Background Image
Previous Page  4 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 116 Next Page
Page Background

2

temmuz

2015

34

28

46

50

60

28

34

50

60

46

KAPAK / SERVET HOCAOĞULLARI

“İslamcılık” üzerinden

Müslümanları vurmak!

Sayın Erdoğan ve Türkiye birikimi tüm bu

oyunları bozacak güçtedir. Ancak bu gü-

cün içeride parçalanması noktasında AK

Parti içinde de bazı hesaplar yapılmakta-

dır. Özellikle Sayın Erdoğan’ın nüfuzunu

azaltacak hamlelerin sayısı her geçen gün

artmaktadır.

YUSUF KEMAL BOZOK

“Kozmik Oda”dan 2023’te çıkmak

üzere Mesih geldi, Ankara’da

dinleniyor!

Yoksa Türkiye’nin elinde Batı’yı ve ona

bağlı olarak İsrail’in elini kolunu bağla-

yacak bir koz mu var? O koz, Ankara’da

dinlenmekte olan “Son Mesih” mi aca-

ba?

SEYDAHMET KARAMAĞRALI

20 bitip 21. yüzyıl başlarken

Devsoğulları’nın sonu

Amerika, İncirlik’i kullanma hakkını bize

de vermeli. İncirlik derken, ilçedeki Pen-

tagon hangarlarında yatan -kimine göre

90, kimine göre 200- atom bombasın-

dan bahsediyorum. Söz konusu harekâtla

Sünni Hilâl’in patronajının belirlenece-

ği aşikâr.

AHMET YOZGAT

20. yüzyıl Amerikanizminin başarısı

ve “Popüler” Başkanlığın doğuşu

Ülkemizde hızla yaklaşan başkanlık reji-

mi ve bu kabil tartışmalarda ABD’nin de-

rinliklerinde yatan Majestik otorite unu-

tulmamalı! Buradan hareketle “Hangi tip

başkanlık?” sorusunun cevabı aranırken,

“Amerikan tipi” tercihinde “saklı güç”ün

etkisi bilinmeli, biliniyorsa hatırlanmalı ve

ciddiyetle gözden geçirilmeli!

SABRİ ÖĞE

AK Parti-MHP koalisyonu

gerçekçi midir?

1999 seçiminden sonra Sayın Bahçeli’nin

son derece yanlış olduğu aşikâr olan DSP

ve ANAP’la yapmış olduğu koalisyonun

sonunda milletten yemiş olduğu şamarın

kendisinde bir koalisyon sendromu, daha

doğrusu bir iktidar sendromu meydana

getirmiş olduğu intibaı var.

İnsanın kaderidir bu: Haddini aşabilme yeteneği bahşedilmiş tek canlıdır ve

ne yana doğru aşacağına karar verme hürriyetine de sahiptir. Çocuklarımıza

ezbere dikte ettirdiğimiz dininden, mezhebinden, ideolojisinden, milliyetin-

den, geleneğinden önce “insanlığını” öğretmeden de bu hürriyeti adam gibi

kullanmayı beceremeyeceğiz.

BAŞYAZI

DOÇ. DR. SİNAN CANAN

Gençlik ne işe yarar?

8

SAYI: 104

//

TEMMUZ

2015

İçindekiler

haber

ajanda

4 EDİTÖR / M. SERHAT BIÇAK

6 OKUYUCU PLATFORMU

Damat adayı

8 BAŞYAZI / DOÇ. DR. SİNAN CANAN

Gençlik ne işe yarar?

10 AYIN OLAYI

“Sivil başkan”: Türkiye’nin kaderi

12 SELÇUK KAYIHAN

Türkiye Ajanda

16 ÖMER BEKİR SADIK

Dünya Ajanda

20 ULUĞ BAYINDIR

Medya Ajanda

28 KAPAK / SERVET HOCAOĞULLARI

“İslamcılık” üzerinden

Müslümanları vurmak!

-Erdoğan’ı Yalnızlaştırma

Stratejileri-

34 YUSUF KEMAL BOZOK

“Kozmik Oda”dan

2023’te çıkmak üzere

Mesih geldi,

Ankara’da dinleniyor!

46 SEYDAHMET KARAMAĞRALI

20 bitip 21. yüzyıl başlarken

Devsoğulları’nın sonu

50 AHMET YOZGAT

20. yüzyıl Amerikanizminin başarısı ve

“Popüler” Başkanlığın doğuşu

59 FATMA ŞURA BAHSİ

Hezimet değil, yeniden diriliş

60 SABRİ ÖĞE

AK Parti-MHP koalisyonu

gerçekçi midir?

62 ORHAN MÜCAHİT

AK Parti için rüzgâr

tersine döndü

64 MURAT İLKTER

Söğüde armut aşısı tutmaz