12
mart
2014
Kaset savaşları
30
MART
yerel seçimlerine, 17 ve 25 Aralık oluşturduğu serencamın
gölgesinde hazırlanıldı. Başlangıcı 17 Aralık olan bu sürecin ortaya çı-
kardığı yeni tabiriyle “tape”, geleneksel tabiriyle de “kasetler”, söz ko-
nusugölgeningenişliğini vegriliğini heryöndengösterdi gözlerimize.
Türkiye
Ajanda
>>Bu kasetlerin en çok tartı-
şılması istenilenleri, şüphesiz
Başbakan Erdoğan’ın içinde bu-
lunduğu diyalogları ihtiva eden-
lerdi. Montaj, taklit, tonlama,
kırpma, dublaj gibi birçok tek-
niğin kullanıldığı uzmanlarca
ortaya konulan bu düzenbazlık-
ların yanında özellikle iki kaset,
ciddî şekilde unutturulmaya
çalışıldı. Hâlbuki bu iki kaset,
birbirlerine olan süre ve konu
bağlarıyla oldukça önemliydi.
Bu kasetler, unvanı Cemaat’in
finans koordinatörü şeklinde
lanse edilen Süleyman Hamit
Müftügil ve bir ahbabının
konuşmasını, diğeri de İşçi
Partisi’nin yayınlamış olduğu
ve Apo’nun Türkiye getirildiği
hafta yapılan sorgusuna ait
bir video görüntüsünü içeri-
yorlardı. Müftügil’e ait olduğu
iddia edilen diyalogda, Çözüm
Süreci’nin ortadan kaldırılacağı
ve bunun için de öncelikle
Apo’nun, PKK nezdinde itibar-
sızlaştırılacağı vurgulanıyordu.
Bu kasetin yayınlandığı gün,
İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü
binasında, Apo’nun o günkü
sorgusunu yapan ve bir İşçi
Partisi üyesi, hatta zamanında
yöneticisi olan Em. Albay Ha-
san Atilla Uğur’un “kendisi için
ayrıca” almış olduğu görüntüler
yayınlandı.
İşçi Partisi’nin gündeme
bomba gibi düşürdüğü görün-
tülerde, Apo’nun, yargılandığı
mahkemede de dillendirmiş ol-
duğu ve “devlete hizmet etmek
istediğini” belirttiği cümleler
mevcuttu. Yani bu iki kaset, bir
matematik işleminin sağlaması
gibi üst üste gelmişti.
Müftügil’in kasetinin yayın-
landığı günün ertesi, Cemaat’e
yakın gazete ve televizyonlarda
çıkan haberlere göre, Müftügil
ile Cemaat arasında asla bir
bağlantının olmadığı vurgula-
nıyordu. Hatta Müftügil, Bank
Asya tarafından icra takibine
alınmış, taraflar mahkemelik
olmuşlardı. Müftügil’in avukatı,
MüvekkilimCemaat’in finans
koordinatörü olsaydı, şu anda
Bank Asya ile mahkemelik
olmazdı” şeklinde bir de açıkla-
ma yaptı. Cemaat’in bir finans
koordinatörümü vardır? Bir
kimsenin Cemaat’le ilişkisinin
belirtilebilmesi için Cemaat
içerisine ait bir unvan sahibi mi
olması gereklidir? Bağıntı olma-
sa, mahkeme olur mu? Mahke-
menin konusu nedir? Mahkeme
mi vardır, icra takibi mi? İcranın
konusu nedir? Bu soruların ardı
kesilir mi? Kesilmez!..
Hazreti İbrahim (a.s.), kendi-
sine Hacer’i soranlara ‘Karde-
şimdir’ şeklinde cevap vermişti.
Batındaki maksatsa ‘din kar-
deşi’ idi.” Bünyesinde İbrahim
örneğini her konuya iğrenç
bir şekilde uyarlayan bu ilm-i
siyaseti neredenmi öğrendim?
Boş verin…
yanışma Derneği Başkanı Seyit
Tümtürk’ün basına yapacağı
açıklama sırasındaMHP’lilerin
AK Parti aleyhine attıkları slo-
ganlar, öncelikle Tümtürk’ten
tepki aldı. Konuya ülke siyasetin-
deki gerginliğin taşınmamasını
isteyen Tümtürk’eMHP’lilerden
olumsuz biçimde bir karşılık
verilince demaalesef bir arbede
yaşandı. Bu üzücü olay, kendi
kendimizle didişsek bile en
azından el âleme karşı gösterile-
cek bir nebze birlik şuurunun da
kalmadığını maalesef göstermiş
oldu bize. Taraflar hakkında her
ne kadar yorumyapmaya gü-
cümvarsa da, sırf bu düşüncede
oluşumuz sebebiyle yorumu
erteliyoruz.
Geçen yıllarda yaşananlar gibi
her bahanesinde polisine saldı-
rıldığı ve kanunlara uyulmadığı
gerekçesini ortaya koyan Çin’in
baskıları karşısında ezilenmaz-
lumUygur Türklerine destekle-
rini belirtmek ve Çin’i kınamak
üzere Çin Büyükelçiliği önünde
toplanan Türkiye’deki Uygur
Türklerini temsil eden Doğu
Türkistan Kültür ve Dayanışma
Derneği’nemensup üyeler, yine
kendilerine destek vermek üze-
re aynı yere gelenMHP’li grupla
arbede yaşadı.
Doğu Türkistan Kültür ve Da-
ÇİN’in
yıllardır işgal yönetiminde bulunanSin-
Can topraklarındaki Uygur Türklerininuğradığı
saldırılara buayyenileri eklendi.
Çin yerine
Hükümet’i eleştirince…