108
şubat
2013
Sinema
haber
ajanda
Filmin bana göre en etkili vemesaj
kaygısı olan
sahnesi, Candie’nin, bir zencinin kafatası ile ders ver-
diği sahne. Zencilerin kafatasındaki kölelik ile ilgili
bölümün, dünyadaki tüm canlılardan daha büyük
olduğunu söyleyip onlarda yaratıcılık olmadığını ve
itaatin genlerine işlediğini ispata çalışıyor -bir zenci-
nin, kendisinden zulüm gördüğü bir beyazı neden öl-
düremediği sorusunu sorduktan sonra tabiî-. Zalim bir
efendinin böyle düşünmesi normaldir. Normal olma-
yan, bir kölenin de buna inanmasıdır. Film bu noktada
ellere ve ayaklara değil, ruhlara vurulan zincirlere
odaklanıyor. Filmin başında Django’nun özgür ruhuna
vurgu var. Tereddüt etmeden özgürlüğü seçiyor. Oysa
diğer köleler biri ölü, diğeri yaralı efendileri karşısında
ne yapacağını bilemez halde kalınca Schultz, “İster
bu adamı doktora götürün, isterseniz öldürüp kuzeye
doğru gidin” diyerek onlara yol göstermek zorunda
kalıyor. Bu noktada Tarantino’nunmankurtu bilip
bilmediğini gerçektenmerak ettim.
Sıradışı yönetmenden sıradışı bir film:
ZİNCİRSİZ
Y
IL
1858...
Teksas’ta
bir yer... Kuzey-
Güney Savaşı’nın
iki yıl öncesi...
Eski bir dişçi olan
Alman asıllı kelle avcısı Dr.
King Schultz, peşinde olduğu
BrittleKardeşleri tanıyanDjango
isimli köleyi kendisine yardım
karşılığında özgürlüğüne kavuş-
turur. İkili başarılı olunca başka
suçlularında peşine düşerler.
Django’nun, köle tacirlerinin
eline düşen karısı Broomhilda’yı
kurtarma isteği Schultz’u etkiler
ve ona yardımetmeye karar
verir. Broomhilda’nın “Cand-
yland” Çiftliği’nin sahibi Calvin
Candie’ye satıldığını öğrenirler ve
kendilerini köle taciri gibi tanıta-
rakCandie ile yakınlaşırlar.
Zincirsiz, Quentin
Tarantino’nundiğer filmleri
gibi doğrusal olmayanhikaye
akışı, dokunaklı diyaloglar ve bol
kanlı sahnelerdenoluşuyor. Film,
Shultz ileDjango’nun karşılaştık-
ları gayet heyecanlı ve kanlı bir
sahne ile başlıyor. Filmin sonuna
kadar da böyle gidiyor. Ancak
bir iki sahne haricinde kanhep
zalimlerden aktığı için rahatsız
etmiyor. Shultz’un zekice hareket
ve sözleri Django’yunasıl etkili-
yorsa, Django’nun karısına olan
aşkı da Schultz’uöyle etkiliyor.
Ayrıca Broomhilda, bir Alman
efsanesindeki kızın adıdır. Film,
buyanıyla bir hayli romantik.
CarrucanÇiftliği’nin sahibi
büyükbaba ile kasabalıların
ikiliye baskınyaptıkları bölüm
bir hayli eğlenceli. KuKluxKlan
ile ancak bu kadar dalga geçilir.
Gerçi KuKluxKlan’ın iç savaştan
sonra kurulduğudikkate alınırsa,
kasabalıların saldırısı, buörgütün
ayak sesleri olanyerel bir hareket
gibi duruyor. Zatenbaşlarına
geçirdikleri de hızlı dikilmiş, şekli
bozuk çuvallar.
Bundan sonra olaylar
Mississippi’de geçiyor. Mis-
sissippi köleliğin en yoğun
olduğu eyaletlerden birisi.
Broomhilda’nın yeni efendisi
Calvin Candie, vahşi zevkleri
olan biridir ve “mandingo” deni-
len, iki zencinin ölümüne kavga
etmesinden ibaret bir dövüşe
meraklıdır. Schultz ve Django,
onun bu zaafından faydalanarak
yanaşırlar. Candie’nin dövüş-
meye itiraz eden bir zenciyi aç
bulldog tipi köpeklere yedirdiği
sahne, bana Büyük Okyanus’u
ilk gören Avrupalı Nunez de
Balboa’nın, elleri bağlı yerlileri
yine aç bulldogların önüne
atışını hatırlattı. Kimbilir belki
yönetmen de bu olaya atıfta
bulunmuştur.
Filminbana göre en etkili
vemesaj kaygısı olan sahnesi,
Candie’nin, bir zencinin kafatası
ile ders verdiği sahne. Zencilerin
kafatasındaki kölelik ile ilgili
bölümün, dünyadaki tümcan-
lılardandaha büyük olduğunu
söyleyip onlarda yaratıcılık olma-
dığını ve itaatin genlerine işledi-
ğini ispata çalışıyor -bir zencinin,
kendisinden zulümgördüğü
bir beyazı nedenöldüremediği
sorusunu sorduktan sonra
tabiî-. Zalimbir efendininböyle
düşünmesi normaldir. Normal
olmayan, bir köleninde buna
inanmasıdır. Filmbunoktada
ellere ve ayaklara değil, ruhlara
vurulan zincirlere odaklanıyor.
FilminbaşındaDjango’nunözgür
ruhuna vurguvar. Tereddüt
etmedenözgürlüğü seçiyor.
Oysa diğer köleler biri ölü, diğeri
Süre:
2
saat,45dakika
Yönetmen:
QuentinTarantino
Oyuncular:
JamieFoxx,ChristophWaltz,LeonardoDiCaprio,SamuelL.Jackson,KerryWashington
Tür:
Western
Ülke:
ABD