68
mart
2014
Metin Memiş*
30
Mart
haber
ajanda
>> Memur-Sen ve Sağlık-Sen
olarak her zaman milli iradeden
yana tavır aldık. Mücadelemiz,
hep halktan ve Hakk’tan yana
oldu. 17 Aralık’tan itibaren ya-
şanan süreçteki tavrımız da bu
şekilde. Milli iradeye kumpas
kurulmasına karşı olduğumuzu
dile getirdik. Ancak aynı şekilde
yolsuzluklara karşı olan hassasiye-
timizi de ifade ettik. Bu yöndeki
her iddianın sonuna kadar gidil-
meli, yargı süreçleri bağımsız bir
şekilde sürmelidir. Aynı şekilde,
paralel devlet veya paralel yapı-
lanma”iddiasınınmuhataplarıiçin
de bağımsız yargı devreye girmeli,
bu yönde faaliyette bulunan kişi
veya kurumlar ve belgeleri ortaya
konularak yargı süreci işletilmeli
ve gereken yapılmalıdır.
Bu millete, siyasi iktidarına
kumpas kuranlar da, -eğer iddi-
alar gerçekse- bu milletin bir ku-
ruşuna tenezzül eden de bunun
hesabını vermelidir. Bu sebeple
iddiaların toplumda daha fazla
Bugün bize düşen, aramıza
tefrika girmesine izin verme-
mektir. Yürekleri hep birlikte
vatan sevdasıyla atan bir
milleti kimse sindiremez.
TÜRKİYE KAZ
G
ELİŞEN
ve büyüyen Türkiye’den rahatsız olanların ortaya koydu-
ğu bir oyunun içindeyiz. Bu oyun, yolsuzluk operasyonları üzerin-
den Türkiye’ye karşı sahnelenmektedir. Siyasi iktidarın yolsuzluk
operasyonlarıyla yıpratılarak devre dışı bırakılmak istenmesi planı
deşifre olmuştur.