72
ocak
2014
Siyaset
haber
ajanda
Ş
AKİRTLERİNİN
Fet-
hullah Gülen’e yaklaşı-
mı, kendisi Türkiye’de
yaşarken de mi böyley-
di, yoksa ABD’ye gittikten sonra
araya giren mesafenin etkisiyle
mi böyle oldu, bilemiyorum;
ama Cemaat’in Hocaefendi’yi
her geçen gün, giderek artan
dozda putlaştırdığına kesin
gözüyle bakıyorum. Yoksa bu
sorgusuz sualsiz biat durumunu
nasıl açıklayacağız?
Haksız mıyım Allah aşkına?
Cemaat mensuplarına göre her-
Hükümet Sözcüsü
Bülent Arınç’ın,
paralel devlet ya-
pılanmasının de-
rinliği ve yaygınlığı
karşısında hayrete
düşerek “kandırıl-
dıklarını” ifade et-
mesi, beni de fena
halde hayretlere
düşürdü. Çünkü
bunu söyleyen,
herhangi bir sosyal
demokrat hüküme-
tin değil, Milli Gö-
rüş geleneğinden
gelen AK Parti’nin
sözcüsü. Fethullah
Gülen’i İslami çev-
relerin içinde bir
tek Milli Görüşcü-
lerin eleştirdiğini,
rahmetli Necmettin
Erbakan’ın Gülen
hakkındaki görüş-
lerini, 28 Şubat’ta
yaşananları, bütün
o süreçlerde yurtdı-
şında yaşamış olan
ben bile biliyorsam,
AK Partililerin bil-
memesi ve Cemaat
tarafından kandırıl-
ması nasıl mümkün
olabilir?
Ne olursa olsun, en azından derin
bir “atalet” var ortada ve içinden
geçtiğimiz süreç, her iki taraf için
de çok sancılı ve yıkıcı. O kadar ki,
bazen “Mavi Marmara yetimlerinin
ahı mı tuttu acaba?” diye düşün-
meden edemiyorum. En azından
bütün tarafların, yaptıkları hatala-
rın bedelini ödediğinden eminim.
(
Filistin Hükümeti tarafından Mavi
Marmara Gemisi’nde hayatını kay-
beden 9 Türk anısına Gazze’de inşa
edilen Mavi Marmara Anıtı, Filistin-
lire tafafından hiç boş bırakılmıyor.
AA – Mustafa Hassona
)
Mavi Marmara
yetimlerininahı
mı tuttuacaba!?