Background Image
Previous Page  12 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 116 Next Page
Page Background

10

eylül

2015

Başyazı

haber

ajanda

Kafalarımızın işleme

tarzı, tarafımız ne olursa

olsun, diğerlerini “aşa-

ğılık, ancak eğlenilecek

mahlûklar olarak” göre-

bileceğimizi söylüyordu

bize sürekli. Zira hemen

o sıralarda bir başka

kadından tarihe geçecek

bir açıklama geldi: Sü-

meyye Erdoğan’a yapılan

hakarete ses çıkarma-

ma sebebi, onu kadın

olarak görmemesiymiş.

Bravo! Bu açı gerçekten

ancak bu belâgatla dile

getirilebilirdi. Kafası açık

her kadını cariye olarak

gören sapkınlıkla bunun

arasında sadece birkaç

harf farkı vardır hâlbuki!

Z

IMNÎ

bir psikolojik savaş sürüp gidiyor. Sadece bugünün siyase-

tinde değil, sadece birkaç yıldır değil, sadece AK Parti hükümetleri

döneminde de değil, onlarca yıldır isimler ve aktörler değişse de

savaşınmahiyeti pek önemli oranda değişmiyor. Cumhuriyet’in

kuruluşundan beri, hattâ belki de ondan çok daha öncelerine da-

yanan bir psikolojik harp bu. Bir “öteki” icat edip ne dediğine bakmadan karşı

çıkmak, ağız dalaşına girmek, şartlar olgunlaşınca da gözünün yaşına bakma-

dan vurmak... Savaşınmütemmim cüzleri bunlar.

>> Türkiye Cumhuriyeti, ta-

rihinde ilk defa, parlamentosu

seçimlerin sonucunda ortaya

çıkan tablodan bir hükûmet

çıkartamadığı için, geçici se-

çimhükümeti ile erken seçi-

me gidecek.

Geçtiğimiz ay boyunca bir

koalisyon hükûmeti kuru-

labilmesi için yapılan görüş-

meleri basından takip ettik.

Sonuçsuzluğu baştan belli,

reylerin en baştan ortaya ko-

nulduğu, âdet yerini bulsun

Uzlaşma