52
mart
2014
30
Mart
haber
ajanda
İsrail,
MİT
Müsteşarı’nı
sevmedi her ne
hikmetse (!) ve
Cemaat, Hakan
Fidan için düğ-
meye bastı, onu
almaya çalıştı,
beceremedi. İsra-
il, İHH’yı sevmedi
ve her ne hikmet-
se (!) yine Cemaat
operasyon yaptı.
İHH, aynı İsrail’in
istediği gibi, El-
Kaide ile ilişkilen-
dirilmeye çalışıldı
ama şu ana kadar
başaramadılar.
İsrail, Ahmet
Davutoğlu’ndan
memnun değil
ve Cemaat, her
ne hikmetse (!)
Davutoğlu ve dış
politikamız aley-
hine yazıyor. İs-
rail, Erdoğan’dan
nefret etti.
Cemaat ise hem
düğmeye bastı,
hemde bununla
yetinmeyip -en
üst perdeden-
alenen beddua
etti. Yani her ne
hikmetse (!) İs-
rail ile Cemaat’in
menfaatleri sü-
rekli uyum içinde.
>> Ben de o paylaşıma karşılık
şunu yazdım: “Tamam anlaşıldı,
AK Parti’ye oy vermeyelim. An-
cak merak ediyorum; hırsızlığın,
yolsuzluğun, rüşvetin olmadığı,
tamamen dürüst ve namuslu in-
sanlardan teşekkül eden, ada-
makıllı, mantıklı projeleri olan,
devlet yönetiminde ehil, küresel
çetelerin oyuncağı olmayacak, ve-
sayet rejimine eyvallah etmeyecek,
hem bizim, hem de cümle üm-
Orhan Mücahit
G
ÜLEN
Cemaati’ne yakın bir tanıdığım, sos-
yal paylaşım sitelerinden birindeki hesabın-
da “Kime oy vereceksiniz?” diye sormuş ve
Cemaat’in malum gazetesinin iddialarına yer
vererek, “Bir Müslüman, hırsıza, yolsuza, arsıza
oyvermez!” diyeyazmış. Anlaşılacağı gibi, aslın-
da yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerinden “AK Parti’ye oy ver-
meyin” diyeuyarıyor çevresindekileri.
metin haklarını savunacak, birik-
miş sorunlarımıza çözüm sunacak
herhangi bir alternatifiniz varsa
buyurun, söyleyin biz de onu dü-
şünelim.”
Cevap ver(e)meden silmiş beni.
Silmesi değil ama yakın çevreniz-
deki insanlarda bile görülen bu
akıl tutulması ve ideoloji körlüğü
üzüyor insanı.
AKParti’ye karşı
alternatif varmı?
Cemaat’in, varsa bahsettiğim
gibi alternatifi, buyursun, öneri-
sini yapsın. Yok, veremezler. Bir-
30
Mart2014
Bu seçimler, vesayet sisteminin kalıntılarına, içimizde çöreklenen paralel yapıya, küresel çetelere bir cevap niteliği kazandı. Seçim, AK
Parti ve küresel sistemin uşakları arasında geçecek. 30 Mart 2014, ya özgür milli irademizin zaferi olacak ya da özgürlüğümüze göz dikmiş
küreselci uşakların siyasetimizi ipotek altına aldıkları bir kuşatma. Hüküm ve takdir Allah’ındır.