104
şubat
2013
haber
ajanda
Teknoloji
Dr. Nurettin Alabay
BUGÜNE KADARKİ GELİŞİMİNE
BAKARAK TAHMİN EDEBİLİRİZ Kİ,
TEKNOLOJİ BURADA KALMAYACAK
VE İNSANLAR YAŞADIĞI SÜRECE
İLERLEYECEKTİR.
İNSANOĞLUNA
BUGÜN BAKTIĞI YERDEN HAYAL
GİBİ GÖRÜNEN PEK ÇOK ARAÇLAR
VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLER GELE-
CEKTE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK
VE İNSAN HAYATINI KOLAYLAŞTIR-
MAYA DEVAM EDECEK. BU SÜREÇ-
TE BİR NOKTA ÇOK ÖNEMLİDİR:
EĞER İNSANLAR GELECEKTE İNSAN-
LIĞIN YARARINA OLMAYAN VEYA
ZARARI YARARINDAN ÇOK OLAN
TEKNOLOJİ ÜRETME DURUMUNDA
OLURSA, BUNDAN KESİNLİKLE VAZ-
GEÇMELİDİR. SİLAH ÜRETİMİNİ İSE
SADECE BARIŞI VE HUZURU TEMİN
ETME AMACIYLA YAPMALIDIR.
İNSAN, BİLİM VE
TEKNOLOJİ
B
UGÜN
teknolojinin
geldiği noktaya bakıldı-
ğında, aslında insanın,
yeryüzüne indiği gün-
den beri, teknolojinin
içinde olduğunu anlayabiliriz. Zaten
insan dünyaya tekâmül için gelmiştir.
Tekâmül”, sözlük anlamı olarak “ol-
gunlaşma, gelişim ve ilerleyiş” demek
olan bir kavramdır. İnsanın özünde
daima bir ilerleyiş ve gelişme vardır. Bu,
tekâmülün gereğidir. Ancak ölçmeyi
ve hesaplamayı öğreneceği güne kadar
göz kararı, altın oran nizamı gibi genel
unsurlara göre alet ve cihazlar üreten
insanoğlu, yazının ve rakamların ica-
dıyla birlikte gelişen hendesi (mühen-
dislik) biliminin gelişimiyle bilimsel
olarak teknik ve teknoloji üretmeye ve
geliştirmeye başlamıştır. Amaç, kendi-
sinin ve toplumun mutluluğu ile in-
sanlara faydalı olma arzusu ve içindeki
tekâmül açlığını gidermektir.
Bilim, teknolojinin teorisi, tekno-
loji ise bilimin uygulamasıdır. Bu iki
kavram, bugün birbirinden ayrılmaz
bir ikilidir.Teknoloji, bilimi kullanarak
işleri yapmak anlamına gelir.Teknoloji
bilimin, pratik hayat ihtiyaçlarının
karşılanmasına ya da insanın çevresini
kontrol etme, şekillendirme ve değiştir-
me çabalarına yönelik uygulamalarıdır.
İnsanoğlu bugüne kadar bu niteliği ile
diğer canlılardan ayrılmış ve var olduğu
günden beri teknoloji üreten bir varlık
olduğunu göstermiştir. Bugün üretilen
teknoloji, yazının icadı ve sayıların ve