Background Image
Previous Page  6 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 116 Next Page
Page Background

4

temmuz

2015

İMTİYAZ SAHİBİ

AJANDA GRUP

BAŞKANI

YAYINLAR GENEL

YÖNETMENİ

GENEL

KOORDİNATÖR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

SORUMLU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İNTERNET SAYFASI EDİTÖRÜ

REKLAM ABONE ve DAĞITIM

KOORDİNATÖRÜ

GÖRSEL YÖNETMEN

GRAFİK TASARIM

FOTOĞRAFLAR

TEMSİLCİLİKLER

BALKANLAR TEMSİLCİLİĞİ

MAKEDONYA TEMSİLCİLİĞİ

HABER AJANDA

BASKI

BASKI TARİHİ

İDARİ ADRES

HABERLEŞME ADRESİ

ISSN

ABONELİK

Yurtiçi yıllık abonelik 180 TL,

kurum ve kuruluşlar için

360 TL, Kıbrıs için 200 TL,

Avrupa için 150 € ve

ABD için 200 $’dir.

HESAP BİLGİLERİMİZ

Aktüelya Basın Yayın ve

Reklam Tic. Ltdi Şti.

Vakıfbank Ankara

Meşrutiyet Şubesi

Hesap (IBAN) No:

TR 1200015 0015 8007 287367226

Posta çeki Hesap No:

5315328

Yavuz Selim

yavuzselim.ajanda@gmail.com

Müzeyyen Selim

muzeyyenselim.ajanda@gmail.com

Sinan Canan

sinancanan.ajanda@gmail.com

Erkan Oğur

erkanogur.ajanda@gmail.com

Mehmet Serhat Bıçak

msbicak.ajanda@gmail.com

A. Levent Şahsuvaroğlu

Ömer Bekir Sadık

obsadik.ajanda@gmail.com

Bige Canan

bigecanan.ajanda@gmail.com

Ahmet Oğuz

ahmetoguz.ajanda@gmail.com

Aykut Koçoğlu

aykutkocoglu.ajanda@gmail.com

Aktüelya

İlker Kırmızı

Anadolu Ajansı

Serkan SelimDilek / Bravadziluk

8/71000 Sarajevo

Bosnia and Hercegovina

Ofis Tel : 00 387 33 225526

Cep : 00 387 62 225526

Salih Utaş / Gradište 97, Üsküp

Skopje - Macedonia

Ofis Tel : 00 389 23 220337

Cep : 00 389 70 451737

AktüelyaBasınYayınveReklamTic. Ltd.

Şti. tarafındanT.C.yasalarınauygun olarak

yayınlanmaktadır.KültürAjanda’nınisim

veyayınhaklarıAktüelyaBasınYayınve

ReklamTic.Ltd.Şti.’neaittir

TŞOF Trafik Matbaacılık A.Ş.

I.Org.San.Böl.Prof.Dr.OrhanIşıkCd.No:3

Sincan/ANKARA Tel:03122670897

Temmuz 2015

Anafartalar Cad. Şan Sk. 10/303

Kat: 3 Ulus – Ankara

Tel: (0.312) 380 90 92

Fax: (0.312) 381 45 65

PostaKutusu168

06420Yenişehir/Ankara

okur.haberajanda@gmail.com

Dergide yayınlanan malzemelerin her

hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek

alıntı yapılabilir. Yazıların sorumluluğu

yazarlarına, ilanların sorumluluğu ilan

sahiplerine aittir.

Dergimiz haber ahlak ilkelerine uyar.

1306-5742

Abone

bildiriminiz için

abone.haberajanda@gmail.com

e-mail adresine veya

0 533 165 39 82

GSM numarasına mesaj

bırakabilirsiniz.

0 312 381 45 65

’e

faks çekebilirsiniz veya

0 312 380 90 92’

yi

direkt arayabilirsiniz.

Sayı: 104/ Temmuz 2015

Editör

haber

ajanda

Mehmet Serhat Bıçak

msbicak.ajanda@gmail.com

>> İlginçtir, görünmezlikmeziyetini

elde eden karakter, daha evvel hayatın-

da olup da kendi kara listesine öyle ya da

böyle eklediği insanlara karşı duyduğu

kini yansıtır her hikâyede. Yani görün-

mez adam, intikampeşinde koşan, bu

uğurda cinayet işleyip tecavüzler eden

bir tip olup çıkar. Yani söz konusumezi-

yeti elde etmeden evvel, kinini derin bir

şekilde içerisinde saklayan bir sığıntıdır.

