2
şubat
2013
18
14
34
16
38
18
14
16
38
34
SIRRI ÇINAR
Körebe siyaseti
Bu ülkede toplumdan kopuk olarak solculuk ya-
pan bir sol anlayış varsa, bir siyasi parti her geçen
gün desteğini arttırarak iktidarda olmasının on bi-
rinci yılını yaşıyor ama kendinden olmayanı yok
sayıyorsa; bu ülkede iktidara yakın olanların mut-
lu, olmayanların mutsuz olduğu ve bu kuralın
geçmişten bu yana gelen bir özellik olarak “isim-
ler değişse de rollerin aynı biçimde oynandığı” bir
körebe” anlayışı hâkimse, bu ülke Türkiye’dir.
PROF. DR. TURAN GÜVEN
Ulus devletin imparatorluk vizyonu
Velev ki sorunlarımız dış kaynaklı olsa bile, velev ki
bu dış kaynaklara içeriden bazı hainler destek ver-
se bile onların sorun yaratmalarının önüne geçe-
memek de bir sorun değil midir? Yaklaşık 90 yıl
öncenin dünya şartlarına göre tanzim edilmiş ve
bugüne kadar yoksulluk, yolsuzluk ve insan fıtratı-
nı bozmaktan başka bir işlev görmemiş olan siste-
mi de kutsayacak değilim. Denizin bittiğini önce-
den göremezsek, gemi karaya vuracak.
PROF. DR. REFİK TURAN
PKK terör örgütünün silahları susacakmı?
ABD, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç,
İtalya, Yunanistan ve pek çok Avrupa ülkesi, ge-
rektiğinde PKK’nın yanında durmaktan çekinme-
mektedir. Avrupa devletlerinin yanı sıra, başta Su-
riye ve İran gibi, bazı Ortadoğu ülkeleri de PKK’yı
müttefik kabul edip, onun üzerinden Türkiye’ye
hücum etmektedir. Yeryüzünde PKK gibi geniş
teşkilata sahip, bu kadar çok sayıda devlet, istih-
barat teşkilatı ve uluslararası siyasi yapı tarafından
desteklenen başka bir terör örgütü yoktur.
PROF DR. İDRİS BAL
Ne sert, ne yumuşak…
Marifet: Erdemli, ahlaklı güç olabilmek
Yumuşak, sert ve akıllı güç tartışmalarının öte-
sinde, Türkiye’nin geleceği açısından “devam et-
tirilebilir güç” büyük önem arz etmektedir. Aksi
takdirde başarılar geçici olur.
DOÇ. DR. MEHMET SEYFETTİN EROL
Yeni Türkiye üzerinde “derin kumpas” mı?
Son altı ay içerisinde önce “beyzbol sopası”, ar-
dından “retorik saldırı”, “randevu krizi” ve “Erbil’i
bırak, Bağdat’a bak!” şeklinde kendini gösteren
bu türden “ayar çekme” girişimleri, geçtiğimiz
ay içinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victo-
ria Nuland’ın Dışişleri Bakanı Davutoğlu üzerinden
yaptığı “Kışkırtıcılık yapmayın!” türünden sert uya-
rısı ile bir üst aşamaya tırmanmış vaziyette.
Bu gün, etrafınızda gördüğünüz “sizin gibi olmayan” insanlarla aranızda aslın-
da zannettiğinizden çok daha küçük farklar var. Bu ülkede “İslami hayat tarzı-
na mesafeli duran” insanların önemli bir kısmı, İslam’dan değil, Müslüman’dan
çekinir. Müslüman, “göklerin öğrencisi” olmaktan ne kadar uzaklaşırsa, diğer
insanların İslam ile olan mesafelerinden de o kadar sorumlu olacaktır. İntikam
ve misliyle muamele hisleri bir insanda galebe çalmaya başladığında, bir yol
durup, kalpteki imanı ve inancın temelleri ile olan rabıtaları gözden geçirme
vakti gelmiş demektir.
DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Göklerin öğrencisi olmak!
22
//
ŞUBAT
2013
KAPAK
İçindekiler
haber
ajanda
4
EDİTÖR
5
AHMET YOZGAT
Karikatür
6
MEHMET SERHAT BIÇAK
Türkiye Ajanda
10
ÖMER BEKİR SADIK
Dünya Ajanda
14
PROF. DR. TURAN GÜVEN
Ulus devletin imparatorluk
vizyonu
16
PROF. DR. İDRİS BAL
Ne sert, ne yumuşak… Marifet:
Erdemli, ahlaklı güç olabilmek
18
SIRRI ÇINAR
Körebe siyaseti
21
LOKMAN AYVA
Çözüm süreci
22
DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Göklerin öğrencisi olmak
26
SABRİ ÖĞE
Gençlerimiz ve “Tanrıları”
28
MURAT İLKTER
Irkınızı nasıl alırdınız?
30
SERVET HOCAOĞULLARI
Aile politikası “panik” odasında!
33
ORHAN MÜCAHİT
Terörle barışmak teslim olmak mıdır?
34
PROF. DR. REFİK TURAN
PKK terör örgütünün silahları
susacak mı?
38
DOÇ. DR. MEHMET SEYFETTİN EROL
Yeni Türkiye üzerinde
derin kumpas” mı?
42
METİN KÜLÜNK
Afrika yeniden kolonileştirilirken
44
ZEHRA ULUCAK
Şahinler gitti,güvercinler geldi
46
SÖYLEŞİ / MEHMET SERHAT BIÇAK
Burhan Kuzu: “Ya başkanlık,
ya pişmanlık!”
53
DOÇ. DR. SERHAT ATABEY
Başbakan Erdoğan’ın
Ergin Saygun ziyareti
54
NEŞE KAYGUSUZ
İmtihan
55
CÜNEYT AKAR
Bu şans kaçmaz
56
FİKRİ AKYÜZ
O da kim?