47
ocak
2014
inkâr ve tatminsizliğe davet ile
özdeşleşecektir.
İktidar cübbesini
kimgiyecek?
Peki, devlet algısı ile cemaat
algısı yolda (yola koyulan in-
sanda) kesişir, örtüşür veya ça-
kışır ise, algı yönetimi nerede
başlar ve finali ne olur? İşte bu
sorunun tarihteki son ve en iyi
örneklerinden birine 17 Aralık
2013’
te, üstelik Türkiye’de tanık
oluyoruz. Bu tanıklık, gerçekten
bize insan, hayat, güç ve tabiî ki
iktidar” algısı açısından büyük
bir tecrübe yaşatıyor.
Bütün bilgi kirliliği, kirli iliş-
kiler ve hesaplaşma taktikleri
içinde “Mesele nedir?” esprisi-
ne verilen cevapların hepsi bir
taraf ”a bırakılsa bile, yıllar son-
ra bugüne ilişkin hatırlamalar
içinde bizde özet kalacak olan
ve özün sözü hükmünde not
düşeceğimiz cümleleri, “Gaze-
teciler ve Yazarlar Vakfı’ndan ‘17
Aralık’ açıklaması” başlığıyla 30
Aralık 2013 tarihindeki açık-
lamada yer alan şu paragraflar
meseleyi ele veriyor:
AK Parti’ye husumetimiz
yok. Muhterem Hocaefendi
ve Hizmet Hareketi’nin, ülke-
ye çok hizmetleri geçmiş AK
Parti’ye karşı bir husumeti bu-
lunmamaktadır. Hizmet, AK
Parti’nin 2002-2011 arasındaki
her tür demokratikleşme ham-
lesini açıkça desteklemiştir. An-
cak Sayın Erdoğan ve partisinin
yönetiminde, eylemlerinde ve
eylemsizliklerinde 2011 genel
seçimlerinden bu yana ciddi bir
farklılık oluştuğu açıktır. AB
ironik portresidir
buaynı zamanda.
Ancakher cemaat,
kendi yaşadığı dö-
nemdeMehdi’nin
gelmeyebileceği
için “hazırlık dö-
nemi” jargonu ile
kendini manenbir
koalisyonüyesi
olarak görür.
***
1.
Cildin
yazarı,
yaralı ve hayati
tehlikesi olmasa
da ameliyatta.
Duacıyız... Hem
iyileşmesi için,
hemde yolsuz-
luklar noktasında
ahirette hesabı
verilmeyecek iş-
lere bulaşmamak
noktasında. 2.
Cildin yazarı ise,
hayati riski yüksek
ve kaybetme ola-
sılığımız olan bir
ameliyatta. Kendi-
ni Türk doktorları
yerine yabancı
doktorlara emanet
ettiği için ameliyat
sırasında ve son-
rasında endişemizi
arttıran birçok
sebep var. Allah
yardımcımız ve
yardımcısı olsun.
İki tarafı seven de
ameliyat kapısında
ve dua halinde
bekliyoruz. Beddu-
anın öldürdükleri
ise çoktan gömül-
dü ve taziyeleri
kabul ediliyor. He-
pimiz için bu süreç,
bir şekilde netleşe-
cek. Tek kazanım
ise, geride kalan
müthiş iki ciltlik bir
eser olan “Algı Yö-
netimi Sözlüğü”...
Filmlerdeki gibi görünmeyen adam
iksirini kullanan
ve operasyon yapan Camia hayaletleri türemiştir. Cemaat bunu sahiplenmese
de bu hayaletlerin kimin aleyhinde çalıştığına bakarak dil kullanması, “olağan
şüpheliler” listesine alınmasına sebep olmaktadır. (Sivil Dayanışma Platformu
(
SDP), İstanbul merkezli operasyona yönelik haberleri nedeniyle Zaman gazetesini
protesto ett. AA – Burak Akbulut)