42
mart
2014
Kapak 2 Dosyası
haber
ajanda
Recep Tayyip Erdoğan’ın, meydanlarda “Ya eski Türkiye, yeni
Türkiye!” hatırlatması, AK Parti’yi yeni Türkiye’nin kurucusu
ilan ederken ve kararsız seçmenleri elde tutmak isterken,
MİT, HSYK ve dershane gibi konularda aldığı tedbirler
sebebiyle yeni Türkiye’nin CHP’si gibi “jakoben” bir nitelik
kazandığı ileri sürülmektedir. Kuşkusuz bu algı yönetiminin
liderliğini Cemaat (belirli bir cemaat anlamında, doğru tanım-
la El-Cemaat), üzerine vazife bilmiştir.
***
Fethullah Gülen’in gücünü oluşturan sivil, medya, resmî
tüm organlar ve doğal üyelerinin 17 Aralık’tan bu yana
kullandıkları dil, taktik ve anlayış on yıldır hep vardı. Üstelik
tutumlarında gayr-i meşru olan bir şey de yoktu. Güce talip-
tiler ve gücü kontrol için oyunun kuralına göre oynuyorlardı.
El-Cemaat’in tek hatası, 2011’den sonra rol çalmak gibi, biraz
da gücü kontrol edecek kapasitede olmadıkları için, Başba-
kanlık makamının dublörlüğüne soyunmalarıdır.
***
İstiklâl, İstikbâl ve
istikrar
sandığı
V
AHİY - İNSAN
etkileşi-
mi, “seçilmiş” modu üze-
rinden “atanmış - kutsan-
mış lider” ve yeryüzüne
hükmeden gücü elinde
tutan “mirasçı” öznel-
liğinde gelişir. İnsanlar arasından seçilmiş
elçiler yoluyla yeryüzüne indirilen ve Son
Elçi’de de tekrar edilen temel mesajlardan
biri de bu etkileşimi onaylar: “Biz istiyorduk
ki, yeryüzünde zayıf bırakılmışlara lütufta bu-
lunalım ve onları ‘önderler/liderler’ ve ‘mirasçı/
iktidar’ kılalım.” (Kasas, 5)
Önder ve mirasçı olmak, her kul ve sosyal
grup için dindarlık psikolojisinin besin ve
esin kaynağıdır. Bu esin kaynağından bes-
lenen birey ve grupların, kulluk koşusu için
kullandıkları üç temel parkur vardır: Edebi-
yat, tarih ve psikoloji...
İnsan, bir anlamda bu parkurlarda vahyi
anlamlandırır, bazen de psikolojisini kontrol