16
mart
2014
Dünya
Ajanda
KKTC’ye can suyu
>> Törene katılan Türki-
ye Cumhuriyeti Başbakan
Yardımcısı Beşir Atalay,
Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne iletilecek suyla
birlikte, Kuzey Kıbrıs’taki arazi-
lerin de değerleneceğini belir-
terek, burada da üretimin arta-
cağını ve refahın yükseleceğini
kaydetti.
Törende konuşan Türkiye
Cumhuriyeti Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 200
binmetreküplük dev arıtma
tesisiyle beraber Lefkoşa ve
Girne istikametindeki dev
isale hatlarının temellerinin
atılmasıyla bir rüyanın gerçek-
leştiğini belirtti. Eroğlu, projenin
temellerinin, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
olduğu günlere dayandığını
anlattığı konuşmasında, deni-
zin 250metre altından askılarla
getirilecek suyun, Anamur’daki
10
binmetreküp kapasiteli
Alaköprü Barajı’ndan denizde
80
kilometre kat ederek Ada’ya
geleceğini, Güzelyalı Pompa
İstasyonu’ndan pompalanarak
önce Geçitköy İstasyonu’na,
ardından Geçitköy Barajı’ndan
arıtma tesisine ve oradan da
ana dağıtımhatlarıyla tüm
Ada’ya dağılacağını ifade etti.
KKTC Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu ise, dünyada
YAPIMINI
Türkiye’ninüstlendiği veKKTC’degerçekleşecekolan “SuTeminProjesi” kapsamın-
da3yeni tesisintemelleri, TürkiyeveKKTCdevlet erkânınınkatıldığı bir törenleatıldı. 
ilk kez kullanılan bir teknikle
Türkiye’den KKTC’ye getiri-
lecek suyun, KKTC halkına
verilen önemi gözler önüne
serdiğini ifade etti. Türkiye’nin
dünyadaki en güçlü ülkelerden
biri olarak, emin adımlarla
yoluna devam ettiğini ve daha
büyük işlere imza atmaya hazır
bir devlet olduğunu söyleyen
Eroğlu, söz konusu projenin
dış dünyaya “Türkiye, KKTC’yi
bırakmaz, yanındadır” mesajı
verdiğini de ayrıca hatırlattı.
Kıbrıs, ülkemiz için bilindiği
sanılan ama bilinmeyen bir
kara parçası. Ülkenin sınırları
içerisinde yaşayan iki tür Türk
varlığı, belki de bu ülke üzerin-
deki bilinmezlerin fazlalığının
da sebebi. Zira bu projeyi dahi
istemeyen yerli Kıbrıs Türkleri
büyük kısmı “Bize yetecek su
var” derken, Türkiye’nin vakti
zamanında yerleştirdiği Türk-
lerse susuzluktan yakınıyor,
üretimsizlikten demvuruyor.
Projenin hayra vesile olması
için yatırım şart.
İŞGALCİ
terörist devlet İsrail, abluka altına aldı-
ğı Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da Cumanamazı kı-
lınmasını engellemek adınaher türlü silahlı ekip-
manlahaksız vehukuksuz yasağına devamedi-
yor.
nın başladığı günlere dayanıyor.
Zira bu çalışma dünya basınına
yansımış, İsrail ise çalışmala-
rını örtülü bir hale bürümeye
kalkışmıştı. Bilindiği üzere bu
çalışma, Süleyman Tapınağı’nın
yeniden ihyası hülyasında olan
İsrail için çok şey ifade ediyor.
Mescid-i Aksa’ya alınmayan
Filistinlilerle İsrail askerleri ve
polisleri arasında çıkan arbe-
delerde ise mutlak surette Filis-
tinli gençler gözaltına alınmaya
devam ediyor. Her arbedede en
az ikişer üçer gencin gözaltına
alınması ve geri bırakılmaması
ise ayrı bir sorun teşkil ediyor.
>> Aylardır süren yasağa göre
yalnız izin belgesi olan kadın-
larla yine izin belgesi olan ama
50
yaş üzerindeki erkeklerin
girebildiği Mescid-i Aksa etra-
fında İsrail askerleri ve polisinin
araçlı yığınakları konuşlandırıl-
mış durumda.
Söz konusu yasak, fiilen eş
zamanlı başlamasa da Mescid-i
Aksa altındaki kazı çalışmaları-
Aksa’daCumayasağı
devamediyor