90
mart
2014
Strateji
haber
ajanda
karşı ABD, AB ve NATO’nun takındığı
tavır, bölgeyi adeta sıcak bir savaşa doğru
sürüklüyor.Tarih, adeta bir kez daha teker-
rür ettirilmeye çalışılıyor.
Kuşkusuz bu husus, akıllara “kaba
güç” üzerine inşa edilmiş “yeni bir Soğuk
Savaş”ı ve de Birinci Kırım Savaşı’nı ge-
tiriyor. Çünkü ilk savaşta ön plana çıkan
hususlar ve gerekçeler bugün bir kez daha
devrede.
Adım adım gitmek gerekirse, önce Ka-
sım 2013’te, Kiev’de baş gösteren olaylara
bir göz atalım. Olaylar, doğrudan doğru-
ya Ukrayna yönetiminin dış politikadaki
tercihini ortaya koyan adımıyla birlikte
başlamış görünüyor. Yani Yanukoviç yö-
netiminin AB ile başlattığı yeni süreçte bir
derinleşme beklenirken, Rusya’nın araya
girmesi ve yakın çevre politikasının önem-
li enstrümanlarından biri olan “Gümrük
Birliği” projesini kabul ettirmesi ile birlikte
olaylar patlak veriyor.
Nitekim Vilnus Zirvesi’ne yaklaşık 10
gün kala, sözleşmenin tek taraflı olarak
Ukrayna tarafından imzalanmayacağının
açıklanması üzerine 23 Kasım’da muhalefet
partilerinin liderliğinde, turuncu devrimin
sembolü olan Bağımsızlık Meydanı’na çok
yakın mesafedeki Avrupa Meydanı’nda
toplanmaya başlanıldığını görüyoruz.
Rusya’nın buna verdiği tepki de bu anlam-
da açıkçası dikkatlerden kaçmadı ve “Biz
her şeyin farkındayız!”mesajını verdi.
Devlet Başkanı Putin, 3 Aralık 2013’te
yaptığı bir basın toplantısında aynen şu
cümleyi kullandı: “Ukrayna’da yaşananlar,
devrimden çok taşkınlıkları anımsatıyor.
Bence AB ile Ortaklık Anlaşması’yla pek
ilgisi yok. Muhalefet, mevcut hükümeti
sallandırmaya çalışıyor. Çok iyi organize
Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Akmescit’teki parlamento binasının önünde Kırım Türkleri,
ülkenin bütünlüğü lehine eylem yapıyorlar.
edilmiş olaylar. Bu olaylar, 2015’te yapıla-
cak seçimler için hazırlanmıştı.”
Aynı konuşmasında AB’nin şartları-
nın çok zor olduğunu dile getiren Putin,
muhalefetin yaşananları kontrol edeme-
diğini de söylemiş ve “Çok iyi hazırlan-
mış grupları görüyoruz. Muhalefet ya
bunları kontrol edemiyor ya da birilerine
alet oluyor” demişti. Rusya Federasyonu
Parlamentosu’nun üst kanadı olan Fe-
derasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi
Başkanı Margelov da yaptığı açıklamada,
Kiev’de yaşanan sokak olaylarını “organi-
ze” olarak ifade etmekteydi. Nitekim Uk-
rayna Devlet Başkanı Yanukoviç’e “itidalli
hareket ederek hükümet birliklerini geri
çekme” çağrısı yapan ABD Başkan Yar-
dımcısı Biden’e tepki gösteren Rusya Dev-
let Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı
Puşkov’un, Batı ülkelerinden gelen benzer
açıklamaların radikal unsurları cesaretlen-
dirdiğini ve Ukrayna’da “turuncu karışıklı-
ğın”önünü açtığını belirtmesinin arkasında
da bu endişe ve tespitleri yatmaktaydı.