Background Image
Previous Page  3 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 116 Next Page
Page Background

1

eylül

2015

“İbrahim’e selâmolsun!”

Bayramınız kutlu olsun!

Yontulmuş putlara tapanlar arasından sıyrılmıştı Hz. İbrahim. O, aklî melekelerini kullanmayan, atalarından kalma sapkın

inanışlarına devam eden, henüz İslâm hakikatlerinin aydınlığına erişememiş insanlar topluluğunun arasındaydı. Putlara

meydan okuyan ilk o olmuştu… Sonra salih bir evlat dilemişti Rabbisinden de duası makbul olmuştu. O oğul, Hz. İsmail’di.

Koşacak kadar büyümüştü ancak...

Ve “Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (kurban etmek için) yüz üstü yere yatırınca ona şöyle

seslendik: ‘Ey İbrahim!/ Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız./

Bu apaçık bir imtihandır.’/ Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. Sonradan gelenler

arasında ona güzel bir ad bıraktık./ İbrahim’e selam olsun./ İyilik yapanları işte böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o mü’min

kullarımızdandı.’/…” (

Saffat/ 103-109)

Ayetlerinin inzali ile “Hicri Takvim”in bu demi bizlere böyle bildirildi. Adına “Kurban Bayramı” denildi! İbrahim, evladını

kurban edecek kadar Rabbisine inanmış bir peygamberdi ve “Kurban Bayramı” kazanılmış bir imtihanın ikramıydı!

Rabbimizden, bizleri, imtihanlarını kazanan ve mükâfatına mazhar olan kullarından eylemesini diliyor, İbrahimî bir inanışla

kazanılmış imtihanların ikramı olan Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, Âlem-i İslâm için hayra vesile olmasını diliyoruz!

H A B E R A J A N D A