78
mart
2014
Adnan Menderes’in iktidar
olduğu süreçte her şey çok
yeni. Mesela ilk defa bir
telefon dinleme birimi” ku-
ruluyor. Bugüne göre elbette
geri, manuel bir yapıda. O
birimde 24 kişi istihdam
ediliyordu. Bu 24 kişinin
bizzat 12’si telefon dinleme
yapıyor. Adnan Menderes,
kendi yaptığı telefon konuş-
malarını, tıpkı bugünkü gibi
bazı kişiler tarafından dillen-
dirildiğini görünce, dönemin
Başbakanlık Müsteşarı Salih
Korur’u görevlendiriyor ve
Amerikalıların bu dinleme
birimindeki kişileri ayrıca
maaşa bağladıklarını keşfe-
diyor.
***
Hanefi Avcı, cezaevine
girdikten sonra bana göre
gerçekleri gördü. Kitabın
çıktığı günlerde NTV’ye çık-
tığında, kitapla ilgili olarak
Ben sadece ikaz ediyorum”
diyordu. Hatta Genelkurmay
Başkanlığı’na giderek, bun-
ların Genelkurmay’da da bir
imamı olduğunu belirtmişti,
polis içinde bir imam olduğu-
nu söylemişti.
***
İsrail Askerî İstihbarat Baş-
kanı Koçavi, bir savunma ve
güvenlik toplantısı yaparken,
Türkiye’nin üç yerinde
El-Kaideciler özel olarak
eğitiliyorlar” dedi. Aslında
2011
yılında Suriye’deki iç
savaş başladığında, ABD,
Suriye’nin Ürdün sınırında
10
bin tane –aynı bu El-
Kaide kuruluşunda, Rusların
Afganistan’ı işgalinde olduğu
gibi- İslamcı mücahit eğitti.
Yani o mücahitlerin Esed’e
karşı savaşacakları düşünül-
müştü. Ancak o mücahitlerin
yüzde 99,9’u Esed’le birlikte
hareket ettiler ve IŞİD’i
kurdular, El-Nusra’ya destek
verdiler. İşte bu, Türkiye’ye
karşı bir operasyondu.
***
Cumhuriyet Başsavcısı,
o dönemde Emniyet’e bir
yazı yazdı “Benim habe-
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
Bülent Orakoğlu:
Yeni Türkiye’nin
2023
vizyonuna
kastedildi”