78
şubat
2013
Bilim
haber
ajanda
Anavebabalar çocukları
doğardoğmaz,
onların “dil”
öğreneceklerini bilirler vehiç-
bir ana-babaaksini düşünmez.
Sürekli çocuklarıylakonuşur-
lar, amadil öğretiyormuşgibi
davranmazlar. Bebeklerdede
bir dil öğreniyormuş sıkıntısı
olmadığı gibi, özel bir çabaya
dagüçlükçekmebelirtisi de iz-
lenmez. Her şeydoğal olarak
inanılmazbir hızdagerçekle-
şir vebebekbirkaçyıl içindebir
dili enyetkinbiçimiyleöğrenir.
İleri yaşlardadil öğrenmenin
nasıl güçolduğudüşünüldü-
ğünde, çocuklarındil öğrenme-
sininnasılmucizevi bir olayol-
duğudaha iyi anlaşılır.
***
Anababaları
sağlıklı olduğu
halde, beyinleri hasar gördüğü
için işitmeengelli doğanço-
cuklar, okul öncesi buhassas
dönemde farkedilmezlerse,
sözdizimleri açısındanyeterli
deneyimleri olmayacağı için,
ileri yaşlarda tamanlamıyladil
öğrenemezler. Buyüzdendün-
yayagelenbebeklerin işitme
engelli olduğunekadar erken
farkedilirse, özel eğitimlerledil
öğrenmeleri okadar kolaylaşır.
Elleme. Do not touch.
Non toccare. Ne
touchez pas. Nicht
berühren, No tocar . :(