2
mart
2014
42
36
30
22
25
36
42
22
25
30
KAPAK 1 // SEYİTAHMET KARAMAĞRALI
2023’
ün aynası olarak 30 Mart
Üçüncü Dünya Harbi başladı
Türkiye ilk kez tek başına ve bağımsız olarak hare-
ket ediyor, Erdoğan bir Evlad-ı Fatihan akıncısı gibi
halkından başka herhangi bir güç tarafından des-
teklenmiyor; arkasında ne Şansölye var, ne Ma-
jesteleri…Ona sorarsanız, “Bizim de Allah’ımız
var!” diyor; o kadar...
KAPAK 2 // SERVET HOCAOĞULLARI
İstiklâl, İstikbâl ve istikrar sandığı
AK Parti’nin bu aşamada iç hesaplaşma ve öze-
leştiri yaparak ilk hatırlaması gereken, stratejik
seçmen profilinin kararsız seçmen olduğu ger-
çeğini tekrar gündeme almaktır. Yani AK Parti,
kurucu seçmen” diyebileceğimiz kararsız seç-
menin geçmiş seçimlerde aldığı rolü güncelle-
melidir. 30 Mart seçimlerindeki vicdan ve avan-
taj, bu kararsız seçmen kitlesidir.
KAPAK 3 // AHMET TURGUT
Kutsal tetikçilik
Ez-cümle, aynı dinin müntesipleri birbirleriyle şu
veya bu sebepten dün ve bugün mücadele ettik-
lerince yarın da edecekler. Kâh sırf dünyalıklar yü-
zünden olacak bu, kâh uhrevi kaygılar da taşıya-
cak. Lakin hiç kimsenin böylesi beyaz-gri-kara iç
kavgalara Muhammedî Risaleti alet etmeye hak-
kı yok. Zira paralel devlet tehdidinden daha büyük
bir sorun var kapıda: “Paralel Risalet”...
PROF. DR. REFİK TURAN
Çok sesli bir seçim: Mart 2014
Bütün bunların sebebi, Türk milletinin, İslamme-
deniyetinin son bin yıldır mümessili olması ve gü-
nümüz İslam dünyasının beyin merkezi olmasıyla
alakalıdır. Yaşanan olaylar, Türk milleti ve devle-
tinin bu misyonunu devam ettirdiğini de göster-
mektedir. Yani dün 28 Şubatçılar ve Batı Çalışma
Grubu vasıtasıyla saldıran küresel sistem, bugün
paralel yapı” vasıtasıyla saldırmaktadır.
PROF. DR. TURANGÜVEN
Çatışma ortamında arafta
kalmak mümkün mü?
Elbette “hükümet” demek, “devlet” demek
değildir, ikisi farklı şeylerdir. Devlet kalıcı ve
uzun ömürlü olduğu halde, hükümetler gelip
geçicidir. Temel olan devlettir. Devlet olmadan
ne vatan kalır, ne kimlik kalır, ne namus kalır,
ne de din kalır. Herkes bunu bilsin ve uluslara-
rası istihbarat örgütlerinin ince oyunlarıyla Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin altını oymaya kim-
se kalkışmasın.
Ortadaki genel iz’ansızlıktan rahatsızsanız, muhtemelen doğru yerdesiniz. Fakat
sadece “karşı taraf”ın iz’ansılığı sizi meşgul ediyorsa, aklını bir yere teslim etmiş
zavallılar arasındasınız. Bu dünyayı cehheneme çevirip, ardından “öbür tarafta”
cennet bekleyenler, çok büyük sürprizlere hazır olmalılar. Zira bu dünya, ahiretin
tarlasıdır ve nasıl yaşarsanız öyle ölür, nasıl ölürseniz öyle haşredilirsiniz…
İman ediyorsanız, bunu biliyorsunuzdur; ama işte bazen bunu hatırlamak işimize
gelmeyebiliyor...
BAŞYAZI / DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Yalan ile hakikat bulunur mu?
06
//
MART
2014
İçindekiler
haber
ajanda
4
EDİTÖR
5
AHMET YOZGAT
Karikatür
6
BAŞYAZI: DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Yalan ile hakikat
bulunur mu?
8
AYIN OLAYLARI
Şefkat değil, Rezalet Tepe!
10
SELÇUK KAYIHAN
Türkiye Ajanda
14
ÖMER BEKİR SADIK
Dünya Ajanda
18
ULUĞ BAYINDIR
Medya Ajanda
22
PROF. DR. REFİK TURAN
Çok sesli bir seçim: Mart 2014
25
PROF. DR. TURAN GÜVEN
Çatışma ortamında arafta kalmak
mümkün mü?
26
PROF. DR. SEYİT MEHMET ŞEN
Kuşatmadan seçimle kurtulmak
30
AHMET TURGUT
Kutsal tetikçilik- Paralel devlet
tehdidinden daha büyük bir sorun var
kapıda: “Paralel Risalet”-
36
SEYİTAHMET KARAMAĞRALI
2023’
ün aynası olarak 30 Mart
Ücüncü Dünya Harbi başladı
42
SERVET HOCAOĞULLARI
İstiklâl, İstikbâl ve istikrar sandığı
50
LOKMAN AYVA
Siyaset ve ümit
52
ORHAN MÜCAHİT
30
Mart 2014:
Ya özgür milli irade
ya da ipotekli siyaset
54
MUHAMMED İKBAL BAKIRCI
What is Urban?
56
AYLA AĞABEGÜM
Şekerli bir helva olsa yer misiniz?
57
AYTEKİN ATASOYU
17
Aralık depremi en çok kime zarar verdi?
58
PROF. DR. BÜNYAMİ ÜNAL
Yeni Türkiye’yi anlama kılavuzu
61
ALPAY ORMAN ŞAHİN
Tekno-propaganda çağında
siyasal iletişim
62
MEHMET ŞEKER
Aferin Feto