14
mart
2014
Dünya
Ajanda
>> Kiev’deki olaylara doğ-
rudanmüdahil olmayan
veya olamayan Rusya, bu kez
himayesinde tuttuğu Kırım
Özerk Yönetimi’ni yeniden
dizayn ederek önce kabineyi
yeniledi. Sadece bu hamleyle
yetinmeyen Rusya, hâlihazırda
özerk de olsa Ukrayna toprağı
olan Kırım’a ordusunu da sok-
muş durumda. Her ne kadar
Birleşmiş Milletler, ABD ve
Avrupa Birliği’nden Rusya’ya
çeşitli ihtarlarda bulunulsa
da en son olarak Putin’in Rus
Kırım’da kırılma
mı, asla!
UKRAYNA’ya
özerk biçimde bağlı bulunan Kırım’da, Ukrayna’daki
gösterilerinneticesindeyönetimindevrilmesininardındanRuslarla
KırımTatarları arasında gerginlikler yaşanmaya başladı.
Parlamentosu’ndan “vur emri
yetkisi” alması suları iyiden
iyiye ısıttı.
Çok sesli Kırım’da, gösteri-
lerin devam ettiği sıralarda
Ukrayna için söylenen cümleler
sarf ediliyor: “Kırım bölünü-
yor…”
Dışişleri Bakanımız Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu, Kırım’a
giderek birtakım ziyaretlerde
bulundu. Zira Kırım, Türkiye
için dindaşlık ve soydaşlık
açısından çok önemli bir bölge.
Hatta en son gerçekleştirilen
anlaşmalarla birlikte Ukrayna
ve Gürcistan, bölgeden İkinci
Dünya Savaşı sırası ve sonra-
sında sürülen Türklerin tekrar
geri dönebilmeleri için uygun
ortamları dahi sağlamışlardı.
Şu an Kırım’da Rus ordusu
kol geziyor. Ömrünü Kırımda-
vasına adamış KırımTatarları
lideri Mustafa Abdülcemil Kırı-
moğlu ise bu gelişmelerden çok
tedirgin. Kırımoğlu, yaklaşık iki
ay sonra oylanacak Kırım’ın ba-
ğımsızlığı meselesinin erkene
alınacağını belirtirken, Ukrayna
hükümetinden kararlı adımlar
bekliyor: “Kırım’ı hızla kaybedi-
yoruz. Acil ve pratik çözümler
üretmeliyiz. Rus işgalinin lafla
durdurulması mümkün değil.
Olağanüstü hal ilan edilmeli ve
Kırım’a askerî kuvvetler sevk
edilmeli. Türkiye ve Kanada
Dışişleri ile görüştük ve yardım
çağrımızı ilettik.”
IRAK
Merkezî Hükümeti’nin Bölgesel Kürt
Yönetimi’nde bulunanmemurlara maaşlarını
ödememesi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başba-
kanı Mesut Barzani’yi ekonomik bir kriz içerisi-
ne soktu.
>> Türkiye ile gerçekleştirilen
petrol ve enerji anlaşmalarına
değinerekMerkezî Hükümet’in
kendilerindenmisliyle pay aldı-
ğını belirten Barzani, kendilerine
ait anayasal bir hakkı hukuk çer-
çevesinde kullandıklarını hatır-
latarak şunları söyledi: “Kürdis-
tan hükümeti, Irak anayasasına
aykırı tek bir adımatmadı. Bizim
enerji ve petrol konusunda attı-
ğımız adımlar, anayasal hakkı-
mızdır. Merkezî Hükümet’inme-
mur maaşlarını göndermeye-
rek Kürdistan’ı abluka altına
alması, hukuk dışı bir uygulama-
dır. Hiç kimsenin, halkınmaaşını
kesme yetkisi ve hakkı yoktur.
Bu yapılansa hukuka aykırıdır.
Biz, bu uygulamayı Kürdistan
halkına karşı ilan edilmiş bir
savaş olarak kabul ediyoruz.
Kürt halkının Şiilerle hiçbir
sorunu yoktur. Yaşanan sıkıntı,
Bağdat’taki yönetimden kaynak-
lanmaktadır.” 
Bu, bir savaştır”