4
ocak
2014
Editör
haber
ajanda
20
13
yılını kapa-
tırken, yeni
sezonda neler
izleyebileceğimi-
ze dair bazı ema-
reler görmüştük. Bütün yaşananları
seyir anında, belki de akla gelmedik
ayrışmalarda bir taraf olma baskısıyla
karşılaştık. Son zamanlarınmoda
işlemleri olan sosyal ağdan arkadaş
silme ve takibi sonlandırma gibi hare-
ketlerin, sokakta birbirine sövmekten
daha ağır” hissedileceğini nereden
bilebilirdik!?
Ya kuruyu da kurtardık yaşın ya-
nında ya da yaşı da yaktık kuruyla
beraber. En hiddetli savunmaları,
belki ömrümüzce bilemeyeceğimiz
düğümler için yaptık. Üzerine ant
verilen zamanın tuzağına düşerek,
birbirine Hakk’ı ve sabrı tavsiye eden-
lerden olma erdemini yakalamak-
tan uzaklaştık. En galiz bedduaları
etmekten çekinmezken, beddualar
üzerinden romantizm kırmaya ça-
lıştık.
Şimdi hepimiz bir taraf tutma tela-
şındayız. Meydanın ortasında durup
develerimizin üzerinden olanları
seyirtirken neyin pişmanlığını yaşı-
yoruz şimdi? Peki, ya aynı haldeyken
neyin pişmanlığını yaşamaktan kor-
kuyoruz? Taraf tutma değil, saf tutma
telaşında olmanın gerekliliğinden
yana ne kadar da bîhaberiz!
Topyekûn inanan insanlar olarak,
aradan bir soluk, bir rüzgâr geçme-
sine dahi mâni olacak şekilde saf
tutmanın telaşında olmak dururken
selamı kesmek, diğerini ötelemek, bir-
birinden uzaklaşmak niye? Camilere
seccade şeklindeki halılar serildiğin-
den beri bu böyle. Bu tür halılar, topla-
nan cemaati oluşturan her bir insana
Her biriniz bir bölmeye durun” mesa-
jı veriyor adeta. İnanan insanların bu
mesajı doğru kodlaması ve karşılık
olarak “Asla!” cevabını vermeleri
elzem. Zira her birimiz ayrı bölmelere
durdukça, halının bütün olduğunu
görmekten daha da uzaklaşacağız.
Üzerimize oynanan bariz oyunları
görmek için dürbüne değil, kolektif
bir basirete ihtiyacımız var. Bu basi-
ret, sığınıldığı anda öz sinelerde pa-
rıldayacak bir göze sahip. Bumilletin
mayasında itmek yok, çekmek var. Bu
milletinmayasında kırmak yok, tamir
var. Bumilletinmayasında beddua
yok, dua var…
Kimsenin kimseye üstünlüğünün
olmadığına inanmışsak eğer ve bu
topraklarda yalnızca topyekûn “bir”
millet varsa eğer, bumillete hitap
eden yalnız bir devletin varlığına
inanmak ve onu bütün tali egemen-
liklerden çıkartarak milletin egemen-
liğine oturtmaktır meselemiz. Bu
inanç, bugünlerin hakikat tabiriyle
millî irade” şeklinde yansımaktadır.
Bu inancın oluşturduğu şuurla
bakalımhalıya. Meselemiz, bulundu-
ğumuz camide bir yer parsellemek
mi, yoksa birliğin gücünden istifade
etmek mi, iyi düşünelim. Bireysel sec-
cadelerin yanlış figürlerinden kurtu-
larak, önümüze kırmızı bir şerit çekip
haddimizce aynı hizaya gelelim. Kim-
senin bir parmak önüne geçmeden,
kimsenin bir topuk ardına düşmeden,
omuzlarımızı sürtünmekten eskite-
cek biçimde birbirine yanaştırarak,
Bediüzzaman’ın deyişiyle “birleri
toplayarak değil, yan yana getirerek”
bu gücün oluşturacağı etkiyi ortaya
çıkaralım. Bütün putları kırıp, baltayı
en büyük putun boynuna asalım. Ve
bundan sonra bırakalım, zalimler
düşünsün cinayetin failini...
