45
ocak
2014
Servet Hocaoğulları
İktidar
algısı seküler,
toplumalgısı kutsal cema-
at üzerine kurulu bir yö-
netimmümkünmüdür?”
tartışmasına katkı sunan
bir süreç yaşatılıyor bize.
Toplumolma eğrisinde
Cemaat üyesi olmayı
kutsayan, itaati hiyerarşi
disiplinine evriltirken “se-
çilmişlikmodu” üzerinden
adak retoriği” kullanan,
başarı öykülerini dünya
liderliği psikozunda be-
timleyen, tipik ama seçkin
dindar hayatını katıksız
iktidar mücadelesininmu-
habbet fedaisi yetiştiren
kaynağı haline getirebilen
tam teşekküllü bir algı
yönetimi konseyi ile karşı
karşıyayız.
***
AKParti,
sonraki yıllarda
asla işin içinden çıkamaya-
cağı bir operasyon ihtiyacı-
nı şimdilerde çok ama çok
ucuzmaliyetlerle atlata-
bilecek bir imkâna kavuş-
muş veHoca, cübbesini
kendi elleriyle çıkarmıştır.
***
İlk
defa devlet bürokra-
sisini bilen topluma yeni
bir “davranış ve zihni-
yet” armağan edilmiştir
Camia bürokrasisi” ile...
Hiyerarşiyi devlet için
yatayda, Cemaat içinse
dikeyde tutarak bir bü-
rokrasi koordinatı oluştu-
rulmuştur. Bürokratların
koltuklarını korumak
adına parti odaklı yer de-
ğiştirme kültürüne bir de
henüz “yabancı” olsalar
da benimsedikleri yeni bir
tarz getirilmiş ve “Camia
bürokratı” diye güç odaklı
bir camianın gönüllü üye-
si olduğunu ileri sürerek
görünmeyen adam”
olmayı sağlayan bir iksir
keşfedilmiştir.
CÜBBESİ
AK Parti, yaşanacak ekonomik krizin sebebi olarak muhatabın kendisi
olmadığını/olmayacağını profesyonelce anlatmayı başarıyor ve alter-
natifsiz oluşunun temel kaynağının ekonomi olduğunu hatırlatıyor.
Yolsuzluk tartışmalarını “Yolsuzluk yoktur” açıklığında savunmak yerine
Daha büyük bir yolsuzluk tezgâhlanmıştır” suçlamasıyla adeta toplu-
mun “Herkes için yolsuzluk var” gerginliğinde arayışa girmesini istiyor.
Çünkü bu arayışın tek çözümü “Ekonomik istikrarı kim getirebilir?”
sorusuna cevap verebilecek adres olacaktır. Bu adres de zaten iktidardır
ve alternatifi yoktur.