Background Image
Previous Page  3 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 116 Next Page
Page Background

BAYRAMINIZ

BAYRAM

OLSUN!

DEĞİL Mİ Kİ,

geceye gündüz, zorluğa kolaylık, sabrın

ve merhametin mektebi oruca “bay-

ram” ikram edildi; öyleyse şükrünü,

kalbimizin bir mum alevi titrekliğiyle

vecd ile edâ etmeli...

Dualarımızın makbul dualardan ol-

masını umut ederek “Âmin!” deme-

li. “Hakk, hakkaniyet ve hakikat yol-

culuğundaki ayrılıklarımızı birlikteliğe,

dağınıklığımızı düzene, karışıklığımızı

düzgünlüğe çevir. Bizleri birbirimize dü-

şürenlerden muhafaza eyle!”

Haber Ajanda ailesi olarak, “Müba-

rek Ramazan Bayramı”nızı kutluyor,

mü’minler, devletimiz ve milletimiz için

huzur, sürur ve inşiraha vesile olmasını

temenni ediyoruz.

“(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp

genişletmedik mi? Belini büken yükü-

nü üzerinden kaldırmadık mı? Senin

şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güç-

lükle beraber bir kolaylık vardır. Ger-

çekten, güçlükle beraber bir kolaylık

vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine

koyul. Ancak Rabbine yönel ve

yalvar.” (İnşirah)

H A B E R A J A N D A