51
ocak
2014
ötesinden) bir konuşma yaparak sahiplen-
mekle kitlelerde oluşturulmak istenen “İyi
olan çoğu şeyin açık ve gizli öznesi biziz”
propagandası, zamanla Camia bürokrasisi
diyebileceğimiz bir yapı oluşturdu.
İlginç olan, gönül dili kullanarak edebi-
yat seçkisi ve siyer betimlemeleri üzerinden
vaaz formatında geliştirilen bu iyilik hare-
keti, eş zamanlı olarak iktidar söylemini de
elden bırakmadı.AB ile Hz.Musa,Hz.Da-
vut ile dershane, Hz. Ömer ile Ergenekon,
Hz. Ali ile Barak Obama paralel kullanımı,
dindarlık krizi” diyebileceğimiz bir “paralel
kişilik” oluşturmayla sonuçlandı. Paralel ki-
şilik (Dikkat edelim lütfen, “iki ayrı kişilik”
veya “kişilik parçalanması” demiyorum),
iktidar odaklı seküler dile eşlik eden, kut-
sanmış cemaat odaklı dindarlık dili paralel
kullanılarak bir “Camia” sözlüğü oluştu-
rulmuştur. Gelinen nokta ise daha vahim:
Cemaat”dili,“Camia”ile dilsizleştirilmiştir.
Unutmayalım ki dilsiz şeytanın yuvalandığı
yer bürokrasidir...
Filmlerdeki gibi görünmeyen adam ik-
sirini kullanan ve operasyon yapan Camia
hayaletleri türemiştir. Cemaat bunu sahip-
lenmese de bu hayaletlerin kimin aleyhinde
çalıştığına bakarak dil kullanması, “olağan
şüpheliler” listesine alınmasına sebep ol-
maktadır.
Diyalog örgütü
Aslında örgütlenme artık iyinin hakkı,di-
yalog da barışın eli kabul edilmektedir. An-
cak siz, Gönül veya Hizmet Hareketi yahut
da STK ve sair iddialarda bulunuyorsanız,
aynı alanlarda örgütlü yapılar ve hizmet ala-
nındaki taraflarla diyalog sınırlarında kalıp
kalmadığınıza dikkat etmek durumundası-
nız. Aksi halde, bununla yetinmeyip bir de
devlet içi örgütler, istihbarat örgütleri, dini
temsil örgütleri ile (gerekçeler ileri sürerek)
temas eder, işbirliği yapar veya bu örgütlerin
hışmına uğramamak için bazı taktikler ge-
liştirirseniz, ülkelerin başbakanı ve bakanla-
rını mesai arkadaşı ölçeğinde muhatap alma
gayretlerine girerseniz, politik alanın her
türlü sonucuna, komplosuna ve dayatması-
na katlanmayı göze alacaksınız demektir.
Hem iktidar odaklı strateji sahibi olarak
bir örgütlenme şeması ve dilini buna paralel
yürütecek, hem de ısrarla kendi alanınız-
da durduğunuzu etrafınıza telkin ederek
zaman kazanmaya çalışacaksanız, evdeki
hesabınız çarşıya uymayacaktır. Diyalog
ve örgüt tamlamasını Türkiye’ye kazandı-
ran Hizmet Hareketi’dir. Bu, gerçekten bir
kazanımdır. Ancak diyaloğun tarafları ve
iletişim içine girilen örgütler kendi anlam,
bağlam ve maksadını aşınca olacağı budur.
Örgütlerin diyaloğa geçtiği adres olmanız
kaçınılmazdır.
Nitekim bugün Hizmet Hareketi’nin
medya ayağının adeta “haber özgürlüğü” ve
yolsuzluk örtülmesin” duyarlılığı ile yetin-
meyip neredeyse operasyonun kokpiti ro-
lünde Türkiye’ye rota çizdirme çabası ve “dış
bağlantılar” noktasında güven telkin etme-
mesi de işin vahametini gösteriyor. İstihba-
ratı güçlü ABD, İsrail ve Türkiye arasındaki
satrançta, kendini üç adresin de koruyacağı
şah”sanan, olmadı üçünün arasındaki diya-
loglarda gönüllü elçi zannında bir saplantı
var. Cemaat, dünya çapındaki neredeyse tek
sivil diyalog köprüsü. Aslında uzun yıllardır
oluşturulmuş bu algı, bize bir gerçeği öğret-
ti: “Hiçbir sivil güç, devletlerin satrancında,
piyon olmak dışında yer alamaz.”
Kim bilir belki de bu gerçek, Türkiye
Cumhuriyeti bile olsa aynı sonucu doğu-
racak bir algı yönetimi olduğunu Cemaat’e
ispatlamıştır. Amerika’da odasına kapanmış
(
artık bu oda bir panik odasıdır) ve kendi-
sine servis edilen dil ve tutumla konuşan
Fethullah Gülen (Hocaefendi sıfatı, artık
politik bir içerik kazandı) için talihsiz bir
dönemdir. Ortalığı zaten ateşlere salan is-
tihbaratların yangına çevirme marifeti var-
ken, ortaya çıkıp “Ben haklıysam senin, sen
haklıysan benim evlere ateş salınsın!” diye
tipik duygusal heyecanlara kapılması, Hiz-
met Hareketi’nin hem bir diyalog örgütüne
evrildiğini, hem de her örgütün diyaloğa
rahatlıkla geçip, etrafı ateşlere saldığı potan-
siyel bir ateş imkânı olmuştur. “Ortada sivil
bir cemaat mi var, yoksa örgütler camiası
mı?” endişesi, artık Türkiye’de yuvalanmıştır.
Mehdi koalisyonu
Beklenen kurtarıcı, muhabbet ve Hz.
Muhammed fedaileri, kutsal dava, arınma
odaları, İslam hâkimiyeti gibi dindarlık söz-
lüğünün ve bu sözlüğün referansı olan inanç
esaslarının iktidar odaklı en büyük finali,
Hizmet Hareketi’nin dindarlık sözlüğünde
de olan Mehdi liderliğindeki zafer dönemi-
dir.
İlginçtir, her dindar grubun en büyük
umudu, bu iktidarın koalisyon ortağı olmak,
yani manen kendini o iktidarın (asıl iktida-
rın bu olduğunda ısrar edilir) manen ortağı
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrevbey Camisi’nde Babakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için dua edildi. Türkiye’de son zamanlarda yaşanan
olaylar dolayısıyla Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) öğrencilerinin girişimi ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Gazi Hüsrevbey Medresesi öğrencileri ve merhum Aliya
İzzetbegoviç’in kurucusu olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) Stari Grad Teşkilatı’nın desteğiyle Cuma namazının ardından edilen duaya, Türk ve Boşnak öğrenciler, bazı yerel
yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve çok sayıda Boşnak vatandaş katıldı. (AA - Samir Yordamoviç)