46
şubat
2013
ZATEN
MİLLETE
DÖNÜP “SİZİ HÜKÜ-
METSİZ BIRAKMA-
DIK” PİŞKİNLİĞİNE
BÜRÜNEREK ADETA
ÖVÜNEN ORTAKLAR
DA VAR OLAGELMİŞ-
TİR. TABİÎ ORTAKLAR
KENDİ GÜÇLÜ OL-
DUKLARI BÖLGELERE
YATIRIM YAPMIŞ,
İMKANLAR ÖLÇÜSÜZ
DAĞITILMIŞTIR. KÖTÜ
İCRAATLAR SÖZ KO-
NUSU OLUNCA HEPSİ
BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞ,
VATANDAŞ KİMİN
ASIL SUÇLU OLDU-
ĞUNU GÖREMEMİŞ,
ÜLKE KİM VURDUYA
GİTMİŞTİR.
***
İYİ DE,
BUNUN HİÇ-
BİR GETİRİSİ OLMA-
MIŞ Kİ BU MEMLEKE-
TE. ASLINDA BU NE
DEMEKTİR, BİLİYOR
MUSUNUZ? “NE ON-
SUN, NE ÖNSÜN. SÜ-
RÜNSÜN...” YANİ PAR-
LAMENTER SİSTEM,
BİR NOKTADA ÜLKEYİ
SÜRÜNDÜRME ARA-
CI HALİNİ ALIYOR.
ŞÖYLE DE BİR ÖRNEK
VEREBİLİRİZ: FRAN-
SA 1962’DE, 1958
ANAYASASI’NDA BİR
DEĞİŞİKLİK YAPARAK
YARI BAŞKANLIK
SİSTEMİNE GEÇTİ.
ÇÜNKÜ 11 TANE
YAZILI ANAYASA ES-
KİTMİŞ FRANSA VE
70
YILDA 104 TANE
HÜKÜMET KURUL-
MUŞ FRANSA’DA.
HALİYLE BU DURUM-
DAN BUNALMIŞLAR.
PARLAMENTER SİS-
TEM, İNGİLİZ MENŞE-
Lİ VE İFLAH OLMAZ
RİSKLER TAŞIYAN BİR
SİSTEMDİR.
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
YABAŞKANLIK,
YAPİŞMANLIK!”
BURHANKUZU: