Background Image
Previous Page  5 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 116 Next Page
Page Background

3

temmuz

2015

106

104

88

82

78

62

Bir ülkenin ilmî çalışmaları ve teknolojisi asla siyasete

endekslenmemelidir! Fakat ne yazık ki ülkemizde yıllarca

eğitim ve öğretim sistemi siyasete

endekslendi, dış politikaya bağımlı

kılındı. Bir ülke ile dış politikanız,

siyasetiniz uyuşmayabilir; ama bu,

onun dilini, kültürünü, teknolojisini

almayacağınız anlamına gelmez.

Mustafa Aydın: “Oluşturduğunuz fark kadar varsınız!”

90

SÖYLEŞİ: AYTEN ÇALIŞ

ORHANMÜCAHİT

AK Parti için rüzgâr tersine

döndü

Millet belirsizlikten şikâyetçi

ve tedirgin. Ekonomi adeta di-

ken üstünde duruyor. Sınırımız-

daki son gelişmeler Türkiye’nin

daha fazla seyirci kalmaması-

nı, bir an önce bölgeye müda-

hale edilmesini gerektiriyor. Bu

yüzden MHP seçmeni de, AK

Parti seçmeni de seçim önce-

si gergin siyasi gündeme çizgi

çekilerek geçmişin unutulması

görüşünde.

AYŞE YAŞAR UMUTLU

Diktatörlük ve despotizmin

siyaset felsefesi

bağlamında çözümlemesi

Fıtrat olarak liderlik taşımak baş-

kadır, kanaatimce lütuftur; in-

sanların doğuştan getirdiği ka-

biliyet ve potansiyeller olduğunu

kabul eden filozof ve düşünür-

lerle hemfikirim. Bu anlamda li-

derler nadirdirler.

FATİH BAYHAN

Türkiye, Doğu Türkistan

üzerinden şantaja uğruyor

ABD’li firmanın Çin’e kaptır-

maktan çekindiği nükleer sant-

ral ihalesi için Türk kamuo-

yunda oluşturmaya başladığı

Çin nefretini Türkiye, kendi le-

hine bir karta dönüştürebi-

lir, Çin Devleti’ne karşı Doğu

Türkistan’daki insanlık dışı zu-

lümlere son vermesi hakkında

baskı yapılabilir.

FİKRİ AKYÜZ

Derginin ilk sayısı

Derginin kurucusu, Sabah’ın pat-

ronu Dinç Bilgin ile Nokta’yı sa-

tan patron Ercan Arıklı. Genel

Yayın Müdürü ise Mehmet Y. Yıl-

maz. Ecevit’in İtalya’da yayınla-

nan Epoca dergisinde röportajı

çıkmış. Dergideki başlık: “Kıskan-

dıran Röportaj”. (Mehmet Y. Yıl-

maz, bugün Hürriyet’te yazıyor.

AHMET FİDAN

Erzurumlu İbrahim Hakkı

İbrahim Hakkı’nın iyi bir tah-

sil gördüğü, eserlerinden anla-

şılmaktadır. “Bu zamanda en

dürüst dost, en uygun meclis ar-

kadaşı, en seçkin yoldaş, yârların

en hayırlısı ve sevgililerin en sev-

gilisi kitaplar olduğu için bunların

sohbetlerine meylimi salmışım-

dır” şeklindeki sözleri, onun dü-

zenli öğrenim yanında kendi ken-

dini yetiştirmeye de büyük önem

verdiğini göstermektedir.

MEHTAP KAYAOĞLU

Boşanın, tamam! Ama lütfen

bu kararı çocuklarınıza doğru

bir dille açıklayın!

Gönül ister ki kimse ayrılma-

sın, insanlar mutlu evliliklerin-

de, huzur dolu ortamlarında gül

gibi yaşayıp gitsinler, ama ol-

muyor işte! Bazen iki kişi aynı

evde olunca mutlu oluyor, ba-

zen ayrıldığında...

62

82

104

78

88

106

“Kimsenin kimseyi kandırdığı yok, hepsi darbedir ve

darbenin hiçbir ‘haklı’ nedeni olamaz. Bunları kendisine

bizzat siyasetçilerin, iş adamlarının

gelip ‘Yönetime el koysanıza, daha ne

bekliyorsunuz?!’ denen bir Koramiral,

yani ben diyorum. Kandırmaca, darbe-

lerin toplum kültürü olmayıp, sadece

asker kültürü olduğunu söylemektir.”

Atilla Kıyat: “Bana da darbe teklif ettiler!”

70

SÖYLEŞİ: MURAT İLKTER

66 DR. MUHAMMED İKBAL BAKIRCI

Çağın Şeytan Üçgeni:

Şiddet, terör ve savaşın prognozu

70 MURAT İLKTER

SÖYLEŞİ / ATİLLA KIYAT:

“Bana da darbe teklif ettiler!”

77 RUKİYE YILDIZ ERDOĞMUŞ

Astık, biz astık!

78 AYŞE YAŞAR UMUTLU

Diktatörlük ve despotizmin

siyaset felsefesi bağlamında

çözümlemesi

82 FATİH BAYHAN

Türkiye,

Doğu Türkistan üzerinden

şantaja uğruyor

88 FİKRİ AKYÜZ

Derginin ilk sayısı

90 AYTEN ÇALIŞ

SÖYLEŞİ / MUSTAFA AYDIN:

“Oluşturduğunuz fark kadar

varsınız!”

103 MESUT EMRE BALCI

Bulunmazı aramak

104 AHMET FİDAN

Vefatı’nın 235. yıldönümünde

Ma’rifetnâme müessiri âlim, sûfi ve

şair Erzurumlu İbrahim Hakkı

106 MEHTAP KAYAOĞLU

Boşanın, tamam!

Ama lütfen bu kararı çocuklarınıza

doğru bir dille açıklayın!

108 SUNGUR İNCİ

Kitaplık /

Bir manüpilasyon dosyası:

Kışkırtan Tapeler

112 AHMET YOZGAT

Karikatür