95
mart
2014
RuslarındaimaKırım’da gözüolmuştur.
Bu, “sıcak
denizlere inme” şeklinde tanımlanabilecek milli emelle-
riyle örtüşen bir durumdur. Nitekim Kırım, Osmanlı’ya
bağlı iken 1774 Kaynarca Antlaşması’yla bağımsızlık
statüsüne geçirilmiş, 1783 yılında da yine böyle anî
bir gece baskınıyla Çarlık tarafından ilhak edilmiş, 200
yıl boyunca Rusların elinde kalmıştır.
tüm dünyayı etkiler”
Kırım’ ın işgali,
U
KRAYNA’
daki yönetimin
Batı yanlılarının eline geç-
mesiyle sonuçlanan olaylar,
Mart ayının başında Kırım
Özerk Cumhuriyeti’ne sıç-
radı ve Kırım’daki Rusya
yanlısı gruplar, kamu bina-
larını işgal edipmeclis binasına Rus bayrağı
çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in,
Rus ordusunun Kırım’a girmesi yönündemec-
lis kararı çıkartmasının arından da Kırım’daki
askerî havaalanları ve birçok kamu binası da
Rusya’nın kontrolüne geçti.