kurtulamamışlardı.

Ne zamanki Kutlu Muhsin

şehâdet şerbetini içti, MHP, Muhsin

Yazıcıoğlu’na iâde-i îtibar ederek

Bahçeli ağzıyla “Demokrasi Şehidi”

dedi de Ülkü Ocakları, tarihçesinde

anlatmadan geçtiği Yazıcıoğlu’nu

anlatır hâle geldi. Böylece MHP’liler,

BBP’lilere “hâin, alçak, satılmış” deme

pozisyonunu kısmen kaybettiler.

BBP, 23 yıllık tarihi boyunca birçok

insanı bünyesinde barındırdı. Bunlar

içerisinde DYP, ANAP, IDP, RP (FP ve

AK Parti) ve hatta kendilerine daha

önce “hâin, alçak, satılmış” olarak

bakan MHPmensubu kimseler de

vardı. Hâlâ var. Yani teşkilat, hiçbir

zaman aynı isimlerle kalmadı, sü-

rekli hareket hâlindeydi. Zaten böyle

olması da gerekir. Büyümesi için

yeni yüzlerin, yeni isimlerin katılma-

sı gerekir partiye.

Kutlu Başkan’ın şehâdetinden

birkaç yıl sonraMustafa Destici “de”

BBP Genel Başkanı oldu. Destici ile

birlikte teşkilat bünyesindeki isimler

ve yüzler daha da değişti. Partiden

gidenler oldu. Yani bazı kimseler

“bizimdelikanlıyı” terk ediyorlardı.

Bu terklerle birlikte BBP’nin içinde

bulunanlar, gidenler hakkında “hâin,

alçak, satılmış” etiketlerini kullanma-

ya başladılar. BBP’liler deMHP’liler

tarafından bu etiketlerle anılıyorlardı.

Yani BBP’liler, MHP’lilerin yaptıklarını

yapmaya başladılar. Ancak burada

basit cebir mantığı devreye giriyor:

Nasıl BBP’ye katılanların tamamı

MHP’li değillerse, BBP’den ayrılanla-

rın tamamı da yalnız BBP’li değiller.

Elbette teşkilatta yaşanan bu devi-

nim, “hâin, alçak, satılmış” etiketini

kullananların da “anadan doğma

BBP’li” olmadıklarını gösteriyor.

Bugünlerde eski BBP’lilerin ne

hâinliğini, ne de kahpeliğini bıra-

kanların, zamanında kendilerine

yapılmasından hoşnut olmadıkları

etiketlemeleri şimdi kendilerine göre

daha eskiden BBP’de siyâset yapmış-

lar için kullanmaları ne kadar ilginç!

Yine ilginçtir ki, maalesef şu an

BBP’de siyâset yapanların “hâin,

alçak, satılmış” olarak etiketledik-

leri kimseler “sadece AK Parti’ye

katılanlar”dır. Oysa bugün Türkiye’de

siyâset yapan birçok partide, eski-

den BBP bünyesinde siyâset yapan

isimler vardır. Örneğin Demokrat

Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal…

Kimse bu tip isimler için söz konusu

etiketleri kullanmaz. (Zaten kullan-

mamalıdır da.)

Ülkücü Hareket’te yaşanan bu

sorunu (örneğin) şimdi AK Partili

olmak veya Erdoğan’ı sevmekle

yaşayan bizler, daha sonra burada

da yanlışlar görür de tahammül

edemeyip ayrılırsak, AK Partililer

tarafından da “satılmış, hâin, alçak”

ilân edilir miyiz?

Bu ülkeyi seven ve bu ülkede

hakkıyla siyâset yapmak isteyen her-

kes, dilediği yerde koşturabilir. Bu,

sadece bir yöntem biçimidir. Saygı

duyalım!

(Uğur Yeşil/ Malatya)

Satanı

satmak(!)

T

ERK

edilmek, delikanlı adama çok koyar. Hani terk

etme de çek vur, daha iyi! Neden terk edildiğini

sorma ona? Anlatacağı, onu terk edenin en âdî al-

çaktan daha alçak olduğudur.