Previous Page  4 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 116 Next Page
Page Background

2

temmuz

2016

14

8

24

38

72

8

14

38

72

24

MEHMET ŞEKER

Türkiye için yeni oyunlar

Biz bu filmi çok gördük ve bütün oyun-

cuları tanıyoruz. Figüranları bile ezber-

ledik. Apaçık görünen o ki, haritala-

rı yeniden çizmek istiyorlar. Bunu beyân

etmekten de çekinmiyorlar. Haklılar…

Aradan yüz yıl geçti, eskidi. Doğrusu

biz de aynı fikirdeyiz: Haritalar değiş-

meli! Fakat onların istediği gibi değil,

bizim istediğimiz şekilde…

METİN KÜLÜNK

Derin manifesto: İstanbul aklı

Yüz yıllık bir demokrasi birikimi, 150

yıllık bir anayasa tarihçesi, 700 yıllık bir

sosyolojik deneyime sahibiz. Dolayısıyla

bütün bunları birleştirmeliyiz. Demokra-

si, anayasa ve sosyolojik anlamdaki bi-

rikimine rağmen idârî model zaaflarıyla

dolu Ankara’nın neden aynı hantallıkla

yaşamını sürdürmesi gerektiğinin savu-

nulmasını anlamış değilim.

S. SERVET HOCAOĞULLARI

Erdoğan sonrasını öne almak

Arınç gibi sadece “liderlikte eşitler” gün-

demi üzerinden “Erdoğan’dan izin al-

madan da ben konuşurum!” demek de-

ğildir mesele. Mesele, Erdoğan’ı “eşitler

arasında öndeki sorumlu” diye analiz

ederken, “Sana düşen eşit sorumluluk

adına ne yapıyorsun?” noktasında ko-

nuşmaktır.

M. SELÇUK BAYINDIR

Ağlayan tebessümlerde son çığlık

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Kafes gibiydi dünya, mahpus gibiydi. Bir

adam, başını dayamıştı gölge gömülü du-

varlara, monşer höpürtülerinden diplo-

masi damıtıyordu. “Şey” bile sayılma-

yanların çığlıkları tokat gibi patlıyordu

suratında âdetâ; zira onları ancak o du-

yabiliyordu.

NESRİN ÇAYLI

Bosna soykırımının mimarları ve

vahşetlerini gizleme makyajları

Vişegrad’ın tam ortasından geçiyor Dri-

na. Bir zamanlar kızıla boyanmış yüzün-

de hâlâ bir hüzün saklı; kendi kendi-

ni kandan arındırmanın yorgunluğu var

akışlarında...

Kendisini “muhafazakâr demokrat” olarak tanıtan, öyle algılanmak isteyen ve “Biz

İslâmcı bir parti değiliz” ısrarında olan AK Parti, 14 yıllık iktidarı boyunca tüm çaba

ve târif ısrarına rağmen, “sözde muhafazakâr, özde İslâmcı” yaftalamasından kur-

tulamadı. Çünkü “siyâsal İslâm” ve her türlü tercümesi, Batı tarafından kullanılan

bir Truva atı etkisi ile kullanılıyordu.

KAPAK

HABER AJANDA

Siyâsal-demokratik-sivil-kültürel

İslâm’ın Truva Atları

30

SAYI: 116

//

TEMMUZ

2016

İçindekiler

haber

ajanda

5 EDİTÖR

M. SERHAT BIÇAK

Dil tutulması

6 AYIN OLAYI

“Kutlu yürüyüşe devam!”

8 MEHMET ŞEKER

Ayın Yorumu - Türkiye

Üst aklın numarası bitmez!

Türkiye için yeni oyunlar

10 SELÇUK KAYIHAN

Türkiye Ajanda

14 METİN KÜLÜNK

Perspektif

Derin manifesto: İstanbul aklı

16 ÖMER BEKİR SADIK

Dünya Ajanda

20 ULUĞ BAYINDIR

Medya Ajanda

24 SEDAT SERVET HOCAOĞULLARI

Erdoğan sonrasını öne almak

-Önü alınamayan (AK) parti içi arayış-

29 CÜNEYT AKAR

Başbakan yeni, Başkan ve hedef aynı

30 KAPAK / HABER AJANDA

Siyâsal-demokratik-sivil-kültürel

İslâm’ın Truva Atları

38 MUHSİN SELÇUK BAYINDIR

Ağlayan tebessümlerde son çığlık

Recep Tayyip Erdoğan

46 AHMET YOZGAT

Sünnî blokun “Kösem”i Türkiye mi,

Mısır mı, Suudî Arabistan mı?

56 PROF. DR. SERHAT ATABEY

Çaplı ana muhalefet ihtiyacı hâd safhada!

58 SABRİ ÖĞE

Tarım Bakanımız bizi duyar mı?

61 AHMET FİDAN

Haçlı seferleri PKK maskesiyle

devam ediyor

62 DOÇ. DR. BÜLENT KARA

Bayramda barış

64 YUSUF KEMAL BOZOK

O gelmeden önce

Câhiliye Cezire’si

68 MEHMET ZİYA ÜSKÜDARLI

Bayramın bereketi