10
mart
2014
Türkiye
Ajanda
GEÇEN
ayki sayımıza, “ayın olayı” başlığıyla bir “ihaneti” taşımıştık.
Suriye’deki yardıma muhtaçlara, özellikle Irak-Şam İslam Devleti de-
nen belanın kasıp kavurduğu Türkmenlere götürülmek üzere yardım
taşıyan ve bölgeye -hele Türk menşeli- hiçbir yardım kuruluşunu al-
madıkları için MİT gözetiminde ve MİT mensuplarının da beraberinde
olduğu tırlar durdurulmuş ve kendisine bu ulvi (!) görevi yakıştıranla-
ra sadakatini ispat eden bir alçağın ve ona uyanmadrabazların ihane-
tini seyretmiştik.
Şeytan
kulağına”
kurşun!
>> O güne kadar 17 Aralık
sendromunda kararsızlık tufa-
nına kapılanların büyük çoğun-
luğu, o günden sonra bu ihaneti
savunanların hikâyelerine daha
fazla inanmaktan ve dolayısıyla
şüpheye düşmekten artık imti-
na ederek bu olayı kendisine bir
hudut olarak kabul etti.
Ancak bu ihanet cephesin-
den atılan bombaların, sıkılan
kurşunların bitmeyeceği de
biliniyordu. Sahte, taklitle dol-
durulmuş, montaj kasetlerin
birbiri ardına çalkaladığı gün-
demi oluşturanların hedefinde
doğrudan Başbakan Erdoğan
var ki ille de onun içinde bulun-
duğu diyalogları çarpıtmaya,
servis etmeye çalışıyorlardı.
17
Aralık operasyonunun
ardından dağıttığı bildirgelerle
savcılık tarihinde yeni çığırlar
açan savcıların dosyalardan
el çektirilmesinin ardından,
konuyla ilgilenen yeni savcılar,
İstanbul Adliyesi’nin arşivlerin-
de bu paralel ihanetin kirli çu-
vallarını buldular. Çuvallardaki
yüz binlerce sayfalık verilere
göre, daha da fazlasının çıkacağı
tahmin edilen fakat 2282 kişi-
nin, mahkeme kararları istismar
edilerek dinleme ve takip altına
alındığı, bu listenin içerisinde
MİTMüsteşarı Dr. Hakan Fidan,
İçişleri Bakanı Efkan Âlâ ve
Enerji Bakanı Taner Yıldız gibi
birçok ismin de bulunduğu
bilgisi bütün Türkiye’yi sarstı.
Önce bir gazete haberi
şeklinde ortaya çıkan bu bilgi,
sonrasında İstanbul Başsavcı-
lığı tarafından doğrulanınca
ihaneti belgelemiş oldu. Birçok
kesimden kişi ve kurumun
dinlenildiği belgelenirken, CHP
ve MHP’nin genel merkezleri-
nin de dinlenildiği ortaya çıktı.
CHP’nin tepkisi “Bunlar olurken
Hükümet neredeydi?” şeklinde
olurken, MHP’nin yaklaşımı ise
Hoş görmek lazım” biçimin-
deydi.
Hükümet’in ve aklıselim
kimselerin şiddetle karşıladığı
bu skandala, Başbakan Erdoğan
özellikle bir cepheden yaklaşa-
rak farklı boyutlar getirdi: Mavi
Marmara’da şehit düşenlerin
yakınları niçin dinlenildi? Bu
dinlemeler kime hizmet etmek
için yapıldı? Bu dinlemeleri
hangi yollarla yaptılar?
İhanetleri yaşıyoruz gün be
gün… Nereye kadar?
>> Baykonur, Dede Korkut’un
İnsanlar buraya gelecekler”
şeklinde özetlenen iltifatının
ithaf edildiği bir yer. Bumanada
Türkiye, daha önce kullandığı
Çin ve Fransa üsleri yerine ilk
kez Baykonur’u kullanarak
Türk dünyasıyla her konuda
birlikte hareket etmenin güzel
örneklerinden birini de vermiş
oldu. Dahası Türkiye, 2015 itiba-
riyle kendi uydusunu kendi üre-
ten ve bunu Ankara-Kazan’da
yapmak üzere kolların sıvan-
dığı müjdesini de aldı. Ayrıca
Türkiye, bir de fırlatma üssü
için çalışmalara başlayacak.
17
ARALIK
operasyonuyla
birlikte, içlerinde eski Halkbank
Genel Müdürü Süleyman Aslan,
Kaan Çağlayan, Barış Güler ve
Reza Zerrab’ın da bulunduğu
tutukluların hepsi tahliye edil-
di. Şartlı denetim altında olacak
isimler hakkındaki kararla bir-
likte, operasyon çerçevesinde
ifadesine başvurulan ve tutuk-
lanan kimse kalmamış oldu.
Eski Halkbank Genel Müdürü
Süleyman Aslan’a, evinde bu-
lunan ve savcıların tedbiren el
koydukları para da iade edildi.
Türksat4A
yörüngede
Tutuklu
kalmadı
BAŞBAKAN
Re-
cepTayip Erdoğan’ın
Japonya’danbizzat tes-
limaldığı Türksat 4Auy-
dusu, Türk ve Japonmü-
hendislerceüretilerek,
Kazakistan’daki Bayko-
nur Üssü’ndenuzaya fır-
latıldı.