88
ocak
2014
MESELA BUDİZM’DE
NEFİS TERBİYESİ VAR-
DIR, İSLAM’DA DA VAR-
DIR. ŞİMDİ BİRİ ÇIKIP
İSLAM’DAKİ NEFİS
TERBİYESİ, BU DİNE
BUDİZM’DEN GİRDİ”
DİYOR… YUNAN FELSE-
FESİ AKLI HEP ÖN PLA-
NA ÇIKARIR, İSLAM’DA.
BİRİ ÇOK FAZLA “AKIL
ETMEK”TEN BAHSET-
TİĞİ ZAMAN, HEMEN
O KİMSE İÇİN “İŞTE BU
KİŞİ SOKRATES’TEN,
PLATON’DAN ÇOK ET-
KİLENDİ” DENİYOR…
ANLATABİLİYOR MU-
YUM? VAHYİN YA DA
CEBRAİL’İN, YANİ NÜBÜV-
VET İTİBARİYLE VAHYİN,
VELAYET İTİBARİYLE
İLHAM DİYEBİLECEĞİ-
MİZ FORMATIN HEP BİR
DEVAMLILIĞI VARDIR
CEBRAİL ALEYHİSSELAM
ELİYLE.
***
KADİM TÜRKLERDE YÖ-
NETİM HAKKI, AŞENA’NIN
EVLADININ VE DE ONLA-
RIN EVLADININDIR. METE
HAN, “BEN İÇİNİZDEKİ EN
GÜÇLÜ ADAMIM. GELİN
VE BANA İTAAT EDİN!”
DEDİ DİYE KENDİSİNE
HÜKÜMDAR OLARAK
TÂBİ OLUNMADI, “BEN
AŞENA’NIN EN GÜÇLÜ
OĞLUYUM!” DİYEREK ET-
RAFTAN KENDİSİNE BİAT
ALDI. YÖNETİM HAKKINI
BİZ, AŞENA’NIN EVLA-
DINA HASRETTİK. BU,
GÖKTÜRKLER İÇİN DE,
ATİLLA İÇİN DE BÖYLEYDİ
VE TA İSLAM’LA TANIŞMA
EVRELERİMİZE KADAR
SÜRDÜ.
***
BİZ, SİYER-İ NEBİ’DEN
BİLİYORUZ Kİ RESULUL-
LAH, KUŞU ÖLDÜĞÜ İÇİN
HÜZÜNLENEN BİR ÇOCU-
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
Ahmet Turgut