110
şubat
2013
Sinema
haber
ajanda
> Filme, yeni bir “120” seyret-
me umuduyla gitdim. Ne de olsa
konu aynı sayılırdı. Balkanharbi
ile birlikde ard arda gelen savaş-
larda şehidolma yaşının lisele-
re inmesiyle bazı okullarınme-
zunverememesi iyi bildiğimiz
bir konu. Böylesine hüzünlübir
hadiseden sonderece kaliteli bir
filmçıkarılabilecekken bu kadar
sorunlubir filmyapmak anlaşılır
bir şeydeğil. Genç oyuncular ve
bir iki emektar oyuncuolmasa
filmin seyredilir bir tarafı yok. Za-
tenbaşından sonuna kadar baş-
roldemüzik var. Oyunculuktaki
yetersizlikmüzikle kapatılmış.
Öncelikle bir erkek lisesinin
müdiresinin kadınolması dev-
re uygundeğil. İstiklal Harbi film-
lerinde “HalideOnbaşı” rolmo-
delinden sıyrılamadığımız için
onu çağrıştıranbir kadın, ancak
okulmüdiresi olabilir diye düşü-
nüldüherhalde. Adı GüzideNus-
ret... Ama nemüdür! Bir bakıyor-
sunuz günümüz kıyafeti ile, bir
bakıyorsunuz döneme uygun
giyinmiş. Porselen gibi bir yüz.
Duyguvemimik yok. Hele cep-
heye giderken gelinbaşımisali
türbanı hiç anlayamadım.
Kayseri-Eskişehir arasınınyü-
rüyerek gidilmesi tarihi gerçekle
örtüşmüyor. Tamaraştırmadım
ama tren ile gidildiği yolunda ri-
vayetler var. Filmindili sorunlu.
Mesela, okuldaki emektarın “Sa-
vaş böyle bir şeydir, çağrılırsın gi-
dersin!” ifadesi döneminTürk-
çesine uygundeğil. Yüzbaşının 5
çocuk isteği ise iktidara ince bir
mesaj gibi geldi.
Filmin en garib kısmı bir erme-
ni öğrenci ileMüslümanöğrenci
arasındaki konuşmaydı. Hıristi-
yanlar aleyhinde laf edenMüs-
lüman gence arkadaşı, “Budin
meselesi değil, milletmeselesi.
Bakınben sizdenyanayım!” di-
yor. Osmanlı toprağını vatan ka-
bul edip cepheye gidenErme-
ni veRumlarınvarlığı elbette
önemli. Ama budurumsavaşın
ve işgalindinmeselesi olmadığı
gibi saçma bir ifadeyemesnet ol-
maz. Zira buher yanıyla dinme-
selesi. Kuva-yimilliye aleyhine
çalışanmalmüdürü ise bildik
bir konu. Halk ve asker savaşır-
kendüşmanla işbirliği yapanOs-
manlı bürokrasisi EminOktay ki-
taplarında kaldı sanıyordum. Bir
zamanlar filmlerde, sürekli din
adamları kötülenirdi. Köyünho-
cası düşmanın lehine, kuva-yı
milliyenin aleyhine çalışırdı. Çok
şükür KüçükAğa ile bu aşıldı.
Asker kaçağı Cemil’in, bir başı-
na, aç susuz aynı yollardan cep-
heye dönüşü sonderece abar-
tılıydı.
Gençlerincephede kayıt yaptı-
rırkenyaşlarını ve okullarını söy-
ledikleri sahnelerde ağlamamak
elde değil. Sevdikleri kızlarla ve-
dalaşma, hatta vedalaşamama
sahneleri de çok dokunaklıydı.
Ötesi, müziğin insafına emanet
edilmişmaalesef. Yine deKay-
seri Sultanisi şehitlerine bir say-
gı duruşuolarak seyredinderim.
Arkasındanda “120”yi seyredin.
Aradaki farkı göreceksiniz. Özel-
likleÖzhanEren’inmüziğinin
120’
deki başarısı çok belirgin. Hü-
zünlü ama öne çıkmıyor. Oku-
lunönünde, gönüllüolanların
bir adımöne çıkması söylendiği
sahne içinbile defalarca seyredi-
lecek bir film“120”...
ZİNCİRSİZ’LE ALAKALI
Mississippi Yanıyor
Yönetmen:
Alan Parker
Tür:
Dram,
gerilim, polisiye
Oyuncular:
Gene
Hackman, William Dafoe
Yapım:
1988-
ABD
Mississippi Yanıyor”, ırkçılığı
konu alan bir film. 1964’te Ku Klux
Klan, üç “sivil haklar savunucusunu”
öldürür. Bu üç insanın kaybolmasıy-
la araştırma başlatan FBI, iki ajan
görevlendirir: Anderson ve Ward.
Anderson yaşlı ve tecrübeli, Ward
ise genç ve idealisttir. Olayı çözme
yöntemleri ve yaklaşımları farklıdır.
Ward’ın yöntemi işe yaramayınca
Anderson soruşturmayı kendi yön-
temi ile çözmeye karar verir.
ÖldürmeZamanı
(
ATime to Kill)
Yapım:
1996-
ABD
Yönetmen:
Joel
Schumacher
Süre:
149
dk.
Tür:
Aksiyon, gerilim, polisiye
Oyuncular:
MatthewMcconaughey,
Sandra Bullock, Samuel L. Jackson,
Kevin Spacey
Mississippili bir fabrika işçisi olan
Carl Lee Hailey’in on yaşındaki kızı
Tonya, gözü dönmüş iki beyaz ırkçı
tarafından saldırıya uğrar. Karl Lee
mahkemede her ikisini de vurur.
Böylece bir anda suçlu durumuna
düşen Carl Lee, Jake Brigance isimli
bir avukatı savunma için tutar.
Jake’e dava sırasında Ellen Roark
isimli genç bir hukuk öğrencisi des-
tek olur. Birlikte Klan’ın kirli yüzünü
ve 1860’larda çözülmüş olduğu
iddia edilen siyah-beyaz ayrımının
hâlâ var olduğunu kanıtlarıyla
ortaya koyarlar.
TAŞMEKTEP
VizyonTarihi:
15
Şubat 2013
Yönetmen:
Altan Dönmez
Oyuncular:
Orhan Kılıç, Ayça
Varlıer, Bora Akkaş, Atsız
Karaduman, Onur Özaydın,
HazımKörmükçü
Tür:
Dram,
Tarih
Ülke:
Türkiye
İ
STİKLALHARBİ
esnasında Eskişehir’in düş-
tüğü haberi Kayseri’ye ulaşır. Haberi alan
Kayseri Sultanisi son sınıf talebeleri, cephe-
ye gitmeye karar verirler. Büyüklerin itirazı ile
kararlarını ertelerler. Ancak azınlıkların, ordu
için okul bahçesinde toplanan yardımı bombalama-
ları üzerine hemen yola çıkmaya karar verirler. Okul
Müdiresi Güzide Nusret de onlarla birlikde yola düşer.