78
ocak
2014
>> Çatışma başlarken hiç kimse, bu kadar
uzun sürecek ve çeşitli sorunlara yol açacak bir
savaş olacağını tahmin edememişti. İlerleyen
zaman, savaşın çözümlenmesi noktasında so-
mut göstergeler oluşturmaktan uzak dururken,
yaşattığı acı ve sıkıntının dozajı artıyor.
Hiçbir savaş, süreç içerisinde ve sonrasında
güzel izler, hatıralar bırakmaz elbette. Yaşa-
nanlar, insan evladına ait kötü olma potansiye-
linin zirveye tırmanmasının izdüşümleri olarak
Siyaset
haber
ajanda
ti. Gezi’yi destekleyen yazarlar dersha-
ne konusundan dolayı hükümete yönelik
eleştirilerini iyice artırmışlardı zaten.
Bu eleştirileri Hükümet-Cemaat ara-
sındaki dershane gerilimine bağlayan
analistlerin tutumları, operasyon son-
rası değişmeye başlamıştı. Özellikle
Cemaat’in medya sözcüsü gibi algılanan
birtakım yazarların/gazetecilerin operas-
yonlardan önce adeta gelecekte yaşana-
cakları anlatan nitelikte açıklamalar yap-
tıkları anlaşılmıştı.
Şaşılacak olan, bu şahısların yol hari-
tasının çok önceden çizilmiş olduğu me-
sajını vermekten çekinmemeleriydi. As-
lında onların paylaşımları, operasyonu
planlayanların projelerinden ne kadar
emin olduklarına gösterilecek birer kanıt
da kabul edilebilirdi...
Operasyonun yolsuzluk amaçlı yapıl-
madığı, genelde ülke bütünlüğünü boz-
maya, iktidarı düşürmeye, sosyal ve eko-
nomik istikrarı bozmaya yönelik olduğu
artık kesinlik kazanmıştı. Gerçek ortaya
çıkınca bu projeye dahil olanların iyi ni-
yetli olmadıkları da belli olmuştu. Ama-
cın yolsuzluk yahut rüşvet değil, yerel se-
çimlere üç ay kala siyasal bir ayar verme
operasyonuyla ülke istikrarını bozma-
ya yönelik bir darbe girişimi olduğu ar-
tık aşikardı.
Girişimin darbe hedefli olması ope-
rasyonun içinde bulunanlara yönelik ba-
kış açısını olumsuzlayan önemli bir öğe
olurken, bunda asıl aktör gibi görünen
Cemaat’in vereceği tepkiler dikkatle öl-
çülmeye başlanmıştı.
Cemaat içerisindeki sivri dilli bazı ya-
zarların reaksiyonlarını yapıyla bütünleş-
tirmekten kaçınanlar için belirleyici olan
Fethullah Gülen’in tavrı olmuştu. Top-
lumda şok etkisi oluşturan “lanetleşme”
videosu, Cemaat’in kendisini operasyo-
nun dışında tutma çabasının olmadığına
güçlü bir kanıt kabul edilmişti.
Cemaat’ten,operasyonla ilgilerinin bu-
lunmadığı yönünde delilli izahat bekleyen
kamuoyu,tam tersi,meseleyi yolsuzluk ve
rüşvet etrafında şekillendirmeye, yorum-
lamaya çalışan bir tutumla karşılaşmış-
lardı. Oysa artık herkes bu operasyonun
çeşitli menfaatler çerçevesinde birleşmiş
yerli ve yabancı odakların gerçekleştirdiği
bir “post-modern”veya “dost-modern”bir
darbe olduğunu çoktan görmüştü. Vata-
na ve millete geçmiş olsun!
T
ÜM
savaşlarda önce çocukların, sonra da kadınlarınmağ-
dur olduğu bir gerçek. NitekimSuriye Savaşı’nda yaşanan
da bundan farklı olmadı. 15Mart 2011’de başlayanmuhalif
gösteriler, Nisan 2011’de Suriye ordusunun göstericilere
ateş açmasıyla çatışmaya dönüşürken, bugün dünya gün-
demini meşgul eden en önemli sorunlardan birini de oluşturdu.