18
şubat
2013
Analiz
haber
ajanda
Sırrı Çınar
Solcuların ve ideolojik olarak
konuya yaklaşanların düştüğü en
temel konu; halk dedikleri, sade-
ce kendileri gibi düşünenlerdir.
Kendileri gibi düşünmeyenlerin bı-
rakın halk olarak görülmemesini,
yaşamaya bile hakları olamaz ve
yok edilmeleri gerekir. Kendilerine
alan açmak için ise, karşılarında
gördükleri bütün düşünceleri
sistemin, devletin, hükümetin
yandaşı olarak lanse ederler ve
hükümetin bir konudaki yanlışlığı-
nı getirip başka bir konuya monte
ederler. Bu yapılanların adına da
demokratik düşünce” koymayı ih-
mal etmezler. Kendileri demokrat
düşünen, vatana ve halka kendini
feda eden, kahraman ve halktırlar.
Kendilerinden olmayanlar ise fa-
şist, vatanı satan hain, demokrat
olmayan ve halk sayılmayanlardır.
Yani solcu halk dediğinde aklına
milli, muhafazakâr, İslami, ülkücü
veya sağcılar asla gelmez.
Soldüşüncede
bitip tükenmeyen
bir sistemkavgası vardır. Hemde sis-
temden aşırı derecede beslenenler
bu kavgayı körükler. Ne ekonomik, ne
erk, ne yaşamseviyesi, ne de keyifleri
sistemden etkilenmez ama sistem
kavgası da dillerdendüşmez. Sistem
nedense hep bu solcuları ezmiştir, on-
lara yaşama hakkı tanımamıştır. Oysa
buülkede iktidarda kimolursa olsun,
sol düşünce hâkimolmuştur. Söy-
lemleri arasında “Ülkeyi altmış yıldır
sağ iktidarlar yönetiyor” vardır. Oysa
dönemsel olarak, iktidar olan sol par-
tiler olmuştur ama buna değinilmez.
Şimdi de sanki AKParti yüz yıldır
iktidarmış gibi, topyekûnbu iktidarın
karşısında cephe açmışlar. Onlar için
iktidar asla iyi bir şeyyapamaz ve
yapmamıştır. Solcuolmayanlar da bu
sisteminuşaklarıdır. Kendilerini çeşit-
li şekillerde sunarlar ama bir noktada
KÖREBE
SİYASETİ
>> Gazetelerde, TV haberle-
rinde bir başlık: “Üniversitede
karşıtgörüşlüöğrencilerarasında
kavga...” Yıllardır bu hep böyle.
1980
Askerî Darbesi’nden beri
basının haber verme biçimi bu:
Karşıt görüşlü” İşte her şey bu-
raya gizlenmiş. Ne anlarsan anla
artık… “Karşıt görüşlü olmak,
kavga etmek için gereklidir”
psikolojisini zihinlere kazırken,
karşıt olan görüşler -ne olursa
olsun- bu haber başlığında eşit-
leniyor.
Ankara’da karşıt görüşlü iki
kişi arasında kavga oldu” denil-
diğinde ne anlaşılırsa, öğrenciler
için denildiğinde de o anlaşılı-
yor.“Pekâlâ,kimdir bu karşıt gö-
rüşlü kişiler?” diye sormak akla
gelmez, gelse bile kalıp hazırdır,
tecrübeyle sabit olan “Sağ-sol
M
İNAREYİ
çalankılıf uydurur-
muş”…Binbir tecrübe sonucu
oluşmuş binlerce sayfakitapla
anlatılamayacakkadar kap-
samlı düşünceninözünübir
cümleyleanlatabilenatalarımız. Kimeanlatmışlar peki?
Anlayana...