17
mart
2014
Türkiye son kaledir”
BALKANLARLA
olangönül birlikteliğimizi bilmeyenyoktur. Öyleki bubirliktelik, tarihî an-
lamdasoyortaklığınadayandığımızMacarlarınbileönündedir. Ancakbilinenvealışılanbazı
şeylerinyavaşyavaşdeğiştiğini görmek,milletimizvedevletimizadınahemiman, hemdehe-
yecanımızı arttıracaknitelikte.
>> Macaristan’da siyaset ya-
pan Jobbik Partisi Genel Başka-
nı Gabor Vona’nın, işte bu de-
ğerdeki sözleri bu hakiri hakikî
manada ümitlendirdi ve şevke
giriftar etti. Zira Macar gençlerin
gün geçtikçe teveccüh gösterdi-
ği ve hızla büyüdüğü gözlenen
Jobbik Partisi’nin genç lideri,
Türkiye hususunda bakış açı-
larının değişmesi gerektiğini
vurguluyor. Vona, Türkiye’deki
gelişmeleri yakından takip
ettiklerini belirterek, Gezi olay-
ları ve 17 Aralık operasyonunu
kastettiği konularda Başbakan
Erdoğan’ın güçlü liderliğinde
Türkiye’nin bütün bu sıkıntıları
aşacağını kaydediyor.
Vona, sözlerine şöyle devam
ediyor: “‘Unutmayınız ki bizler,
Atilla’nın torunlarıyız. Atilla’nın
torunları hiç kimseden kork-
mazlar. İnandığımız değerler
uğruna, Macaristan’ın geleceği
için gece gündüz, hiç durmadan
çalışmak durumundayız. Tür-
kiye ile çok güçlü diplomatik,
kültürel ve ekonomik ilişkiler
kurmak, iki ülkenin de yararına.
Atletico:
Hocalı’yı
unutma!”
Venezuela’da
neler oluyor?
VENEZUELA,
günlerdir tahri-
batı artan gösterilerle çalkalanıyor.
Devlet Başkanı Maduro’yu, izlediği
politikalar ve ekonomik buhran
sebebiyle eleştiren kitlelerin sokak-
lara dökülmesi sebebiyle hayatını
kaybedenler oldu. Dünyanın ne ka-
dar kritik bölgesi varsa şu günlerde
bur bölgelerin kanıyor olmasıysa,
insana yeni sömürü yöntemlerini
düşündürmüyor değil. Zira sömü-
rüye ve kapitalist düşünceye karşı
sert tutumu ve ülkesini net muha-
faza altında tutan görüntüsüyle
hatırlanan eski Venezuela Devlet
Başkanı Hugo Chavez’in ölümü,
arkasında onlarca sis perdesiyle
anılacak bir tevafuku gösteriyor.
Onun varlığı, üzerinde operasyon
yapılacak bir ülkeyi kısmen de olsa
koruyordu.
İSPANYA
La Liga ekip-
lerinden Atletico Madrid,
25
Şubat 1992’de başlaya-
rak Dağlık Karabağ bölge-
sindeki Azerilerin Ermeni
komitacı ve askerlerce
uğradığı vahşi katliamı
hatırlatmak amacıyla iki
lig maçına –ki bunlardan
biri bütün dünyanın
izlediği Real Madridmaçı-
siyah bantla çıktı. Madrid
takımının resmî sponsoru
olan Azeri gardaşlarımızın
Hocalı’da uğradığı katli-
amı dünya kamuoyuyla
paylaşan kulüp, resmî web
sitesine taşıdığı ve bütün
futbolcularının kınama de-
meci verdiği bir videoyu
da yayınlanır halde tutu-
yor. Bizse, ligimizdeki ha-
kemhatalarını konuşmak-
tan, sanırım böyle önemli
hatırlatmaları yapacak bir
ağız bulamıyoruz.
Uzun zamandır birbirinden
uzak kalan kardeş halkların ya-
kınlaşma zamanı geldi. Macar
halkının esaretten kurtulması-
na az kaldı. Yüzümüzü Doğu’ya
çevirerek geleceğimizi garanti
altına alabiliriz.”
Türkiye ile ilgili gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Vona, Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
güçlü bir lider olduğunu ve
birçok sorunun üstesinden
geldiği gibi şimdiki krizin de
üstesinden geleceğini söyler-
ken şunları ekledi: “Türkiye son
kaledir, bu kalenin düşmemesi
gerekir. Bunun için ne gereki-
yorsa yapılmalıdır.”
Neymiş?.. Bilenler, bilmeyen-
lere anlatsın…