81
ocak
2014
Ayrıca Hindistan, aylık 1 milyar dolar, yani
yıllık 12 milyar doları bulan ödemeyi Halk-
bank üzerinden yapmayı planlıyor.
46
milyarın
oluşturduğukorku
İran ile Batı’nın barışmasından sonra
Tahran’ın yıllık 20 milyar doları bulması
beklenen petrol gelirleri Halkbank üzerin-
den akacak.Kuzey Irak’ın da yıllık 26 milyar
dolarının adresinin Halkbank olması, kor-
kunun kaynağını açıklamaya yetiyor.
CIA ve MOSSAD’dan ABD’ye “Halk-
bank’ı durdurun” raporuyla seçim ayarlı
operasyonun yankıları sürerken, “United
Against Nuclear Iran (UANI-Nükleer
İran’a Karşı Birlik)” adlı kuruluşun Halk-
bank ile İran arasındaki para ilişkisini sor-
gulayıp suçlamalar yönelttiği Aralık başında
yayınlanan rapor gündeme geldi.
Kurucuları arasında eski MOSSAD Baş-
kanı Meir Dagan, CIA eski Başkanı Jim
Woolsey, ABD Hazine Bakanlığı Teröriz-
min Finansmanı eski uzmanı Avi Jorisch
ve eski büyükelçi Richard Holbrooke’un da
bulunduğu bu kuruluşun ABD yönetimine
Halkbank ile ilgili hazırladığı raporda uya-
rılar mevcut. Halkbank’ın, Batı ile İran’ın
vardığı uzlaşının resmileşmesiyle başlayacak
önemli bir para akışını kontrol edeceği be-
lirtiliyor bu raporda.
Bir Reuters haberine de atıfta bulunan
raporda, Cenevre’de devam eden İran-Batı
müzakerelerindeki ilerlemeye paralel olarak
Hindistan’ın Aralık ayı içinde Halkbank
aracılığıyla İran’a para transferlerinin baş-
layacağı hatırlatılıyor. Bu çerçevede Halk-
bank aracılığıyla ödenmesi gereken paranın
hacmi ise, raporda 5,3 milyar dolar olarak
geçiyor. “Halkbank’ın ‘sessizce’ altın alımı
ile İran ekonomisine can damarı olduğu”
belirtilirken, Halkbank’taki ABD hissedar-
larının da bir an önce harekete geçmeleri
çağrısı yapılıyor.
Aynı rapor, Halkbank’ın kara listeye alın-
mamasının, yaptırımların ihlali anlamına
geldiği yazılıyor. Bu çerçevede devreye gi-
ren bir başka isim ise Jonathan Schanzer.
Schanzer, adı geçen aylarda birbiri ardına
yayınlanan MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la
ilgili makalelerde beyan ettiği görüşleriyle
biliniyor.
Hükümet’esuçlama
ABD Hazine Bakanlığı Terörün Finans-
manı Kurumu eski uzmanlarından da olan
Haber
ajanslarının
doğruladığı bilgiler ışığında
Türkiye’nin en büyük halka arzını
yerli ve yabancı yatırımcının
rekor talebiyle gerçekleştiren
Halkbank’a yönelik saldırılar
genellikle ABD’den geliyor. Geçen
yıl İran’a yapılan 6,5 milyar
dolarlık altın ihracatı da yine
ABD yönetiminde rahatsızlık
oluşturmuştu. ABD yönetimi ise
ekonomi yönetimine baskısını
arttırarak bankanın İran’la altın
ticaretini durdurmasını istedi.