86
şubat
2013
Perihan Sağlam
Eğitim
haber
ajanda
HER İNSAN, HAYATININ
BELİRLİ DÖNEMİNDE
İÇİNDEN ÇIKAMAYA-
CAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ
ZORLUKLARLA YAŞAR.
ÖYLE Kİ, BAZEN ÇABA-
LAR FAYDA VERMEZ;
DAHA ÖNCE DENEDİ-
ĞİMİZ, İŞE YARADIĞINI
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ HER
YOLU DENEMİŞ AMA
BİR ÇIKIŞ BULAMAMI-
ŞIZDIR. FAKAT BUNA
RAĞMEN BİZE DÜŞEN,
ÜMİDİMİZİ KAYBETME-
DEN GAYRET ETMEYE
DEVAM ETMEKTİR.
KENDİ BAŞIMIZA
ÇÖZEMİYORSAK, BU
DURUMU KABUL ET-
MEMİZ VE DESTEK
ALMAMIZ GEREKİR.
BİLMELİYİZ Kİ, PES
ETMEDEN MÜCADELE-
YE DEVAM ETTİĞİMİZ
ZAMAN UMMADIĞIMIZ
SONUÇLAR ALIR, BEK-
LEMEDİĞİMİZ LÜTUF-
LARLA KARŞILAŞIRIZ.
ÇOK UZUN DA SÜRSE,
KIŞIN ARDINDA MUT-
LAKA BAHAR VARDIR.
İŞ ODUR Kİ, LAPA LAPA
KAR YAĞARKEN BİLE
BAHARIN CIVILTILARI-
NI ÜMİT EDEBİLELİM...
KARLABAHARA
U
K
ayları, her ne kadar
lapa lapa karın yağdığı,
insanların evlerine çekil-
diği aylar olsa da aslın-
da hep baharı müjdeler.
Zira bilinir ki her kışın
ardından bir bahar gelir.
Karlar altındaki toprak, çiçek tomurcuklarına
gebedir. Yuvalarına çekilmiş her canlı, bahara
daha zinde uyanmak için dinlenmektedir. Ha-
yatımız da böyledir, değil mi? Sıkıntılar vardır,
karın yeryüzüne yağması gibi lapa lapa yağar
omuzlarımıza. Umutlarımızın donduğunu his-
sederek üşürüz bazen, fakat malumdur ki en
bunaldığımız an, ferahlığa en yakın olduğumuz
zamandır aslında. Burada bize düşen metaneti
elden bırakmadan durumu değerlendirmektir.
Sıkıntımızı kabullenmek, yok saymamak fakat
felaketleştirmeye de fırsat vermeden çözüme
odaklanmaktır.
Hiçbir insan sıkıntıyı istemez, beklemez
ama zorluklar mücadele gücümüzü arttıran ve
güçlenmemizi sağlayan en önemli araçlardır.
Karlar altındaki toprak, çiçek tomurcuklarına gebedir. Yuvalarına çekilmiş her canlı, bahara daha zinde uyanmak için din-
lenmektedir. Hayatımız da böyledir, değil mi?