108
mart
2014
Türk bilim insanlarının geliş-
tirdiği nanokompozit ısı yayan
tekstil maddesi, insanoğlunun
ısınma ihtiyacına devrimsel bir
çözüm getirdi. Patenti alınan
teknolojiyle kumaşlar artık
soba işlevi görecek. Konut
ısıtmasından astronot kıyafetle-
rine, modadan savunma sana-
yine geniş bir alanda önemli de-
haber
ajanda
Teknoloji
Artık daha ucuza ısınacağız
kimya teknolojileri konusunda
dünyada ilk kez geliştirilen çok
sayıda buluş için patent alan
merkez, ısı yayan nanokom-
pozit film ve tekstil maddeleri
geliştirilmesi projesiyle ısınma
teknolojisinde devrimsel bir
buluşa imza attı.
EMUM’da, 2007’de başlanan
ve ısı yayan nanokompozit
malzeme geliştirmesi projesiyle
portatif sauna, konut ve sera-
lar için yerden ısıtma sistemi,
kombiler için su ısıtma sistemi,
ısı yayan halı ve battaniye gibi
ürünler geliştirildi. Isı yayan
tekstil malzemeyle, dünyada
sayılı bulunan gelişmiş cihaz-
lara sahip merkezde, günlük
hayata uygulanabilecek na-
noteknoloji projeleri üzerinde
çalışılarak metrenin milyarda
biri büyüklüğündeki ölçekler-
deki gayretlerle hayatı kolay-
laştıracak işlevsel malzemeler
geliştirmek hedeflenmekte.
Nanoteknolojik müdahaleyle
ısı yayan malzemeler geliştir-
me fikri üzerinde yürüttükleri
tartışmalar sırasında, nihaî
ürün olarak portatif bir sauna
üretip üretemeyeceklerini
görmek üzere proje geliştiren
bilim insanları, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın San-Tez
Programı kapsamında destekle-
diği projeyle demir-çelik sek-
töründe, metallerin eritildiği ka-
zanlarda kullanılan bir karbon
türevi olan grafit malzemesini
nano boyutlara uygulamaya
çalışmaktalar.
6
yıl süren çalışma kapsa-
mında, öğüterek nano boyutla-
ra indirgedikleri grafitleri poli-
merler vasıtasıyla tekstil ve film
malzemelerinin üzerine işleyip
12
voltluk elektrikle ısı yayan
malzemenin homojen bir ısın-
ma sağladığı gözlendi. Isı yayan
tekstil ya da filmin en fazla
kaç dereceye ulaşabileceğinin
önceden belirlenebildiği, geliş-
tirdikleri malzemenin istendiği
gibi kıvırılıp katlanabildiği ve
esnetilebildiği görüldü.
Klasik ısıtıcılarda ısınmanın
metal rezistanslar aracılığıyla
yapılabildiği, tel üzerinde çok
yüksek derecede oluşan sıcak-
lığın ortama yayılarak ısı oluş-
ğişiklikler sağlaması beklenen
buluşun kullanıldığı ilk ürün ise
portatif sauna” oldu.
Kalkınma Bakanlığı deste-
ğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi
bünyesinde kurulan ve yerli
kaynaklardan yüksek katma
değerli teknolojiler geliştirmeyi
amaçlayan Elektronik Malzeme
Üretim ve Uygulama Merkezi
(
EMUM) patentleriyle dikkati
çekiyor. Nanoteknoloji ve
Türkiye’nin
doğal kaynaklarının bulunmadığı ve ısınma için
yüksek miktarda ithal enerji kullandığı biliniyor. Bu buluşun,
Türkiye’nin enerji faturasını da düşürebileceği tahmin ediliyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üniversite-sanayi iş-
birliğini canlandırmak için yürüttüğü Sanayi Tezleri Programı
tarafından desteklenen bu proje, geçen yıl “En İyi Sanayi Tezi
Projesi” seçildi.
T
ÜRK
bilim adamları buldu… Patenti alınan
teknolojiyle üretilen kumaşlar artık soba
gibi ısıtacak, konutlar ise nanokompozit
malzemeyle doğalgaza göre çok daha
ucuza ısıtılabilecek.