63
mart
2014
Mehmet Şeker
Feto ileMetokavga etmişler.
Meto’nungözümorarmış. Şaka-
ğında inceden sızankan izi. Öğretmen: “NeyaptınFeto?” Feto: “Ben
yapmadımörtmenim. Biz kavga ederkenPeygamber Efendimiz
yardıma geldi.”
Çeto: “Ben elma getirdim.”Meto: “Ben ar-
mut getirdim.” Keto: “Ben ceviz getirdim.”
Feto: Ben de ananas getirdim.”
Dörtgen
Öğretmen: “Defterinize birer dikdörtgen
çizin.” Feto: “Örtmenim, ben paralel kenar
çizmek istiyorum.”
Kamyon
Çocuklar sokakta oyuncak arabalarla oy-
nuyor. Feto, kamyon süren çocuğun önüne
geçip ayağıyla engel oluyor. Öğretmen mü-
dahale ediyor.
Feto niye durduruyorsun arkadaşının
kamyonunu? Güzel güzel oynasınıza.”
Kamyonu durdurmak çok zevkli bir
şeymiş örtmenim.”
Feto’nun bedduası
Devamlı huysuzluk yaptığı ve ona buna
sataştığı için çocuklar Feto’yu oyuna alma-
mışlar. O da takkesini başına takmış, koltu-
ğa oturmuş, kollarını kaldırıp indirerek ar-
kadaşları için beddua etmeye başlamış...
Evlerine ateşler düşsün... Oyuncakları
kırılsın... Notları hep zayıf olsun... Ödev-
lerini kaybetsinler… Kızamık çıkarsınlar…
Kabakulak olsunlar…”
Öğretmen durumu görünce müdahale
etmiş: “Ne yapıyorsun Feto? Niye arkadaş-
larına beddua ediyorsun?” Feto cevap ver-
miş: “Beddua değil örtmenim, mülaane…”
Kimkimi seviyor?
Feto kocaman harflerle duvara yazı yazı-
yor: “Ali Ayşeyi seviyo.” Öğretmen kızıyor:
Niye yazdın Feto bunu?”
Örtmenim, ben kim kimi seviyor, kim
kiminle ne yapıyor diye hep merak ediyor
ve mutlaka öğreniyorum. Sonra da öğren-
diklerimi herkesle paylaşıyorum.”
Niye?”
Bilgiyi paylaşmak gerekir demiştiniz
bize.”
Duvar gazetesi
Öğretmen: “Çocuklar sınıfta bir duvar
gazetesi hazırlayacağız. Kim ne yapabilir?”
Feto: “Örtmenim, ben başyazıyı yazarım.
Manşeti atarım. Şiir yazarım. Bir de gaze-
teye biçok abone bulurum.” “Abone mi?”
Evet. En az yüz bin abone toplarım.”“Oğ-
lum, duvar gazetesine abone olmaz. Yazı
ve şiir yazman yeter.” “Mümto ile Ato’nun
kalemleri iyidir örtmenim. Onlara da yazı
yazdırırım.”“Aferin Feto.”
Feto çok kızınca
Küçük Feto, sınıf başkanına çok kızmış.
O kadar kızmış ki, onun için ağzına geleni
söylemeye başlamış:
Firavun... Karun... Tımarhanelik deli...
Nemrut…Mekkeli müşrik... Tetikçi... Ya-
lancı... Küfürbaz...Müfteri...”
Tam o sırada öğretmen içeri girmiş:
Ne oluyor Feto?”
Yok bir şey örtmenim. Ben sınıfımızın
başkanını çok severim. Asla kötülüğünü is-
temem. Onun ne kadar başarılı, ne kadar
çalışkan, ne kadar iyi biri olduğunu anlatı-
yordum arkadaşlara.”
Ağlayan çocuk
Feto’nun iki gözü iki çeşme. Öğretmen:
Feto niye ağlıyorsun?” Feto’dan cevap yok.
Onun yerine Meto cevap verir: “Örtme-
nim, Feto hem bize yumruk atıyor, çelme
takıyor, hem de kendi ağlıyor. Sınıfın en çok
ağlayan çocuğu o.”
Yattığı yer
Öğretmen: “Oğlum niye dövdün arkada-
şını?” Feto: “Benim ne şartlarda yaşadığım-
dan haberiniz var mı? Ben duvardaki pen-
cere boşluğunda yatıyom biliyonuz mu?”
Feto’nun başkanlık hevesi
Feto, kendine yakın birkaç arkadaşı ör-
gütlemiş. Onlarla kıyıda köşede buluşup
fısır fısır konuşuyorlarmış. Öğretmen yine
bir şeyler döndüğünü sezmiş ve yanına ça-
ğırıp sormuş.
Neler oluyor Feto, anlat bakalım?” “Bir
şey yok örtmenim.” “Duydum ki sınıf baş-
kanı olmak istiyormuşsun.” “Kem, küm…”
Evladım, biz bu başkan için sınıfta seçim
yapmadık mı?”“Hık, mık…”“Kim aday ol-
duysa ortaya çıkmadı mı? En çok oyu alan
başkan seçilmedi mi? Önümüzdeki dönem
bir daha seçim yapmayacak mıyız?”“Tekrar
kem, tekrar küm…”“Başkanın ayağına çel-
me takmak ne demek Feto? Onu sakatla-
yıp yerine geçmeyi istemek ne demek söy-
le bakim.” “Bir daha hık mık…” “Bu sene
olmazsa önümüzdeki sene sınıfın başka-
nı ben olacağım, diyormuşsun orada bura-
da. Seçilemesem bile olacağım mutlaka di-
yormuşsun.”
Feto, “Demiyorum, belgesi olan göster-
sin!” diye cevap vermiş fakat içinden neler
geçirmekteymiş…
Düşünce balonunda içinden geçenleri
görüyoruz:
Ne sınıfı…Seneye bütün okulun başka-
nı ben olacağım. Herkes görecek!”
Kavgasırasında
Feto ile Meto kavga etmişler. Meto’nun
gözü morarmış. Şakağında inceden sızan
kan izi. Öğretmen: “Ne yaptın Feto?” Feto:
Ben yapmadım örtmenim.Biz kavga eder-
ken Peygamber Efendimiz yardıma geldi.”