Yoksa bu gayretin içinde göremi-
yor muyuz kendimizi? O halde en
azından ya hayır konuşalımyahut
susalım…
Taraf
tutma telaşı
Mehmet Serhat Bıçak
Üzerimize oynananbariz oyunları gör-
mek içindürbüne değil, kolektif bir basi-
rete ihtiyacımız var. Bubasiret, sığınıldığı
anda öz sinelerde parıldayacak bir göze
sahip. Bumilletinmayasında itmek yok,
çekmek var. Bumilletinmayasında kır-
mak yok, tamir var. Bumilletinmayasında
beddua yok, dua var…
İMTİYAZ SAHİBİ
AJANDA GRUP
BAŞKANI
YAYINLAR GENEL
YÖNETMENİ
GENEL
KOORDİNATÖR
İLETİŞİMGENEL
KOORDİNATÖRÜ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
SORUMLU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
İNTERNET SAYFASI EDİTÖRÜ
REKLAM ABONE ve DAĞITIM
KOORDİNATÖRÜ
GÖRSEL YÖNETMEN
GRAFİK TASARIM
FOTOĞRAFLAR
HABER AJANDA
BASKI
BASKI TARİHİ
İDARİ ADRES
HABERLEŞME ADRESİ
ISSN
ABONELİK
Yurtiçi yıllık abonelik 150 TL,
kurum ve kuruluşlar için
300
TL, Kıbrıs için 200 TL,
Avrupa için 150 € ve
ABD için 200 $’dir.
HESAP BİLGİLERİMİZ
Aktüelya Basın Yayın ve
Reklam Tic. Ltdi Şti.
Vakıfbank Ankara
Meşrutiyet Şubesi
Hesap (IBAN) No:
TR 1200015 0015 8007
287367226
Posta çeki Hesap No:
5315328
Yavuz Selim
Müzeyyen Selim
Sinan Canan
Erkan Oğur
Dilek Yaraş
Mehmet Serhat Bıçak
A. Levent Şahsuvaroğlu
Ömer Bekir Sadık
Bige Canan
Ahmet Oğuz
Aykut Koçoğlu
Aktüelya
İlker Kırmızı
Anadolu Ajansı
AktüelyaBasınYayınveReklamTic. Ltd.
Şti. tarafındanT.C.yasalarınauygun olarak
yayınlanmaktadır.KültürAjanda’nınisim
veyayınhaklarıAktüelyaBasınYayınve
ReklamTic.Ltd.Şti.’neaittir
TŞOF Trafik Matbaacılık A.Ş.
I.Org.San.Böl.Prof.Dr.OrhanIşıkCd.No:3
Sincan/ANKARA Tel:03122670897
Ocak 2014
Anafartalar Cad. Şan Sk. 10/303
Kat: 3 Ulus – Ankara
Tel: (0.312) 380 90 92
Fax: (0.312) 381 45 65
PostaKutusu16806420 Yenişehir/Ankara
PostaKutusuMaltepe/İstanbul
Dergide yayınlanan malzemelerin her
hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek
alıntı yapılabilir. Yazıların sorumluluğu
yazarlarına, ilanların sorumluluğu ilan
sahiplerine aittir.
Dergimiz haber ahlak ilkelerine uyar.
1306-5742
Abone
bildiriminiz için
e-mail adresine veya
0 533 165 39 82
GSM numarasına mesaj
bırakabilirsiniz.
0 312 381 45 65
e
faks çekebilirsiniz veya
0 312 380 90 92’
yi
direkt arayabilirsiniz.
86.
Sayı / Ocak 2014