Background Image
Previous Page  5 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 116 Next Page
Page Background

3

eylül

2015

70

92

64

60

52

42

Bütün bunlar ve buna benzer “demokratik eşkıyalık” biçimsellikleri gösteriyor-

du ki, bu ülke, 1923 itibariyle başlayan, 1960 Darbesi’yle tahkim edilen ve di-

ğer darbelerle perçinlene perçinlene gelen “anti-sistemik”

yönetimiyle daha ileri gidemez. Hemen ve derhal yerle bir

edilmelidir bu sistem ve “sıfır kullanım” olan bir başka

sisteme geçilmelidir! Yoksa girdiğimiz 21. yüzyılda da aynı

araçla yola devam etmek, milletimizin hayallerinin değil,

bizzat kendisinin yok olması anlamına gelecektir.

Devlet deneyiminde nereden nereye geldiler?

At ve pusatın kağanları

72

AHMET YOZGAT

MEHMET ŞEKER

Hedef Erdoğan mı?

Dört koldan değil, kırk koldan

saldırıyorlar. Gören de sanacak

ki Erdoğan seçime giriyor. Mu-

halefetin tek rakibi o. Seçimi

kazanırsa o kazanacak, kaybe-

derse o kaybedecek… Yahu ar-

kadaş, Erdoğan seçimi kazandı!

O artık Cumhurbaşkanı! Göre-

vinin başında... Seçileli daha bir

yıl oldu. Önümüzdeki seçim, ül-

kedeki siyasî partiler arasında

yapılıyor.

ZİHNİ ÇAKIR

Bahçeli’nin PKK’ya ikinci

kıyağı: Kırmızı plaka

Bahçeli’nin duyduğu endişenin

temelinde ne Türk milleti, ne

de beslendiği memba olan Türk

milliyetçiliği var. Bahçeli’nin, bu

milletin hak ve hukuku, kazancı

ve zenginlikleri, Anayasa ve ya-

saların üstünlüğü, ülkenin beka-

sı gibi bir kaygısının olmadığını

anladı bu millet.

MUHTEŞEM TIRAŞ

“Tuzağa düşmeyelim”

diyerek esas tuzağa düşmek

Bu noktadan sonra “Batı ne

der?” endişesi, ancak parano-

yak bir devlet aklının tezahürüy-

le açıklanabilir. Savaşta “Düşman

ne der?” diye akıl yürütülerek

strateji ve taktik geliştirilemez.

Batı zaten elindeki terörle diyece-

ğini diyor. Hem de en şımarık, en

küstah tavırlarıyla…

SABRİ ÖĞE

Millet ucuz siyaseti affetmez

MHP’ye gelince… Bilindiği gibi

bu partinin tek sermayesi PKK

terörüdür. Millet bu seçimde

AK Parti’den tamamen ümidi-

ni kesecek ve mevcut terör kar-

şısında can havliyle MHP’ye sa-

rılacak ve bu parti oyunu birkaç

puan arttıracaktır, hesap bu!

Bu, onun için yeterlidir.

FATİH BAYHAN

Balkanlardaki senaryo tekrar

oynanıyor!

Bize Osmanlı bakiyesinde yeni-

den iktidar alanı vadeden müt-

tefiklerimiz, şimdi ülkemizin gü-

neyindeki Kürt unsurların ayrı bir

devlet kurması için zemin yara-

tıyorlar. Biz haritamızın genişle-

mesini beklerken, haritamızı yine

küçültmek bizi mutlu edecek mi?

DOÇ. DR. BÜLENT KARA

Lanetin terörü

Şimdi “Lafla uslanmayanın hak-

kı kötektir” misali, Misak-ı

Millî’yi anlamayanlara yeniden

anlatma zamandır! Bizi kan-

da boğmaya çalışanlar, ken-

di kanlarında boğulacaklardır.

Gün, Anadolu’ya sahip çıkma,

Cudi’de halay çekme, Zap’ta

yıkanma, Niğde’de sögürme

yeme günüdür!

42

60

92

52

64

70

Terörün devleti olur mu? Dünyada terör devleti olarak bilinen yalnız İsrail

var ama bir ikincisi dünya için felaket olur. O zaman bütün insanlık

tehlikeye girer. Çünkü devlet dediğiniz anda bambaş-

ka şeyler çıkar ortaya. Mesela bir örgüt füze yapamaz

ama bir devlet yapar. Örgüt roket atar ama devlet

füze atar. İşte bu tehlikeyi samimi bütün insanlar,

yani Müslim ya da gayrimüslim herkes görmeli ve bu-

nun oluşmaması için de müşterek bir yol izlemelidir!

Mustafa Köylü: “Bizim için işin bittiği gün, dünyada

huzur ve barış var demektir!”

98

SÖYLEŞİ: M. SERHAT BIÇAK

52 ZİHNİ ÇAKIR

Bahçeli’nin PKK’ya ikinci kıyağı:

Kırmızı plaka

56 NADİRE ÇAMLI YILDIRIM

Onda bunda şundadır, seçimler

Kasım’dadır

59 FATMA ŞURA BAHSİ

Terörü çok yönlü okumak

60 MUHTEŞEM TIRAŞ

“Tuzağa düşmeyelim” diyerek esas

tuzağa düşmek

64 SABRİ ÖĞE

Millet ucuz siyaseti affetmez

66 DR. MUHAMMED İKBAL BAKIRCI

İstik-rar-bal-lâl mücadelesi

68 AYTEKİN ATASOYU

Millet “hayra” hizmet edene

“Hayır!” demez

70 DOÇ. DR. BÜLENT KARA

Lanetin terörü

72 AHMET YOZGAT

Devlet deneyiminde nereden nereye

geldiler? At ve pusatın kağanları

84 YUSUF KEMAL BOZOK

Eski derin devlet ve derin devletin

yenisi bağlamında Zaza Planı

92 FATİH BAYHAN

Balkanlardaki senaryo tekrar oynanıyor!

96 FURKAN ERGÜL

Britanya Liberal Demokratları açısından

7 Mayıs Seçimleri

98 MEHMET SERHAT BIÇAK

SÖYLEŞİ / MUSTAFA KÖYLÜ:

“Bizim için işin bittiği gün,

dünyada huzur ve barış

var demektir!”

104 MEHTAP KAYAOĞLU

Özgüven takıntısı sizi özgüvensiz

yapmasın!

108 SUNGUR İNCİ

Kitaplık

112 AHMET YOZGAT

Karikatür