66
şubat
2013
haberdar ediyorlar.
Samatyalı solcuların “durum”
değerlendirmesi
Samatyalıların nabzını üç aşağı beş yu-
karı tuttuğumuz günün sonunda olayların
tırmanışa geçtiği ilk günlerde Halkların
Demokratik Kongresi (HDK) şemsiyesi al-
tında düzenlenen yürüyüşe katılan, hatta yü-
rüyüşü organize eden ekip ile yakın temasta
olan Samatyalı solcularla buluşup Samatya
özelinden, Ermeni ve sola dair meselelerin
geneline kadar uzun ama son derece verimli
ve ilginizi çekeceğinden hiç kuşku duymadı-
ğım bir sohbet gerçekleştirdik. Atilla Yavuz,
Mustafa Şimşek, Kemal Ergin ve öğretmen,
yani devlet memuru olduğu için açık ismini
yazamadığım M.D. ile yaptığımız bu uzun
sohbet, onların uzun yıllardır çok yakın ar-
kadaş olmalarından kaynaklanan son derece
hararetli tartışmalarla seyretti. Hatta o kadar
ki an geldi içimden “Şimdi kavga edecekler”
dediğim oldu.
Neler oluyor Samatya’da? Basit bir gasp
ve hırsızlık olayı mı, yoksa Ermenilere
karşı yeni bir nefret dalgasımı yaratılma-
ya çalışılıyor?
Mustafa Şimşek: Hırsızlık olma ihtimali
çok yüksek. Ama polis işin peşinde. Yakında
bulunacak. Ve bence psikopatın biri çıkacak.
Olay tam olarak açıklığa kavuşturulmadan
Vay biz Ermenilerle kardeşiz; vay hepimiz
Ermeniyiz!” dersen, bu yanlıştır. Doğru so-
nuçlara ancak doğru zamanda yapılan doğru
eylemlerle ulaşılır. Doğru şeyi yanlış zaman-
da yaparsan ters olur.
Nasıl ters olur?
Mesela ortada savaş ihtimali yokken, dur-
duk yerde “Savaşa hayır!”mitingi yapıp savaşı
gündeme getirirsen, bu bir nevi provokasyon
olur ve aksi sonuçlar doğurur. Bu saldırılar
gerçekten Ermenilerin etnik kimliğiyle mi
ilgilidir, yoksa tamamen bir tesadüf müdür,
belli değil… Dördünün de Ermeni olması,
tabiî ki benim de kafamda bir şey oluşturdu.
Ama büyük tabloya bakınca, “bunun sıradan
bir cinayet olma ihtimali çok yüksek” diyo-
rum. Şöyle düşünün: Koca Mustafa Paşa
Caddesi’nden aşağı doğru yürü,on evin yedi-
sinden Ermeni çıkar. Yani bu mahallede Er-
meni cinayeti işleme ihtimali yüzde 70. Ben
psikopat bir insan olsam ve Samatya’daki
yaşlı kadınları takip etsem, Ermenilere denk
gelme ihtimalim bu kadar çoktur.Aynı şekil-
de Şişli’de de yaşlı bir kadın öldürüldü.Orada
da çok Ermeni vardır mesela. Kurtuluş, Şişli
hep Ermeni…
Olaylar tam anlamıyla açıklığa kavuşma-
dan, cinayetleri Ermeni kimliğe bağlayan
mitingler yanlış olur bence. Hrant öldürül-
düğündeki mitingler çok doğruydu. Ama
bunu yanlış zamanda yaparsan fiyasko olur.
Ne demek istediğini insanlara anlatamazsın.
Konu başka yerlere sapar.
Nerelere sapar?
Ortada bir şey yokken “Biz Ermeniyiz,
biz Ermeniyiz” dersen, “Bunlar ne yapıyor?”
derler. Bu şuna benzer: Birileri “Türküm,
Türküm” dediği zaman “faşist” diyoruz. Ama
Kürdüm, Kürdüm”dediği zaman “sosyalist”.
Olmaz böyle bir şey,mantık yanlış.Etnik kö-
keni bu kadar karıştırmamak lazım.Böyle bir
propoganda olursa hemen yayılır, anında bü-
tün dünya, en başta da Ermeni lobileri duyar;
durduramazsın. Ardından hemen bir baskı,
bir söylem... Durduk yerde, ortada kesin bir
şey yokken kamuoyu oluşturmak diye buna
denir.
HDK’nin eylemine katılmışsınız ama?
Evet, o gün eyleme katıldım ama “kerhen”
destekledim. Orada yüz kişi vardı ise, bunun
yüzde 90’ı Ermeni değildi. On-yirmi Erme-
ni ya vardı, ya yoktu. Biz yürürken, Ermeni-
ler camlardan başlarını uzattılar, alkışlamaya
başladılar. Ama bu bir hezeyandı.
Olaylarla ilgili haberlerdeki “Ermeni”
vurgusu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Basın bu haberi verirken “Ermeni öldürül-
dü” diye veriyorsa, yanlış yapıyor. “Bir vatan-
Dosya
haber
ajanda