94
mart
2014
1917
Sovyet devrimiyle bir-
likte yeni kurulmuş bulunan
Kırım Tatar Cumhuriyeti,
1918’
de yeniden Sovyet
toprağı haline getirilirken,
Devlet Başkanı Numan Çelebi
Cihan (33 yaşındaydı) kurşuna
dizildi ve cesedi parçalanarak
Karadeniz’e atıldı. Bunu unut-
mayan Kırım Tatarları, Numan
Çelebi Cihan tarafından yazılan
Ant Etken Men” (Yemin Ettim
Ben) şiirini milli marş yaptı.
***
Kırım Tatar Türkleri dünya
çapında örgütlenmişlerdir;
kolay pes edecek, kolay teslim
olacak da değillerdir. Çünkü
bugün Kırım’da yaşayan 300
bin kadar Tatar, 1990 yılında
tüm malını mülkünü geride
bırakarak Kırım’a avdet eden
yaralı, hüzünlü, kararlı bir
topluluktur ve sıfırdan hayata
tutunarak yaşayabilir noktaya
gelmişlerdir.
***
Televizyona çıkan bazı akl-ı
evveller, “Rusya ile 38 milyar
dolar ticari alışverişimiz var.
Türkiye, Kırım Tatarları için bu
kaybı göze alamaz, almamalı!”
şeklinde konuşsa da Türk
hükümeti, bu istikamette
yürümeyecektir. Milli çıkarlar
parayla ölçülseydi, Ortadoğu
bölgesinde Suriye ve Mısır ile
köprüleri atmaz, Libya işine
girmezdik.
***
Sonuç olarak diyebiliriz ki, “Bu
işgal, tüm dünyayı etkileye-
cektir”. Rusya’nın milli emelle-
rinden tutun da Ukrayna’nın
Batı standartlarında kendi
rejimini oluşturmak istemesi
ve Türkiye’nin Kırım üzerinden
tahrikine kadar çok geniş bir
yelpaze de bu olaydan etkile-
necektir.
***
Ukrayna anayasası, ne ple-
bisit, ne de referanduma izin
veriyor. Yani ayrılığa yol aça-
bilecek oylamaları yasaklamış.
Hem Ukrayna, Kırım’ı Rusya’ya
neden bıraksın ki, halk istese
de bırakmaz.
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