3
mart
2014
Rusların daima Kırım’da gözü olmuştur. Bu, “sıcak
denizlere inme” şeklinde tanımlanabilecek milli
emelleriyle örtüşen bir durumdur. Nitekim Kırım,
Osmanlı’ya bağlı iken 1774 Kay-
narca Antlaşması’yla bağımsızlık
statüsüne geçirilmiş, 1783 yılında
da yine böyle anî bir gece baskınıyla
Çarlık tarafından ilhak edilmiş, 200
yıl boyunca Rusların elinde kalmıştır.
94
64
MURAT İLKTER
Nasrettin Hoca siyaseti
66
DOÇ. DR. SERHAT ATABEY
17
Aralık sürecinin
seçim sonuçlarına etkisi
68
METİN MEMİŞ
Türkiye kazansın!
70
SABRİ ÖĞE
Komplonun arkasında İsrail mi var?
72
YAVUZ ŞAHİN
Sırat köprüsü “sandık”
73
YAHYA KURT
Sarıgül, İstanbul “şehremini”
olabilecek mi?
74
NADİRE YILDIRIM
Muhalefet “Allah” diyor
76
MUHAMMED LÜTFÜ AVCI
Diyalog: Bir ılımlı İslam protitipi
77
CÜNEYT AKAR
Takke düştü, kel göründü
78
MEHMET SERHAT BIÇAK
SÖYLEŞİ / BÜLENT ORAKOĞLU:
Yeni Türkiye’nin
2023
vizyonuna kastedildi”
86
PERİHAN SAĞLAM
Olaylar ve algılar
87
ALPARSLAN ŞİMŞEK
Affetmenin adabı
88
DOÇ. DR. MEHMET SEYFETTİN EROL
Ukrayna krizinden “İkinci Kırım
Savaşı”na doğru Karadeniz’in değişen
jeopolitiği ve Türkiye
94
DİLEK YARAŞ
SÖYLEŞİ / HASAN ERGE
Kırım’ın işgali, tüm dünyayı etkiler”
101
FATMA ŞURA BAHSİ
Bir haraket olarak Pan-İslamizm
102
CAHİT TUZ
Mısır geleceğini yeniden şekillendirirken
106
DR. NURETTİN ALABAY
Teknoloji
110
İPEK ACAR SERT
Otokritik yapmalı
112
FİKRİ AKYÜZ
Bu yiğit adam unutulmaz
102
88
62
58
50
26
PROF. DR. SEYİTMEHMET ŞEN
Kuşatmadan seçimle
kurtulmak
Bilelim ki görevleri bu ülkeyi ku-
şatmak ve kendi gücüyle ayak-
ta durmasını önlemek olan iç ve
dış şer odakları asla vazgeçmez-
ler. Bunu unutmayalım ve güç-
lü olmak için ne gerekiyorsa onu
yapalım. Kuşatmadan belli ölçü-
de seçimle kurtulmak mümkün-
dür, fakat sadece seçime dayalı
bir kuşatmadan kurtuluşun ömrü
kısa olur.
LOKMAN AYVA
Siyaset ve ümit
Mesela, “One minute!” diye-
bilmiş, “İsrail’e özür diletmiş”,
terörü durdurmuş” bir kahra-
mana böyle saygısız laflar kulla-
nırsanız, samimiyetsiz olduğu-
nuz hemen ortaya çıkar. Yahu
kardeşim, başkasına “hırsız” di-
yerek hırsızlık yapmayacağınızı
nasıl garanti edersiniz?
PROF. DR. BÜNYAMİ ÜNAL
Yeni Türkiye’yi anlama
kılavuzu
Sizin rahatsız olduğu-
nuz şey, aslında tam olarak
muhafazakârlaşıyor olduğumuz
olgusu” değil de, sanki sözü edi-
len değerlerin hoyratça sergileni-
yor olması gibi geliyor bana. Bu
değerlerin iyi eğitim almış insan-
lar tarafından temsil edildiği gö-
rüldüğü zaman, şimdi duyulan
endişelerin ne kadar yersiz oldu-
ğunun anlaşılacağını umuyorum.
MEHMET ŞEKER
Aferin Feto
Evlerine ateşler düşsün... Oyun-
cakları kırılsın... Notları hep za-
yıf olsun... Ödevlerini kaybet-
sinler… Kızamık çıkarsınlar…
Kabakulak olsunlar…” Öğret-
men durumu görünce müdaha-
le etmiş: “Ne yapıyorsun Feto?
Niye arkadaşlarına beddua edi-
yorsun?” Feto cevap vermiş:
Beddua değil örtmenim, mü-
laane…”
DOÇ. DR. M. SEYFETTİN EROL
Ukrayna krizinden “İkinci
Kırım Savaşı”na doğru
Karadeniz’in değişen
jeopolitiği ve Türkiye
Türkiye’nin bölgedeki liderlik po-
zisyonunu güçlendirecek en önem-
li adım ise, bu bölgede Rusya’nın
elindeki en önemli kozun kazanıl-
masından geçmektedir ki bu da
Rusya’nın Güney Kafkasya’daki
son kalesi Ermenistan’dır.
CAHİT TUZ
Mısır geleceğini yeniden
şekillendirirken
Mursi’nin devrilmesinden bir süre
sonra Mısırlı bir üst düzey istih-
barat görevlisi, bazı çok önemli
istihbarat bilgilerini Cumhurbaş-
kanı Mursi’ye vermediğini med-
ya aracılığıyla kamuoyu önünde
itiraf etti. Neden bu şekilde dav-
randığı şeklindeki soruya verdiği
cevap gayet anlamlıdır: “Çünkü
bu bilgileri götürüp Müslüman
Kardeşler mürşidine veriyordu.”
26
58
88
50
62
102
Şu an Suriye’de 14 ülkenin istihbarat savaşı var,
ama birileri “Suriye’de ne işimiz var?” diyor. O 14
gizli servis arasında ittifak grupları oluşmuştur. Bu
gruplardan hangisi kazanırsa,
Ortadoğu’yu o dizayn edecek.
O yüzden Suriye önemli. Sırf bu
yüzden internete getirilen düzenle-
me dahi devletin kendini savunma
refleksinden ibarettir.
Yeni Türkiye’nin 2023 vizyonuna kastedildi”
Kırım’ın işgali, tüm dünyayı etkiler”
78
MEHMET SERHAT BIÇAK
SÖYLEŞİ: BÜLENT ORAKOĞLU
DİLEK YARAŞ
SÖYLEŞİ: HASAN ERGE