Görünmez adam, Hollywood’dan

esinlenilerek tümdünyada işlenen bir

tip haline de gelmiştir tabiî. Haliyle onun

gibi bir metafor, bütün dünya insanlarını

etkileme gücüne sahiptir. Ancak her ne

kadar bir dünyametaforu haline gelse

de bir “dünya kahramanı” seviyesinde

değildir sevimliliği. Zira az önce belirt-

tiğimiz hususlardan ötürü sevimli biri

değildir. Tabiî kötüyü kötü sever, iyiyi

iyi; görünmez adamı da şerri yaşatma

dâvâsında olanlar benimserler. Onların

derdi insanlığı kötülükten kurtarmak

değil, kötülüğü görünmez bir konseptin

içinden aşılamaktır.

Yeryüzünde bugüne kadar ne kadar

topluluk yaşamış ve bunların ne kadarı

iyiliği emredip kötülüğü nehyeden bir

sosyal davranış ilkesine sahip olmuşsa,

bu toplumların içlerinde yer alıp duydu-

ğu kini bir sığıntı hassasiyetiyle saklayıp

zaman kollayan birçok görünmez adam

var olagelmiştir mutlaka. Onların somut

görüntüleriyle soyut görüntüleri arasın-

daki fark, Ağrı dağı ile Cehennemobruğu

arasındaki fark gibidir. Zira saklanan kin

eyleme döküldüğünde, zirveyle çukur

arasındaki mesafe nispetince psikolojik

bir tanımaralığı doğacaktır.

Tarihte yer alıp kendisine veya

kendilerine iyilik edilmesine rağmen

kötülükle beslenip kötülükle yaşayan

ve hücre hücre kin depolayan insanlar

ve topluluklar olmuştur. Bunları Oğul

Kabil’den başlayıp “Helva yemekten

bıktık” diyenlere ve daha sonra uzanabil-

dikleri bütün coğrafyalarda ihtiraslarını

hâkimkılan sömürgecilere varana kadar

birçok örnekle göstermemiz demümkün

elbette.

Hollywood yapımlarının iletmek

istediği mesajın doğrudan ne olduğunu

bilemeyebiliriz, ama anlattığı bir gerçek

vardır; zira “görünmez adam”ın bir

korku ve gerilim filmi metaforu olması

da bu yüzdendir. Öyle ya, “Bu adamdan

korkun!” düşüncesi verilir. Ve “münafık,

ikiyüzlü, riyakâr, sığıntı, dilenci, kindar,

cani, mütecaviz, hasta ruhlu” ne kadar

haslet varsa aramızda dolaştığını, bizim

bunun farkında olamayacağımızı ama

bir gün onun varlığını, güç ve kudretini

kabullenip sonsuza dek ondan korkma-

mız gerektiği vurgulayan bir dil vardır.

Tabiî bu tür yapımlarda bize de bazı

tedbirler gösterirler. Mesela elimizde

hep bir kutu boyayla dolaşmamız, bir

çarşaf veya ona benzer bir örtüyü yanı-

mızda hazır tutmamız, sağlambir balıkçı

ağı edinmemiz, söz konusu tavsiyeler

arasındadır. Hatta bunun için daha ileri

teknolojiye başvurarak silah kullanmaya

da gidilebilir.

Peki, bu tür tedbirlerle görünmez

adamavlanır mı? Bu yalnız filmlerde

olur. Çözüm, görünmez adamın yalnız

ayak izlerini takip etmekten geçer. Ancak

bu noktada bizimeksikliklerimiz başlar.

Zira biz, ayak izinden iyi anlayanları

görmezlikten geliriz. Yani bizimsorunu-

muz “görünmez adam” değildir. Bizim

sorunumuz, “adamı görmezlikten gel-

mektir”. Bizdeki sorun, el altında tutma

ile el üstünde tutma sorunudur.

Son yüzyılın bütününe bakıp tabloda-

ki ayak izlerini ortaya çıkartmaya çalış-

tıkça karşılaştığımız tek şey, söz konusu

izleri takip eden adamların arkalarında

bıraktıkları kan izleridir. Bu yüzden karar

vermeliyiz: Ayak izlerini mi bulacağız,

kan izlerini mi?

Görünmez

adam

H

OLLYWOOD

yapımı korku

ve gerilim filmlerinin en

kült fikirlerindendir “görün-

mez adam”. Bu tipin geliştirildiği

bant hakkında düşündüğümüzde

karşımıza asla temiz kalpli bir

kahraman çıkmaz. Zira görünmez

adam, formunu şer bandı üzerinde

yürütülerek şekillendiren bir ka-

rakter üzerindedir.