43
şubat
2013
Afrika, yeni bir kolonileştirme hareketinin pençesine alınmış durumda. Bu amaçla her türlü görüş ayrılığı bir kenara bırakılarak özel kuvvetler aracılığı ve kıtada bulunan yandaş
yönetimler ile Afrika’nın her bölgesine müdahale ediliyor. Çin’in ve diğer yükselmekte olan güçlerin etkisinin bu vasıtayla kırılması ve hatta tamamen silinmesi esas amaç.
KOLONİLEŞTİRİLİRKEN
başlayan eski rejimleri tasfiye ederek, yeri-
ne işbirliği yapılabilecek “daha demokratik”
rejimlerle değiştirmek gerekiyor. Geçti-
ğimiz aylarda Guardian Gazetesi’nde ya-
yınlanan “Afrika’daki ayrılıkçı hareketler
haritası” da bu çerçevede daha anlamlı hale
gelmiş durumda. Batı ülkelerinin talepleri-
ne boyun eğmeyen ülkeler, yıllarca sürecek
ayrılıkçı terör sorununa bulaştırılacak, ge-
rekirse bölünecek.
Velhasılı Afrika, yeni bir kolonileştirme
hareketinin pençesine alınmış durumda.Bu
amaçla her türlü görüş ayrılığı bir kenara
bırakılarak özel kuvvetler aracılığı ve kıtada
bulunan yandaş yönetimler ile Afrika’nın
her bölgesine müdahale ediliyor. Çin’in ve
diğer yükselmekte olan güçlerin etkisinin
bu vasıtayla kırılması ve hatta tamamen si-
linmesi esas amaç. Diğer amacı ise kıtanın
kendi kendini yönetmesine izin vermemek
oluşturuyor.Kendi ayakları üstünde durabi-
lecek bir Ortadoğu’dan sonra, kendi ayakla-
rı üstünde kalkınacak bir Afrika, 300 yıllık
sömürgeci güçlerin istemeyeceği bir süreci
oluşturuyor. O nedenle Kuzey Afrika ve
Ortadoğu’da arkadan yakaladıkları vagonu,
Afrika’da lokomotifi kullanarak gidermek
arayışındalar. Afrika’yı önümüzdeki on yıl-
da kanlı bir dönem ne yazık ki bekliyor.
Bir sonraki yazımızda bu çerçeve içinde
Afrika’daki Türkiye’yi tartışacağız.
AK Parti İstanbul Milletvekili