68
ocak
2014
Siyaset
haber
ajanda
Bakınız son ayla-
rın manşetlerine,
ABD temsilcisi-
nin demeçlerine,
bankalarla ilgili
gelişmelere…
Medyayı çok
yönlü takip ede-
rek, muhalefeti
ve yandaş med-
yası ile kim ne
yazmış, hangi
bilgiyi servis edi-
yor, iyice bakmalı
dostlar. Şimdi fır-
tına zamanı, her
şey sallanıyor,
dürbünümüz de...
Mercekler şaşı-
yor, doğru yanlış
karışıyor, zemin
her zamankinden
daha kaygan.
Daha çok sormalı
Doğru ne, yanlış
nerede?” diye.
Doğru bildikle-
rimizi daha çok
söylemeli, doğ-
rulara daha sıkı
sahip çıkmalı.
TÜRKİYENEYİN
SINAVINDA?
Demokrasinin gereği
halkın iradesi”dir. ABD
ön onaylı, dış güdümlü
insanların iktidara ge-
lebileceği günler geride
kalmıştır. Türkiye, eski
Türkiye değildir. Söz
milletin, yargı mahkeme-
lerindir. Şimdi, gerçek bir
demokratlık ve insanlık
sınavı vereceğiz. Kazanan
Türkiye olsun...
>> “Bu sancılı geçiş süreci oldukça hızlı oldu” denile-
bilir. Bu ülkenin bir ferdi olarak, kaybettiğimiz yılların
acısını bilerek olanları yavaş ve gecikmeli bulsam da on
yıl önce hayal bile edemediğimiz rakamlara ulaşıldı eko-
nomide. Türkiye’nin borç kamburu giderek azalmakta.
Çocukluğumdan bu yana duyduğum IMF borcu nihayet
sıfırlandı. Çoğulcu demokrasi ve farklılıkların bir arada
yaşaması adına gerçekçi bir politika izlendi. Türkiye hızla
ilerliyor; bilimde, teknolojide, ekonomide yeni hedefler
belirleniyor. Türkiye, artık AR-GE ve üretim konusunda
Sanayide ben de varım” diyor.
Bütün bu gelişmeler ve doğal sonuçlar, -özellikle Or-
T
ÜRKİYE
bir geçiş sürecinde. Ül-
kemiz, eskinin ABD güdümlü, “ge-
lişmekte olan ülke” konumundan
çıkarak gelişen, ekonomisi ve iç-dış
siyaseti ile net bir duruş sergileyen
ve de bu duruşla tümdünyada itibar kazanan
ülke konumuna geldi.