Previous Page  5 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 116 Next Page
Page Background

3

temmuz

2016

82

68

61

58

56

29

1923 tarihi hem İran, hem de Türkiye için mühim. Zira bu tarihte,

İstanbul’u başkent ilân eden Osmanlı Hanedanlığı da, Tahran’ı baş-

kent ilân eden Kaçar Hanedanlığı da son noktayı koymuştu. Garip!

Her iki devletin son hükümdarları aynı tarihte,

aynı ülkeye ve aynı kasabaya sürgün edilmişlerdi:

Vahdettin Han ile Ahmet Şah, kalan ömürlerini

İtalya’nın San Remo şehrinde ve komşu olarak ge-

çirdiler. Hatta dost oldular ve sohbetlerini Türkçe

olarak yaptılar. Çünkü her ikisi de Türk soyluydu.

Sünnî blokun “Kösem”i Türkiye mi,

Mısır mı, Suudî Arabistan mı?

46

AHMET YOZGAT

CÜNEYTAKAR

Başbakan yeni, Başkan ve

hedef aynı

Benim 2023 hedefim,

Erdoğan’ın önüme koyduğu

hedeftir. Türkiye’nin ekonomik,

siyâsî ve askerî olarak dünyanın

çatısında var olduğunu görmek

istiyorum. Bunu bana yaşata-

bilecek kişininse Erdoğan’dan

başkası olmadığını artık daha

iyi görüyorum!

PROF. DR. SERHAT ATABEY

Çaplı ana muhalefet

ihtiyacı hâd safhada!

İktidar partisine karşı gösterilen

tepkiler anlaşılabilir, çünkü mem-

lekette ne olup bitiyorsa faturanın

kesileceği mercidir. Hâllerinden

memnun olmayanlar, gidişatı iyi

görmeyenler, iktidar partisinden

muhalefete sığınırlar ve ondan bir

alternatif ortaya koymasını bekler-

ler. Ancak ülkemizdeki ana muha-

lefet partisinin öyle uygulamaları

var ki, insanlar iktidar...

SABRİ ÖĞE

TarımBakanımız bizi duyarmı?

Bu problemin çözümü şart-

tır! Yok sayarak, erteleyerek ya-

hut palyatif tedbirlerle geçiştire-

rek ancak kendimizi kandırmış

oluruz, millet fukarâlıktan kur-

tulamaz, 2023’ler, 2071’ler

hayâl olur. Tarım Reformu Ge-

nel Müdürlüğü, yıllardır duyarız,

güya arazi toplulaştırması yapı-

yormuş… Bugüne kadar ülke-

nin yüzde kaçını toplulaştırmış ve

acaba kaç yıl sonra tamamlaya-

cakmış?!

AHMET FİDAN

Haçlı seferleri PKK

maskesiyle devam ediyor

Otuz beş yıldan beri birliğimizi,

varlığımızı, bütünlüğümüzü teh-

dit eden, kandan beslenen PKK,

hangi ad, hangi isim, hangi kim-

likle anılırsa anılsın bir “Haç-

lı hareketi”dir. Amacı, niyeti ve

öncelikli hedefi, Anadolu’dan

İslâm’ı ve Müslümanları yok ede-

rek Haçlılara hizmet etmektir.

MEHMET ZİYA ÜSKÜDARLI

Bayramın bereketi

“Seninki benden kara” dediği-

niz anda, kendi “dibinizin zaten

kara” olduğunu kabullenmiş olu-

yorsunuz! İki yüz küsur devletin

parlamentosu münferiden böyle

bir karar çıkarsa ne olur? Alman-

ya için neler kabul edildi de ne

oldu? Herkes “das auto”ya binip

binip geziyor… Biraz sakin olun,

akl-ı selim ile hareket edin!

FATİHBAYHAN

Almanlarla ittifak etmeseydik

Ermeni tehciri olmazdı!

Bu karar, Almanya’nın Türkiye’yi,

dolayısıyla Tayyip Erdoğan’ı siyâsî

olarak sıkıştırma hamlesi olarak ta-

rihe geçti. Ancak Tayyip Erdoğan

bu hamleyi Bismarck’ın politika-

sıyla Merkel’e iade ederse hiç şa-

şırmayın! Zira mesele tehcirse ve

Türkiye’yi suçlamaksa, bunu yapa-

bilecek en son ülke Almanya’dır!

Çünkü o kararda Alman...

29

58

68

56

61

82

Aliya, kendisini hep bir evlâd-ı Fâtihân ve Osmanlı torunu olarak

gördü. Bosna’yı da Balkanların batı ucunda kalmış bir Osmanlı

toprağı... Onun için İstanbul’dan, Fatih Sultan Mehmed’in türbe-

sinden toprak getirilip mezarına serpilmesi,

köklerinin yaslandığı yeri göstermesi bakı-

mından büyük bir anlam ifâde etmektedir.

Düşmanlarını çatlatırcasına, bütün dünyaya

karşı “Ben beş asırlık, böylesine muazzam bir

mîrasın üzerinde oturuyorum!” demektir bu.

İzzetbegoviç-Erdoğan buluşmasının

son perdesi

74

HÜSEYİN YORULMAZ

72 NESRİN ÇAYLI

Bosna soykırımının mimarları ve

vahşetlerini gizleme makyajları

74 HÜSEYİN YORULMAZ

İzzetbegoviç-Erdoğan buluşmasının

son perdesi

79 MÜZEYYEN TAŞÇI

Ermeni Soykırımı (!)

80 MEHMET FATİH ÖZTARSU

Ermenilerden Almanya’ya Nazi selâmı

82 FATİH BAYHAN

Yine, yeniden Ermeni meselesi

Almanlarla ittifak etmeseydik

Ermeni tehciri olmazdı!

84 MUHAMMED NAİM NAİMİ

Kabil, Taliban ve mahrem ayında terör

86 MİR KÂMİL KAŞGARLI

Doğu Türkistan’da

oruç yasağı ve nedenleri

90 ZEHRA ULUCAK

Afrika’nın can damarı: Nil

94 LOKMAN AYVA

Bir şerden bir hayır

96 CEMAL CEYLAN

Eskinin ötekisi olarak kadınlarımız ve

çocuklarımızın Türkiye için önemi

97 NADİRE ÇAMLI YILDIRIM

Gündemden uzak

98 SEYDAHMET KARAMAĞRALI

Şuubiye’den Kandil katillerine

Körükdar ve ateş

100 AYTEKİN ATASOYU

Dijital yaşamın kıskacında gelişen

dijital duygular ve insan

102 PROF. DR. BÜNYAMİ ÜNAL

Küçük Albert Deneyi

104 YEŞİM TONBAZ

Senaryodan kıyamete:

En büyük beyazperde

107 ABDULHAMİT GÜLER

Değişmeyen bir deri:

Hakîkati diri diri gömen bildiri

108 SUNGUR İNCİ

Kitap Ajanda

112 AHMET YOZGAT

Karikatür