98
mart
2014
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
atmaz, Libya işine girmezdik.
Davutoğlu, Hükümet’in bir
temsilcisi olarak, uluslararası
her türlü teması gerçekleştire-
rek, diplomatik yollardan du-
rum tespiti yapacaktır. Ruslar,
1991’
de Abhazya ve 2008’de
Gürcistan Güney Osetya’da
oldubittiler sağlamış ise de
söz konusu Kırım ve Ukrayna
olunca, -NATO, AB ve dünya
konjüktürü gibi unsurları ele
aldığımızda- o tür oldubit-
tilerin kabul görmesi zor bir
durumdur.
Aslında her şey,Türkiye’nin
ne kadar kararlı adım atacağına
bağlı.Türkiye tarafsız kalır,
soğuk durursa başkası da ilgi-
lenmez. Hükümetimiz, (TİKA
ile) Kırım’a en fazla yardım
eden hükümet. Bu da Kırım
Tatarları tarafından takdir
ediliyor. Ama bu ilgi, kurtarıcı
pozisyonuna gelirse daha büyük
bir sevinç ve güven uyandırır.
Kim, nasıl
etkilenir?
Başka hangi ülkeler (nasıl)
etkilenir?