40
mart
2014
Birinci Dünya
Savaşı’nın ikizi
Şimdi Birinci Dünya Harbi veya “İkinci
Fetret”imizin iz düşümüne bir bakalım.Her
ne kadar 2014’e gelirken belli başlı devletler
ittifak ve itilaf olarak ayrışmadılarsa da ismi
konulmamış bir rekabetin varlığını inkâr
imkânsızdır. Bu rekabetin mücadeleye dö-
nüşmesi için bir kıvılcım lazımdı; o kıvılcım-
sa Tunus’ta patladı. Tıpkı Saraybosna’daki
suikast gibi Tunus’ta kendini ateşe veren
işportacının ruhu, Ferdinand’ın ruhu na-
sıl dünyayı dolaşıp Çanakkale’ye geldiyse,
onun gibi aradaki bütün devletleri yıka yıka,
dört bir yanı yaka yaka gezdi ve neticede
Suriye’ye yani kapımıza dayandı.
Dünya Harbi’ne sokulmamız için
plânlanan iki kaçak Alman gemisi Gobens
ve Brislav,bizi bir komplonun içine almıştı ve
biz de zokayı yutmuştuk. Tıpkı bunun gibi
postmodern dünya savaşı”nın içine dahli-
miz için bir sürü “mülteci gemi” komplosuy-
la karşılaştı ülkemiz. Hatay’da uçak düştü,
Reyhanlı’da siviller katledildi, sınır tecavüzle-
ri yaşandı… Suriye konusunun bidayetinde,
Suriye bizim iç meselemizdir” diyen Hü-
kümet, kendini çabuk toparlayarak “mülteci
gemi”lere “Enverpaşalık” yapmadı. Lakin
Almanya, yine “Ostpolitisch Germenliği”ni
yaptı ve gizli teşkilatı BND ve art niyetli va-
kıfları aracılığıyla “Taksim kalkışması”nı baş-
lattı. Şu an,“Gezi olayları diye tarihe geçecek
vak’a, tam bir Alman komplosuydu ve yerli
işbirlikçileri de bir mezhebin mensuplarıydı
ve onlar, sığ görüş ve düşünüşleri sebebiyle
piyon olarak kullanıldılar…”iddiası her yerde
dolaşmaya devam ediyor. Bu olaylar, aynı za-
manda “Yeni Savaş”ın ön muharebeleriydi ve
1.
Dünya Savaşı’ndan önceki Balkan harple-
rine benziyordu.
Genel anlamda Türkiye, Balkan harp-
lerinin mağlubuydu ve lakin “Gezi Taksim
Savaşı”nın galibi olarak çıktı. Çapulcular,
Kapak 1 Dosyası
haber
ajanda
Birinci Dünya Savaşı sonunda,
Anadolu’da kurulacak devletin
taşeronluğunu Selaniklilere veren
Majesteleri’nden, “Üçüncü...” yani
Postmodern Fetret” sonunda
kurulması planlanan “Yeni Devlet/
Yeni Türkiye”nin ihalesini kimin
alacağı önemliydi. Yani 1923’te
kurulan “Lozancı Cumhuriyet”in
derin devleti olan Sabetayist ro-
lünü, şimdi kimüslenecekti?! Çok
geçmeden o da belli oldu ve rolü,
Sahte Museviler” yerine bizzat
Hakiki Museviler” sırtlandılar.
2023
ile 2123 arası için plânlanan
Yeni Cumhuriyet” organizasyonun
patronu olmak az şey değildi Yedi
Kollu Şamdan’ın sahipleri için, zira
içinde bulunduğumuz Yüzyıl’ın
rahminde, Arz-ı Mevud’un kuv-
veden fiile çıkması için atılacak en
büyük adımı saklıyordu.